ปรึกษา ทนายฟรี เรื่องหนี้นอกระบบ 2567

เป็นหนี้ ก็ต้องหาเงินมาใช้คืน นั่นคือทางออกของปัญหาที่ดีที่สุด แต่ถ้าการเป็นหนี้นั้นบานปลายและกำลังส่งผลให้ท่านเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้อง ถูกทวงถามหนี้ ซึ่งการแก้ไขปัญหาด้วยเงินก็อาจจะไม่เพียงพอเพราะ ประเด็นของของค่าปรับ ดอกเบี้ยและอื่น ๆ นั้น อาจจะไม่ได้ช่วยให้ท่านรอดพ้นสภาวะที่ย่ำแย่นี้ไปได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและนำเสนอทางออกที่ครบถ้วน ถูกต้องตามหลักกฎหมายวันนี้เราจึงมีบทความดี ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการหาตัวช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบกับบทความ “ปรึกษา ทนายฟรี เรื่องหนี้นอกระบบ” ซึ่งจะสามารถเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับท่านที่ต้องการคำปรึกษาทางกฎหมาย

 

Advertisement

ปรึกษาทนายฟรี หนี้นอกระบบ กับ ศูนย์ปรึกษาด้านกฎหมายของคณะวิชา หรือสาขาตามสถานศึกษา

การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปนั้น ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะด้านกฎหมายนั้น จะมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก้พี่น้องประชาชนซึ่งจะมีการเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าขอคำปรึกษาทนายฟรี ในทุกประเด็นข้อสงสัย ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าติดต่อได้ง่าย ