ฝากเงินดอกเบี้ยสูง ธนาคารไหนดี 2567

การออมเงินถือเป็นการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน และสามารถสร้างเสริมความมั่นคงทางการเงินให้แก่ทุกท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งการออมและการลงทุนวิธีอื่น ๆ ก็เต็มไปด้วยความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นหุ้น คริปโตหรือแม้กระทั้งการลงทุน ดังนั้นในครั้งนี้เพื่อเป็นการนำเสนอการออมเงินดอกเบี้ยสูงให้แก่ท่าน เราจึงมาพร้อมกับบทความพิเศษซึ่งจะแนะนำเงิน ฝาก ปลอด ภาษี ดอกเบี้ย สูงให้แก่ทุกท่าน สามารถนำเงินที่มีไม่ว่าจะมากหรือน้อยเข้าไปเก็บเพื่อความมั่นคงได้กับบทความ “ฝากเงินดอกเบี้ยสูง ธนาคารไหนดี 2566” เราไปดูกันเลย

 

เงินฝากดอกเบี้ยสูง 2566 ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีความพร้อมในการนำเสนอรูปแบบการออมที่หลากหลายแก่ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินประจำ การออมเงินดอกเบี้ยสูงและออมสลากออมสิน โดยทั้งหมดนั้นเป็นทางเลือกในการให้บริการที่ทุกท่านสามารถเข้าติดต่อและฝากเงินกับธนาคารได้ทันที ยกตัวอย่างเช่น การฝากเงินดอกเบี้ยสูง 2566 แบบฝากประจำ ทางธนาคารออมสินก็พร้อมให้บริการทุกท่านกับรูปแบบการฝากที่น่าสนใจ เช่น เงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี ซึ่งรับเงิน ฝาก ปลอดภาษี ดอกเบี้ย สูง ที่ 1.30% ต่อปีใช้ระยะเวลาในการฝากที่ 24 เดือน หรือการออมเงินดอกเบี้ยสูงด้วยการฝากประจำ 3/ 6/ 9/12/ 24/ 36 เดือนเป็นต้น โดยทั้งหมดล้วนเป็นการออมเงินที่มีความน่าสนใจได้อัตราดอกเบี้ย เงินต้นยังคงอยู่หมดกังวลเรื่องการมองหาวิธีการฝากเงินดอกเบี้ยสูง 2566 เพราะธนาคารออมสินคือคำตอบสำหรับท่านเรื่องการฝากเงินแน่นอน ทั้งนี้หากทุกท่านมีข้อสงสัยและต้องการรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการฝากเงินดอกเบี้ยสูง 2566 กับธนาคารออมสิน ที่นี่

 

ฝากเงินดอกเบี้ยสูง 2566 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ICBC

บัญชีเงิน ฝาก ปลอด ภาษี ดอกเบี้ย สูง 24 เดือนและ 36 เดือนของธนาคาร ICBC เป็นอีกช่องทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถออมเงินได้อย่างสะดวกสบายเป็นประจำทุกเดือน พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษโดยไม่เสียภาษีรายได้จากดอกเบี้ย เพียงนำเงินเข้าบัญชีเงิน ฝาก ปลอด ภาษี ดอกเบี้ย สูงทุกเดือน ด้วยจำนวนที่เท่ากัน จนครบกำหนดด้วยระยะเวลาการออมเงินดอกเบี้ยสูง 24 และ 36 เดือน ซึ่งใช้เพียงบัตรประชาชนเพียง 1 ใบเท่านั้น และมีเงื่อนไขอื่น ๆ ดังนี้

 • สามารถเปิดบัญชีเงิน ฝาก ปลอด ภาษี ดอกเบี้ย สูง ได้เพียง 1 บัญชีต่อ 1 ท่าน
 • เงิน ฝาก ปลอด ภาษี ดอกเบี้ย สูง 24 เดือน จำนวนเงินตั้งแต่ 1,000 – 25,000 บาทต่อเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน ยอดฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยที่ 90% ต่อปี
 • เงิน ฝาก ปลอด ภาษี ดอกเบี้ย สูง 36 เดือน จำนวนเงินตั้งแต่ 1,000 – 16,500 บาทต่อเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน ยอดฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยที่ 05% ต่อปี
 • สามารถขาดเงิน ฝาก ปลอด ภาษี ดอกเบี้ย สูง ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ยังคงได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไข แต่ถ้าขาดการฝากเกินจำนวน จะถือว่าผิดเงื่อนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

สนใจเปิดบัญชีหรือข้อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เงิน ฝาก ปลอด ภาษี ดอกเบี้ย สูง 2566 ธนาคาร ICBC ที่นี่ หรือติดต่อ Call Center ของ ICBC ที่ 0 2629 5588

 

เงินฝากดอกเบี้ยสูง 2566 กรุงไทย Zero Tax Max

การฝากเงินดอกเบี้ยสูง 2566 ของธนาคารกรุงไทย Zero Tax Max เป็นผลิตภัณฑ์การบริการออมเงินดอกเบี้ยสูงของธนาคารที่มีจุดเด่น คือ เปิดโอกาสให้ลูกค้ารับดอกเบี้ยเต็ม ๆ เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดโดยไม่มีการหักภาษี ตามมาตรการการส่งเสริมการออมเงินของรัฐบาล อีกทั้งยังสามารถฝากเงิน ปลอดภาษีโดยการตัดบัญชีอัตโนมัติ สะดวก โดยไม่ต้องเดินทางมาฝากเงินเพื่อการออมและเพื่ออนาคตที่ธนาคารสาขา อีกทั้งยังสามารถเลือกระยะเวลาในการฝากเงินดอกเบี้ยสูง 2566 ได้ดั่งใจ ทั้ง 24/ 36 /48 เดือน

