พักชำระหนี้ออมสิน/ กรุงศรี/ กสิกร/ กรุงไทย/ scb 2565 ล่าสุด

มาตรการความช่วยเหลือและเยียวยาจากทางภาครัฐและสถาบันการเงิน เป็นสิ่งที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ต้องมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ การให้เงินอุดหนุน เงินเยียวยาและรวมไปถึงมาตรการพักชำระหนี้ 2565 ซึ่งมีทั้งการพักชำระหนี้สินเชื่อต่าง ๆ ทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล และยังรวมไปถึงการพักชำระหนี้รถยนต์ 2565 อีกด้วย โดยในครั้งนี้เราได้ศึกษาและรวบรวมรายละเอียดและข้อมูลของมาตรการพักชำระหนี้ของธนาคารชั้นนำ 5 ธนาคารหลักมานำเสนอให้ทุกท่าน ที่นี่ กับบทความ “พักชำระหนี้ออมสิน/ กรุงศรี/ กสิกร/ กรุงไทย/ scb 2565 ล่าสุด” โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

Advertisement

พักชำระหนี้ 2565 ออมสิน

 

พักชำระหนี้ออมสิน/ กรุงศรี/ กสิกร/ กรุงไทย/ scb 2565 ล่าสุด

ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินเจ้าแรก ๆ ที่น้อมรับนโยบายการให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการหนี้และการออกมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า โดยล่าสุด ธนาคารออมสินดำเนินโครงการปรับโครงสร้างลูกหนี้รายย่อย โดยใช้วิธีการรวมหนี้ ซึ่งเปิดโอกาสให้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นการรวมสินเชื่อบ้านและสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหนี้สามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตรงเวลา และไม่เกิดการผิดนัด โดยสามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่ ซึ่งยังไม่ใช่มาตรการพักชำระหนี้

โดยมาตรการการพักชำระหนี้ ของธนาคารออมสินนั้น ทางธนาคารให้ลูกค้าเข้าทำการเลือกแผนชำระหนี้สำหรับปี 2564 ผ่านแอป MyMo ซึ่งสามารถเข้าดำเนินการลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ตามรายละเอียดดังนี้

 • ล็อคอินเข้าแอป MyMo
 • เลือกเมนู “เมนูอื่น ๆ”
 • เลือก “แผนการชำระหนี้”
 • ระบบจะดำเนินการแสดงรายการและภาระหนี้ทั้งหมดของลูกค้า หลังจากนั้นเลือกรายการที่ต้องการพักชำระหนี้หรือที่ต้องการปรับแผนการชำระ
 • โดยระบบจะแสดงรายละเอียดและรายการหนี้ที่ลูกค้าสามารถดำเนินการขอพักชำระหนี้ หรือปรับแผนการชำระหนี้ได้
 • กดเลือกแผนที่ต้องการเข้าร่วม แล้วอ่านรายละเอียด
 • กดยืนยันเข้าร่วมแผนการชำระหนี้
 • หลังจากนั้นระบบและส่งรหัส OTP เพื่อให้ยืนยันการเข้าร่วม
 • ระบบจะแจ้งสถานะ “ส่งคำร้องเข้ามาตรการสำเร็จ” กดอ่านสัญญามาตรการผ่อนปรน/ พักชำระหนี้/ ปรับแผนการชำระหนี้
 • กด “ขอรับสัญญาผ่านอีเมล” แล้วกด “ยืนยัน”
 • หลังจากนั้น ลูกค้าสามารถกลับเข้ามาดูรายละเอียดแผนการชำระหนี้ของตนเองได้ ที่เมนู “แผนการชำระหนี้”

ทั้งนี้หากผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเข้าร่วมนั้น ไม่แสดงรายการการปรับแผนการชำระ แสดงว่าสินเชื่อนั้นยังไม่มีมาตรการการพักชำระหนี้/ ปรับแผนการชำระหนี้ ในขณะนี้

หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามรถเข้าศึกษารายละเอียดได้ ที่นี่

 

พักชำระหนี้ 2565 กรุงศรี

 

พักชำระหนี้ออมสิน/ กรุงศรี/ กสิกร/ กรุงไทย/ scb 2565 ล่าสุด

ด้วยความใส่ใจและมุ่งเน้นการให้บริการอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทางธนาคารจึงดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถผ่านวิกฤตผลกระทบจากโควิด – 19 ระยะที่ 3 โดยมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงศรี สินเชื่อส่วนบุคคล โดยสามารถดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

 • เปลี่ยนวงเงินหมุนเวียน เป็นผ่อนชำระค่างวด
 • ปรับลดเงินผ่อนชำระค่างวด
 • รวมหนี้ ตามมาตรการปรับโครงสร้างหนี้

โดยมีการกำหนดเงื่อนไข การเข้าร่วมดังนี้

 • ต้องเป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด – 19 เท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี
 • ต้องไม่เป็นลูกหนี้ NPL ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
 • สำหรับสินเชื่อบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ ธนาคารจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเรียกเก็บสูงสุดไม่เกิน 22%

 

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงศรี “สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันทางธนาคารจะดำเนินการพักชำระหนี้ โดยมีแผนการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกและเข้าร่วมได้ตามรายละเอียดดังนี้

 • พักชำระหนี้ พักค่างวด ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
 • พักชำระหนี้ พักเงินต้น โดยจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน
 • ดำเนินการขอลดค่างวด
 • รวมหนี้ ตามมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

โดยมีการกำหนดเงื่อนไข การเข้าร่วมดังนี้

 • ต้องเป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด – 19 เท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี
 • ต้องไม่เป็นลูกหนี้ NPL ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
 • หลักจากลูกค้าพักชำระหนี้ พักชำระค่างวด หรือลดค่างวดแล้ว ลูกค้าสามารถดำเนินการทยอยชำระคืนเป็นขั้นบันได (Step Up) ได้

 

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงศรี สำหรับลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ กรุงศรี ออโต้ ทางธนาคารจะดำเนินการพักชำระหนี้ โดยมีแผนการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกและเข้าร่วมได้ตามรายละเอียดดังนี้

 • สินเชื่อเช่าซื้อ ทางธนาคารดำเนินการลดค่างวด ขยายเวลาการผ่อนชำระ สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรง พักชำระค่างวดและพักชำระหนี้ 2564 ได้
 • สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ทางธนาคารดำเนินการลดค่างวด ขยายเวลาการผ่อนชำระสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรง พักชำระค่างวดหรือพักชำระหนี้รถยนต์ 2564 ได้

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงศรี สำหรับลูกค้าสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ทางธนาคารจะดำเนินการพักชำระหนี้ โดยมีแผนการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกและเข้าร่วมได้ตามรายละเอียดดังนี้

 • สินเชื่อเช่าซื้อ ทางธนาคารดำเนินการลดค่างวด ขยายเวลาการผ่อนชำระ
 • สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ทางธนาคารดำเนินการลดค่างวด ขยายเวลาการผ่อนชำระ

ทั้งนี้ หากคุณต้องการข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมนั้น สามารถติดต่อ 02 – 740 – 7400 กด 3 หรือ 5 กรุงศรี ออโต้ Call Center

ทั้งนี้ สำหรับลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยาบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ นั้นมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้ามีทั้งหมด 3 มาตรการใหญ่ ๆ ดังนี้

มาตรการที่ 1 มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าทุกรายลดยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน โดย บัตรเครดิต ลดยอดชำระขั้นต่ำจาก 10% ลงเหลือ 5 % โดยมิต้องแจ้งความจำนง/ สินเชื่อบุคคลลดจากเดิม 5% ลงเหลือ 3% โดยมิต้องแจ้งความจำนงเช่นกัน

มาตรการที่ 2 มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ (Refinance) ปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ และดำเนินการขยายเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน สำหรับลูกค้าลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ โดยลูกค้าต้อง ลงทะเบียนแจ้งความจำนง และจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี โดยลูกค้าบัตรเครดิตจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษและลดภาระชำระด้วยการขยายเวลาผ่อนนานสูงสุด 48 เดือน ไม่ใช่การพักชำระหนี้ และสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ยอดคงค้างน้อยกว่า 30,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษลดขั้นต่ำเหลือ 3% และหากสินเชื่อคงค้างเกิน 30,000 บาท จะได้รับดอกเบี้ยพิเศษและขยายระยะเวลาออกไปนานสูงสุด 99 เดือน

****ลงทะเบียนได้ทันทีตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2564 ที่แอป UCHOOSE

มาตรการที่ 3 เป็นมาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกหนี้ค้างชำระผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล โดยทางธนาคารกรุงศรีจะดำเนินการปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือน โดยขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระสูงสุด 99 เดือน พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงผ่านแอป UCHOOSE เช่นกัน

