พันธบัตรรัฐบาล 2566 ล่าสุด รุ่นสุขใจให้ออม 2023

สำหรับท่านที่ติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดการลงทุน หนึ่งในรูปแบบการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อย แต่สามารถให้ผลตอบแทนในระยะยาวได้ดี ซึ่งมาพร้อมกับสิทธิประโยชน์สำคัญในการลดหย่อนภาษีเงินได้อย่าง “พันธบัตรรัฐบาล 2566 ล่าสุด” ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยสำหรับท่านที่มีความพร้อมและมีศักยภาพเพียงพอ ดังนั้นในครั้งนี้ หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังได้ดำเนินการออกจำหน่าย พันธบัตรรัฐบาล 2566 ใหม่ ล่าสุดรุ่นสุขใจให้ออม วันนี้เราจึงยินดีพร้อมยิบยกรายละเอียดและข้อมูลมานำเสนอให้ทุกท่าน ดังนี้

 

พันธบัตรรัฐบาล 2566 ล่าสุด

พันธบัตรรัฐบาล 2565 นั้นเป็นพันธบัตร หรือ ตราสารหนี้รัฐบาล ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ โดยผู้ที่ดำเนินการซื้อหรือนักลงทุนจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ ที่ได้รับการชำระหนี้และผลประโยชน์เป็น ดอกเบี้ย เงินปันผล จากลูกหนี้ซึ่งคือรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ออกพันธบัตรนั้น ๆ หรืออาจจะกล่าวให้เข้าใจง่าย คือ พันธบัตรรัฐบาลคือ การที่นักลงทุนหรือผู้ที่ซื้อพันธบัตรนั้น เป็นคนให้รัฐบาลยืมเงินของคุณ เพื่อนำไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานนั้น ๆ ทั้งนี้เมื่อทุกท่านดำเนินการซื้อพันธบัตรรัฐบาล 2566 ไปแล้ว ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน๋จากการจ่ายผลประโยชน์กลับคืนให้กับนักลงทุน ซึ่งจะมีในรูปแบบของ ดอกเบี้ย เงินปันผลพร้อมทั้งสิทธิเพิ่มเติมในการลดหย่อนภาษี ซึ่งในครั้งนี้เราได้ยิบยกข้อมูลและรายละเอียดของพันธบัตรรัฐบาล 2566 รุ่นสุขใจให้ออม มานำเสนอดังนี้ ตามไปดูกันเลย

 

พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นสุขใจให้ออม

ท่านใดที่ยังมองหาหรือกำลังติดตามข่าวสารการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ วันนี้เรามีสาระดี ๆ มานำเสนอทุกท่านกับ “พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นสุขใจให้ออม” ซึ่งเปิดให้จำหน่ายแล้วโดยกระทรวงการคลังมีความพร้อมในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมการเก็บออมนี้ สำหรับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรโดยเฉพาะ และด้วยวงเงินเปิดจำหน่ายกว่า 40,000 ล้านบาท ส่งผลให้พันธบัตรรัฐบาล 2566 ฉบับจึงเป็นที่พูดถึงและอยู่ในความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้สำหรับท่านที่ต้องการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล 2566 รุ่นออมทรัพย์สุขใจนี้ พันธบัตรเปิดจำหน่ายโดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ตามอายุของพันธบัตร ดังนี้

  • รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.30% ต่อปี
  • รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี

โดยกำหนดการเปิดจำหน่ายนั้น มีการวางระยะเวลาไว้ตามรายละเอียดของพันธบัตรรัฐบาล 2566 ที่กระทรวงการคลังและสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้กำหนดไว้ดังนี้

  • 13 – 14 ธันวาคม 2565 ประชาชนทุกท่านสามารถเข้าจองสิทธิซื้อผ่านธนาคาร กรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นธนาคารตัวแทนจำหน่าย
  • 15 ธันวาคม 2565 ระบบจะดำเนินการแจ้งผลการจัดสรรผ่าน SMS หรือช่องทางอื่น ๆ ของธนาคารตัวแทนจัดจำหน่ายที่ได้ให้ไว้
  • ภายใน 16 ธันวาคม 2565 จะมีการคืนเงินกรณีที่ท่านได้จองซื้อพันธบัตรรัฐบาล 2566 แต่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวน
  • ตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2565 ทุกท่านสามารถรับสมุดพันธบัตรรัฐบาล 2566 ที่ซื้อได้

พันธบัตรรัฐบาล 2566 รุ่นสุขใจให้ออมจัดสรรอย่างไร

จากรายละเอียดและข้อมูลที่ได้รับจากกระทรวงการคลังพบว่า กระบวนการจัดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล 2566 รุ่นสุขใจให้ออมนั้นจะมีการจัดสรรโดยให้หลักการ Small Lot First ซึ่งจะเป็นการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาล 2566 ให้แก้ทุกท่านที่ดำเนินการสั่งจองซื้อและมีสิทธิได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึง แต่ทั้งนี้ การดำเนินการอาจจะไม่สามารถจัดสรรให้ทุกท่านได้ครบตามจำนวน โดยจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ท่านจองซื้อ โดยมีการกำหนดเงินจัดสรรขั้นต่ำไว้เพียง 1,000 บาท และจะต้องซื้อแบบทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท เท่านั้น โดยการจัดสรรจะทำเป็นรอบ ๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย

ทั้งนี้สำหรับท่านที่สนใจและต้องการเข้าจองสิทธิซื้อพันธบัตรรัฐบาล 2566 รุ่นนี้ ท่านสามารถดำเนินการเข้าศึกษารายละเอียดเบื้องต้นได้ทันที ที่นี่ หรือติดต่อธนาคาร 4 แห่งซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนการจัดจำหน่าย

 

อ้างอิง 1

 

Tags
 
พันธบัตรรัฐบาล 2566 ล่าสุด
 
พันธบัตรรัฐบาล 2566 ดอกเบี้ย
 
พันธบัตรรัฐบาล 2566
 
พันธบัตรรัฐบาล ผู้สูงอายุ
 
พันธบัตรรัฐบาล ล่าสุด
 
ซื้อพันธบัตรรัฐบาล 2566