มาตรา 39, 40 เงินเยียวยา ค่าครองชีพ 5000 บาท เช็คสิทธิ์ ใครได้บ้าง

เมื่อเพื่อนๆ ผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 ได้ยินข่าวว่ารัฐบาลออกมาตราการเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐตามข้อกำหนด ฯ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยช่วยเหลือค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท คงจะมีความสงสัยว่าเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 ค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท ใครบ้างที่จะได้ เช็คสิทธิยังไง จะได้รับเงินเมื่อไหร่ และตนเองจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ เราหาคำตอบมาฝากเพื่อนๆ แล้ว ดังนี้

 

เงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 ค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท

1) อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

2) มีสัญชาติไทย

3) เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะ A (Active) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด) หรือ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 16 จังหวัด) กรณีเป็นผู้สมัครเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะรอชำระเงิน W (Wait) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

4) ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องไม่เป็นข้าราชการหรือผู้รับบำนาญของกรมบัญชีกลาง

 

วิธีเช็กสิทธิการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 ค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท

ผู้ที่เข้าเงื่อนไขการเยียวยาข้างต้น สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิได้ที่ www.sso.go.th

 

มาตรา 39, 40 เงินเยียวยา ค่าครองชีพ 5000 บาท เช็คสิทธิ์ ใครได้บ้าง

วิธีเช็คสิทธิการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 ค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท

1) เข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม หรือ คลิกที่ www.sso.go.th จะแสดงหน้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

2) คลิกเลือกเมนู “ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 39)” หรือ เลือกเมนู “ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 40)”

เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมให้เพื่อนๆ เลื่อนลงมาจนเจอเมนู ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 39) หรือ ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 40) แถบสีน้ำเงินเข้ม จากนั้นคลิกเข้าไปเพื่อเช็กสิทธิการจ่ายเงินเยียวยาค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท

3) กรอกเลขประจำตัวประชาชน และกรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ จากนั้นคลิก “ค้นหา”

 

มาตรา 39, 40 เงินเยียวยา ค่าครองชีพ 5000 บาท เช็คสิทธิ์ ใครได้บ้าง

4) ถ้าได้รับสิทธิ จะมีข้อความแสดงพร้อมเลขบัตรประชาชนว่า “ได้รับสิทธิ” หากไม่ได้รับสิทธิจะปรากฏข้อความ “ไม่ได้รับสิทธิ”

เงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 ค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท จ่ายเมื่อไหร่

หากเพื่อนๆ ได้รับสิทธิเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 ค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท ประกันสังคม จะโอนเงินให้เพื่อนๆ ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชน โดยแบ่งรอบการโอนเงิน ดังนี้

รอบโอนวันที่ 23-26 ส.ค.64 ในพื้นที่ 13 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สงขลา, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา 

รอบโอนวันที่ 27 ส.ค.64 ในพื้นที่ 16 จังหวัด คือ กาญจนบุรี, ตาก, นครนายก, นครศรีธรรมราช, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุพรรณบุรี และ อ่างทอง

รอบโอนต้นเดือน ก.ย.64 ในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 16 จังหวัด ที่เพิ่งสมัครใหม่จนถึงวันที่ 24 ส.ค.64

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ หรือติดต่อได้ที่สายด่วน 1506 โดยให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง.

 

 

Tag

 
มาตรา 33 เงินเยียวยา
 
เช็คสิทธิประกันสังคม มาตรา 33 เงินเยียวยา
 
www.sso.go.th ประกันสังคม
 
เช็คสิทธิประกันสังคม มาตรา 33 เยียวยา
 
ตรวจ สอบ สิทธิ รับเงินเยียวยา มาตรา 33
 
www sso go th ประกันสังคม ม. 40
 
เช็คสิทธิ มาตรา 33 เยียวยา
 
เช็คสิทธิประกันสังคม เยียวยา 2,500

 

มาตรา 33 เงินเยียวยา
 
เงิน เยียวยา 5000 เข้า วัน ไหน
 
www sso go th ประกันสังคม ม. 40
 
เงินเยียวยามาตรา40
 
เช็คสิทธิประกันสังคม
 
Www SSO go th ประกันสังคม ม. 40 เช็ค สิทธิ์
 
เงินเยียวยา มาตรา 39 เข้าวันไหน
 
เงินเยียวยา #มาตรา 40 เข้าวันไหน