 

พักชำระหนี้ 2565 กสิกร

 

พักชำระหนี้ออมสิน/ กรุงศรี/ กสิกร/ กรุงไทย/ scb 2565 ล่าสุด

ธนาคารกสิกรไทยพร้อมดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าธนาคารรายย่อย ภายใต้โครงการ “รวมใจไม่ทิ้งกัน” ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือโดยลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียนกับทางธนาคารและต้องดำเนินการลงทะเบียนกับธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทที่ 1 มาตรการช่วยเหลือที่ไม่ต้องลงทะเบียน

 • ลดอัตราดอกเบี้ยให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564 ซึ่งได้แก่ บัตรเครดิตกสิกรไทย ลดอัตราดอกเบี้ยจาก 18% ลงเหลือ 16% / บัตรกดเงินด่วน จาก 28% ลดลงเหลือ 25%/ สินเชื่อเงินด่วน ลดอัตราดอกเบี้ยลงจาก 28% ลงเหลือ 25% / และอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถจาก 28% ลดลงเหลือ 24%

ประเภทที่ 2 มาตรการช่วยเหลือที่ต้องลงทะเบียน

 • เป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มประเภทสินเชื่อบ้าน/ ที่อยู่อาศัย ซึ่งมีรายละเอียดและข้อมูลการช่วยเหลือ ที่นี่
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือ ประเภทสินเชื่อ บัตรเครดิตกสิกรไทยซึ่งมีการนำเสนอทางเลือกให้ลูกค้า ดังนี้ ทางเลือกที่ 1 พักชำระหนี้ 2564 จ่ายแต่ดอกเบี้ย/ ทางเลือกที่ 2 เปลี่ยนยอดคงค้างเป็นผ่อนชำระ 48 งวด รับดอกเบี้ยพิเศษที่ 12% ต่อปี
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือ ประเภทสินเชื่อ บัตรเงินด่วนสิกรไทย Express Cash ซึ่งมีการนำเสนอทางเลือกให้ลูกค้า ดังนี้ ทางเลือกที่ 1 พักชำระหนี้ 2564 จ่ายแต่ดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 เดือน/ ทางเลือกที่ 2 เปลี่ยนยอดคงค้างเป็นผ่อนชำระ 48 งวด รับดอกเบี้ยพิเศษที่ 22% ต่อปี
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือ ประเภทสินเชื่อเงินด่วน Express Loan ซึ่งมีการนำเสนอทางเลือกให้ลูกค้า ดังนี้ ทางเลือกที่ 1 พักชำระหนี้ 2564 จ่ายแต่ดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 เดือน/ ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม เป็นเวลา 6 เดือน รับดอกเบี้ยพิเศษที่ 22% ต่อปี
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือ ประเภทสินเชื่อบ้าน ซึ่งมีการนำเสนอทางเลือกให้ลูกค้า ดังนี้ ทางเลือกที่ 1 พักชำระหนี้ 2564 จ่ายแต่ดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 3 เดือน ลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.1% / ทางเลือกที่ 2 ลดค่างวด 50% ของค่างวดเดิม เป็นเวลา 3 เดือน / ทางเลือกที่ 3 พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ หากคุณมีความสนใจและต้องการเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อธนาคารเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันที ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือโทร. 02 – 888 – 8888 ต่อ 860/ 02 – 696 – 9999 ต่อ 60 ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2564

 

พักชำระหนี้ 2565 กรุงไทย

 

พักชำระหนี้ออมสิน/ กรุงศรี/ กสิกร/ กรุงไทย/ scb 2565 ล่าสุด

ธนาคารกรุงไทยพร้อมนำเสนอ “มาตรการกรุงไทยช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤติ” เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถผ่านพ้นความยากลำบากจากผลกระทบของไวรัสโควิด – 19 และที่สำคัญคือ เพื่อไม่ให้ลูกค้ามีประวัติการผิดชำระหนี้นั่นเอง โดยทางธนาคารกรุงไทยพร้อมนำเสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

ลูกค้าบุคคล

ธนาคารกรุงไทยดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าบุคคลเป็นความช่วยเหลือระยะที่ 3 โดยลูกค้าต้อง แจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมโครงการทั้งนี้สามารถแจ้งเข้าร่วมไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดและข้อมูลดังนี้

 • สินเชื่อบุคคล ประเภทวงเงินหมุนเวียน ลูกค้าสามารถเปลี่ยนลงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา (Term Loan) 48 งวด หรือ ขยายระยะเวลาได้ตามความสามารถในการชำระหนี้
 • สินเชื่อบุคคล แบบกำหนดระยะเวลา ลดการผ่อนชำระลงเหลือ 30% จากการผ่อนชำระตามสัญญากู้เดิม นานสูงสุด 6 เดือน
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกัน โดยทางธนาคารกรุงไทยดำเนินการให้ลูกค้า พักชำระหนี้ โดยพักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 3 เดือน หรือลดค่างวด โดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ นานสูงสุด 12 เดือน หรือ พักชำระหนี้เงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ยบางส่วนนานสูงสุด 12 เดือน

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ พักชำระหนี้ 2564 ของธนาคารกรุงไทยได้ ที่นี่

ลูกค้าธุรกิจ

สำหรับลูกค้าธุรกิจทางธนาคารกรุงไทยได้ดำเนินการโครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าธุรกิจของธนาคารที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงิน 50 – 500 ล้านบาท โดยดำเนินการพิจารณาเงื่อนไขตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • ลด การผ่อนชำระ ตามความสามารถของลูกค้า
 • ยืด ระยะเวลาการผ่อนชำระตามความเหมาะสม
 • เสริม สภาพคล่องตามศักยภาพของลูกค้า

ทั้งนี้ ลูกค้าธุรกิจที่มีความสนใจมาตรการพักชำระหนี้ 2565 กับธนาคารกรุงไทย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ พักชำระหนี้ 2565 ของธนาคารกรุงไทยได้ ที่นี่

ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ SME

สำหรับลูกค้าธุรกิจ SME ทางธนาคารกรุงไทยได้ดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือ ลูกค้าธุรกิจ SME ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าธุรกิจของธนาคารที่มีสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ วงเงินรวมกลุ่มไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยดำเนินการพิจารณาเงื่อนไขตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • พัก พักชำระหนี้เงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ย สินเชื่อประเภท Term Loan สูงสุด 6 เดือน (สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท) / พักชำระหนี้เงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ย สินเชื่อประเภท Term Loan สูงสุด 12 เดือน (สำหรับวงเงินกู้ 20 – 500 ล้านบาท)
 • ขยาย ดำเนินการขยายนะยะเวลาการชำระหนี้สินเชื่อประเภท P/ N และ Trade Finance สูงสุด 6 เดือน
 • เพิ่ม วงเงินสินเชื่อ Soft Loan เพิ่มได้ทันทีโดยนำเสนออัตราดอกเบี้ย 2% ระยะเวลา 2 ปี/ วงเงินสูงสุด 20% ของยอดคงค้างสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้สำหรับลูกค้าที่สนใจมาตรการพักชำระหนี้ 2565 หรือมาตรการช่วยเหลือลูกค้า SME สามารถเข้าติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

 

พักชำระหนี้ 2565 SCB

 

พักชำระหนี้ออมสิน/ กรุงศรี/ กสิกร/ กรุงไทย/ scb 2565 ล่าสุด

ทางธนาคารไทยพาณิชย์เป็นอีกสถาบันการเงินที่มุ่งเน้นการให้บริการและนำเสนอความช่วยเหลือแก่ลูกค้าทุกท่าน ด้วยช่องทางออนไลน์ ง่าย ๆ ซึ่งลูกค้าสามารถดำเนินการลงทะเบียนผ่อนผันการชำระหนี้/ สินเชื่อต่าง ๆ ได้ ด้วยแอป SCB EASY ดังนี้

 • เลือกเมนู “มาตรการช่วยเหลือกรณีโควิด – 19”
 • เลือกเมนู “มาตรการด้านสินเชื่อ”
 • หลังจากนั้นให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
 • ดำเนินการอ่านและตรวจสอบข้อมูลของมาตรการ แล้วกด “ยืนยัน”
 • เพียงเท่านี้ก็สามารถยื่นคำร้องผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันทีง่าย ๆ

โดย หากคุณสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าทั้ง พักชำระหนี้ 2565/ พักชำระหนี้รถยนต์ 2565/ ที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ สามารถเข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

อ้างอิง 1 2