Hit enter after type your search item
Bangkok Love Horo

บทความการเงินการลงทุน แคปชั่นคำคม สุขภาพ และดวงความรัก

Home / การเงินการลงทุน / ฝากเงิน ปลอดภาษี ที่ไหนดี ฝากเงินดอกเบี้ยสูง 2564

ฝากเงิน ปลอดภาษี ที่ไหนดี ฝากเงินดอกเบี้ยสูง 2564

การเสริมสร้างวินัยทางการเงิน ด้วยการส่งเสริมการออมเงิน เป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังและควรปฏิบัติให้เป็นปกติ ทั้งเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ เพื่ออนาคตที่ดีและมีความมั่นคง ประกอบกับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 การวางแผนการใช้จ่ายและการลงทุนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เพราะความผันผวนและความไม่แน่นอนในตลาดหลักทรัพย์และการลงทุน อาจส่งผลให้การลงทุนที่เป็นการลงทุนในรูปแบบที่นิยมกัน เช่น การเล่นหุ้น ลงทุนซื้อบิทคอยน์ หรือการค้าทองคำ อาจจะเป็นการลงทุนที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน

ดังนั้น ในครั้งนี้เราจึงขอนำเสนอการลงทุนแบบดั่งเดิม ที่แม้จะโบราณและดูล้าสมัย แต่เป็นการลงทุนที่มั่นคง กับการฝากเงินดอกเบี้ยสูง ซึ่งสามารถเป็นทางเลือกในการลงทุนและยังเป็นเสริมสร้างนิสัยรักการออม ยิ่งไปกว่านั้นการฝากเงินดอกเบี้ยสูงนี้ ยังเป็นการออมและการฝากเงิน ปลอดภาษีอีกด้วย ซึ่งจะสามารถทำให้คุณมีเงินเก็บไว้ใช้จ่าย พร้อมกับการลงทุนในระยะยาวอีกด้วย ซึ่งการฝากเงิน ปลอดภาษีและการออมเงินฝากดอกเบี้ยสูง 2564 นั้น มีรายละเอียดดังนี้

  ลิงก์ผู้สนับสนุน

เงื่อนไขส่วนใหญ่ของการฝากเงิน ปลอดภาษีและเงินฝากดอกเบี้ยสูง

บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยที่สูงที่ธนาคารและสถาบันการเงินส่วนใหญ่ ที่มักมีให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปนั้น มักมีเงื่อนไขและมีการกำหนดรายละเอียดไว้คล้าย ๆ กัน คือ

 • กำหนดให้ผู้ฝาก 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงได้ 1 บัญชีต่อคนเท่านั้น (รวมทุกธนาคารและทุกรูปแบบเวลา)
 • ระยะเวลาฝากเงิน ปลอดภาษีมักจะมีให้เลือกเริ่มต้นที่ 24 เดือน/ 36 เดือน/ 48 เดือน
 • จำนวนการเริ่มต้นเปิดบัญชี เงินฝากดอกเบี้ยสูง ขั้นต่ำ 500 – 1000 บาทต่อเดือน
 • การฝากเงินลักษณะนี้จะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าการฝากแบบปกติ
 • ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • ต้องนำเงินเข้าฝากเท่ากันทุก ๆ เดือน เดือนละ 1 ครั้ง
 • สามารถเบิกถอนได้หรือปิดบัญชีได้ แต่จะไม่ได้รับดอกเบี้ย หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 

ฝากเงินดอกเบี้ยสูง ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 2564

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยจำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ที่ประกอบธุรกิจให้บริการทางการเงิน ที่มุ่งเน้นความสำคัญแก่ลูกค้ารายย่อย โดยผลิตภัณฑ์ฝากเงิน ปลอดภาษีของ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เป็นบัญชีฝากประจำปลอดภาษีที่เน้นการกระตุ้นและส่งเสริมวินัยในการออมให้แก่ลูกค้า เพียงฝากเงินให้ลูกหรือ เพื่ออนาคตในยอดที่เท่า ๆ กันทุกเดือน ตามระยะเวลาการฝากเงิน ปลอดภาษีที่เลือก คือ 24/ 36 เดือน ก็สามารถรับดอกเบี้ยเต็ม ๆ ซึ่งสูงสุดถึง 2.5% ต่อปี และยังไม่ถูกหักภาษีอีกด้วย

การฝากเงิน ปลอดภาษีของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย มีเงื่อนไข ดังนี้

 • สามารถเปิดบัญชีฝากประจำปลอดภาษีได้เพียง 1 บัญชีต่อ 1 ท่าน
 • ฝากเงินดอกเบี้ยสูง 24 เดือน จำนวนเงินตั้งแต่ 1,000 – 25,000 บาทต่อเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน ยอดฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยที่ 15% ต่อปี
 • ฝากเงินดอกเบี้ยสูง 36 เดือน จำนวนเงินตั้งแต่ 1,000 – 16,500 บาทต่อเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน ยอดฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยที่ 50% ต่อปี
 • หากปิดบัญชีไม่เกิน 3 เดือนจะไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • หากปิดบัญชีตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และไม่ครบเงื่อนไข จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
 • สามารถขาดฝากเงิน ปลอดภาษี ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ยังคงได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไข แต่ต้องฝากเงิน ปลอดภาษีจนครบ 24/ 36 เดือน

สามารถติดต่อขอเปิดบัญชีฝากเงินดอกเบี้ยสูง กับไทยเครดิต เพื่อรายย่อยได้ที่ธนาคารสาขา ใช้เพียงบัตรประชาชนตัวจริง คุณก็สามารถเปิดบัญชีฝากเงิน ปลอดภาษีได้ทันที

สนใจ สมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ฝากเงินดอกเบี้ยสูง กับไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ที่นี่

 

ฝากเงินดอกเบี้ยสูง 2564 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ICBC

บัญชีฝากเงิน ปลอดภาษี 24 เดือนและ 36 เดือนของธนาคาร ICBC เปิดโอกาสให้คุณออมเงินได้อย่างสะดวกสบายเป็นประจำทุกเดือน พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษโดยไม่เสียภาษีรายได้จากดอกเบี้ย เพียงคุณนำเงินเข้าบัญชีฝากเงิน ปลอดภาษีทุกเดือน ด้วยจำนวนที่เท่ากัน จนครบกำหนดด้วยระยะเวลาการฝากเงิน ปลอดภาษี 24 และ 36 เดือน ซึ่งใช้เพียงบัตรประชาชนเพียง 1 ใบเท่านั้น และมีเงื่อนไขอื่น ๆ ดังนี้

 • สามารถเปิดบัญชีฝากเงินดอกเบี้ยสูงได้เพียง 1 บัญชีต่อ 1 ท่าน
 • ฝากเงินดอกเบี้ยสูง 24 เดือน จำนวนเงินตั้งแต่ 1,000 – 25,000 บาทต่อเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน ยอดฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยที่ 90% ต่อปี
 • ฝากเงินดอกเบี้ยสูง 36 เดือน จำนวนเงินตั้งแต่ 1,000 – 16,500 บาทต่อเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน ยอดฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยที่ 05% ต่อปี
 • สามารถขาดฝากเงินดอกเบี้ยสูง ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ยังคงได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไข แต่ถ้าขาดการฝากเกินจำนวน จะถือว่าผิดเงื่อนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

สนใจเปิดบัญชีหรือข้อรายละเอียดเพิ่มเติม ฝากเงินดอกเบี้ยสูง 2564 ธนาคาร ICBC ที่นี่

 

ฝากเงินดอกเบี้ยสูง ธนาคารออมสิน 2564

ธนาคารออมสินเป็นอีกหนึ่งธนาคารที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งหากจะกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ด้านการฝากประจำของธนาคารออมสินแล้วก็แทบจะเรียกได้ว่า เหมือนจะคุยเรื่องน้ำพริกกับคนไทย เพราะธนาคารออมสิน มีทั้งความเชี่ยวชาญและมีทางเลือกให้เราเลือกมากมายสำหรับการออมเงินหรือฝากเงิน ปลอดภาษี เพื่อสร้างอนาคต