การเปิดบัญชีฝากเงินดอกเบี้ยสูง 2566 Zero Tax Max สามารถดำเนินการได้ง่ายและสะดวก โดยคุณจะได้รับดอกเบี้ยเต็มจำนวนเมื่อครบกำหนดโดยไม่มีการหักภาษี ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 1.05% ต่อปี เพียงนำบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยราชการมาติดต่อที่ธนาคาร สาขา โดยมีเงื่อนไขการออมเงินดอกเบี้ยสูง คือ

 • ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อเดือน และฝากเท่ากันในทุก ๆ เดือน
 • ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 • ถอนก่อน 3 เดือนธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยสูง 2566
 • หากฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และมีความจำเป็นต้องถอนก่อนครบกำหนดหรือทำผิดเงื่อนไขอื่น ๆ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ และหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ผู้ฝากประจำปลอดภาษี จะต้องมีบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

สนใจ สมัคร ออมเงินดอกเบี้ยสูง 2566 กรุงไทย Zero Max ที่นี่ ออมเงินง่าย ๆ หักตัดผ่านบัญชีโดยไม่ต้องเดินทางไปฝากเงินเองที่ธนาคาร

 

เงินฝากดอกเบี้ยสูง 2566 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ผลิตภัณฑ์ฝากเงิน ปลอดภาษีของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เป็นอีกทางเลือกสำหรับการออมที่เป็นการลงทุนความเสี่ยงต่ำ โดยให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า โดยการฝากเงิน ปลอดภาษีของ LH bank มีให้เลือกระยะเวลาในการฝากเงินดอกเบี้ยสูง 2566 คือ 24 เดือนและ 36 เดือนโดยให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคารหลายแห่งและ ให้อัตราที่สูงกว่าการฝากออมทรัพย์ทั่วไป

การฝากเงิน ปลอดภาษี LH Bank เป็นการออมอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต เพื่อฝากเงินดอกเบี้ยสูง 2566 และเพื่อสร้างอนาคต เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินฝากระยะยาว และได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก โดย มีความโดดเด่นคือ

 • สามารถใช้บัญชีฝากเงิน ปลอดภาษีเป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกันได้
 • เปิดบัญชีฝากประจำดอกเบี้ยสูง ขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท สำหรับ ฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน และ สูงสุดไม่เกิน 16,500 บาทสำหรับออมเงินดอกเบี้ยสูง 36 เดือน
 • ได้รับสิทธิการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อครบกำหนด
 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับการฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือนที่ 00% ต่อปี และ
 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับการฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือนที่ 50% ต่อปี
 • ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

สนใจเปิดบัญชีหรือข้อรายละเอียดเพิ่มเติม ฝากเงินดอกเบี้ยสูง 2566 LH Bank ที่นี่

 

ฝากเงินดอกเบี้ยสูง 2566 กรุงศรีอยุธยา

ผลิตภัณฑ์ฝากเงิน ปลอดภาษีของธนาคารกรุงศรี เป็นการฝากประจำที่เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นการออมเงิน หรือเสริมสร้างวินัยการออม เพื่อฝากเงินเพื่อการออมหรือเพื่อเงินก้อนโตในอนาคต โดยเป็นการทยอยฝากเงินเป็นรายเดือน ขั้นต่ำเพียงเดือนละ 1,000 บาท เมื่อครบกำหนดดอกเบี้ยที่ได้ไม่ต้องเสียภาษี เป็นการฝากเงิน ปลอดภาษี ฝากง่าย ๆ ผ่านทุกช่องทางหรือตั้งโอนอัตโนมัติผ่าน KMA เพื่อให้ไม่พลาดการออมเงินด้วยการฝากเงินดอกเบี้ยสูง 2564 – 2566 และปลอดภาษี

การฝากประจำของธนาคารกรุงศรี ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงสุดแก่ผู้ฝากเงิน ปลอดภาษี โดยเงินฝากดอกเบี้ยสูง 2564 – 2566 แบบ 24 เดือนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% และฝากเงิน ปลอดภาษี 36 เดือนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.25% โดยมีเงื่อนไข การฝากเงินดอกเบี้ยสูง 2564 – 2566 ดังนี้

 • ฝากประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ระยะเวลา 24/ 36 เดือน
 • เริ่มต้นฝากประจำปลอดภาษีได้ที่ 1,000 บาท
 • สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท สำหรับฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือนและ สูงสุดไม่เกิน 16,000 บาทสำหรับฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน
 • เป็นการฝากประจำปลอดภาษี ณ ที่จ่ายในวันครบกำหนด
 • สามารถโอนอัตโนมัติผ่าน KMA กรุงศรี Mobile App
 • ผ่อนผันการขาดฝากได้ไม่เกิน 2 งวด

สนใจเปิดบัญชีหรือข้อรายละเอียดเพิ่มเติม ฝากเงินดอกเบี้ยสูง 2564 – 2566 กรุงศรี ที่นี่

 

อ้างอิง 1 2 3