การฝากประจำ 6 เดือนเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกของธนาคารออมสินที่พร้อมนำเสนอทางเลือกในการออมระยะสั้นให้กับคุณ ผู้ซึ่งกำลังเริ่มฝึกการออมเงินโดยมีการให้ผลตอบแทน ไปพร้อม ๆ กับการเก็บเงินไว้เพื่ออนาคต โดยไม่มีการกำหนดระยะเวลารับฝาก และสามารถถอนเงินเท่าใดก็ได้ โดยเสนออัตราดอกเบี้ยฝากประจำที่ 0.775% ต่อปี

ฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี หรือฝากเงิน ปลอดภาษี ของธนาคารออมสินเป็นอีกทางเลือกที่มีความโดดเด่น เป็นอย่างมากสำหรับการส่งเสริมการออมให้แก่ประชาชน ซึ่งมีจุดเด่นผลิตภัณฑ์คือ

 • ฝากเงิน ปลอดภาษีเริ่มต้น ที่ 1,000 – 25,000 บาท
 • ให้อัตราดอกเบี้ยฝากประจำ ดอกเบี้ยสูง 2563 ที่ 625% ต่อปี
 • จะต้องฝากติดต่อกันเป็นระยะเวลา 24 เดือน
 • ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง แต่ต้องดำเนินการฝากเงิน ปลอดภาษีต่อจนครบ 24 เดือน
 • บุคคลธรรมาดาสามารถเริ่มต้นฝากเงินดอกเบี้ยสูง ได้ อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ในลักษณะของบัญชีร่วมของบุตรกับบิดาหรือมารดา/ สามี – ภรรยา
 • เหมาะสำหรับการฝากเงินให้ลูก

สนใจเปิดบัญชีหรือข้อรายละเอียดเพิ่มเติม ฝากเงิน ดอกเบี้ยสูง ธนาคารออมสิน ที่นี่

 

เงินฝากดอกเบี้ยสูง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2564

ผลิตภัณฑ์ฝากเงิน ปลอดภาษีของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เป็นอีกทางเลือกสำหรับการออมที่เป็นการลงทุนความเสี่ยงต่ำ โดยให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า โดยการฝากเงิน ปลอดภาษีของ LH bank มีให้เลือกระยะเวลาในการฝากเงิน ดอกเบี้ยสูง 2564 คือ 24 เดือนและ 36 เดือนโดยให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคารหลายแห่งและ ให้อัตราที่สูงกว่าการฝากออมทรัพย์ทั่วไป

การฝากเงิน ปลอดภาษี LH Bank เป็นการออมอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต เพื่อฝากเงินดอกเบี้ยสูง และเพื่อสร้างอนาคต เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินฝากระยะยาว และได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก โดย มีความโดดเด่นคือ

 • สามารถใช้บัญชีฝากเงิน ปลอดภาษีเป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกันได้
 • เปิดบัญชีฝากประจำดอกเบี้ยสูง ขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท สำหรับ ฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน และ สูงสุดไม่เกิน 16,500 บาทสำหรับฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน
 • ได้รับสิทธิการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อครบกำหนด
 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับการฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือนที่ 00% ต่อปี และ
 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับการฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือนที่ 50% ต่อปี
 • ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

สนใจเปิดบัญชีหรือข้อรายละเอียดเพิ่มเติม ฝากเงิน ดอกเบี้ยสูง LH Bank ที่นี่

 

 

เงินฝากดอกเบี้ยสูง กรุงไทย Zero Tax Max 2564

การฝากเงินดอกเบี้ยสูง ของธนาคารกรุงไทย Zero Tax Max เป็นผลิตภัณฑ์การบริการฝากเงิน ปลอดภาษีของธนาคารที่มีจุดเด่น คือ เปิดโอกาสให้ลูกค้ารับดอกเบี้ยเต็ม ๆ เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดโดยไม่มีการหักภาษี ตามมาตรการการส่งเสริมการออมเงินของรัฐบาล อีกทั้งยังสามารถฝากเงิน ปลอดภาษีโดยการตัดบัญชีอัตโนมัติ สะดวก โดยไม่ต้องเดินทางมาฝากเงินเพื่อการออมและเพื่ออนาคตที่ธนาคารสาขา อีกทั้งยังสามารถเลือกระยะเวลาในการฝากเงิน ดอกเบี้ยสูง ได้ดั่งใจ ทั้ง 24/ 36 /48 เดือน

การเปิดบัญชีฝากเงิน ปลอดภาษี Zero Tax Max สามารถดำเนินการได้ง่ายและสะดวก โดยคุณจะได้รับดอกเบี้ยเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนดโดยไม่มีการหักภาษี ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 1.05% ต่อปี เพียงนำบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยราชการมาติดต่อที่ธนาคาร สาขา โดยมีเงื่อนไขการเงินฝากดอกเบี้ยสูง คือ

 • ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อเดือน และฝากเท่ากันในทุก ๆ เดือน
 • ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 • ถอนก่อน 3 เดือนธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยสูง
 • หากฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และมีความจำเป็นต้องถอนก่อนครบกำหนดหรือทำผิดเงื่อนไขอื่น ๆ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ และหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ผู้ฝากประจำปลอดภาษี จะต้องมีบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

สนใจ สมัคร ฝากเงิน ดอกเบี้ยสูง 2564 กรุงไทย ที่นี่

 

ฝากเงิน ดอกเบี้ยสูง 2564 กรุงศรีอยุธยา

ผลิตภัณฑ์ฝากเงิน ปลอดภาษีของธนาคารกรุงศรี เป็นการฝากประจำที่เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นการออมเงิน หรือเสริมสร้างวินัยการออม เพื่อฝากเงินเพื่อการออมหรือเพื่อเงินก้อนโตในอนาคต โดยเป็นการทยอยฝากเงินเป็นรายเดือน ขั้นต่ำเพียงเดือนละ 1,000 บาท เมื่อครบกำหนดดอกเบี้ยที่ได้ไม่ต้องเสียภาษี เป็นการฝากเงิน ปลอดภาษี ฝากง่าย ๆ ผ่านทุกช่องทางหรือตั้งโอนอัตโนมัติผ่าน KMA เพื่อให้ไม่พลาดการออมเงินด้วยการฝากเงินดอกเบี้ยสูงและปลอดภาษี

การฝากประจำของธนาคารกรุงศรี ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงสุดแก่ผู้ฝากเงิน ปลอดภาษีโดย เงินฝากดอกเบี้ยสูง 24 เดือนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% และฝากเงิน ปลอดภาษี 36 เดือนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.25% โดยมีเงื่อนไข การฝากเงินดอกเบี้ยสูง 2564 ดังนี้

 • ฝากประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ระยะเวลา 24/ 36 เดือน
 • เริ่มต้นฝากประจำปลอดภาษีได้ที่ 1,000 บาท
 • สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท สำหรับฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือนและ สูงสุดไม่เกิน 16,000 บาทสำหรับฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน
 • เป็นการฝากประจำปลอดภาษี ณ ที่จ่ายในวันครบกำหนด
 • สามารถโอนอัตโนมัติผ่าน KMA กรุงศรี Mobile App
 • ผ่อนผันการขาดฝากได้ไม่เกิน 2 งวด

สนใจเปิดบัญชีหรือข้อรายละเอียดเพิ่มเติม ฝากเงิน ดอกเบี้ยสูง 2564 กรุงศรี ที่นี่

 

 

 

อ้างอิง 1 2

 

 

 • Facebook
 • Twitter
This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :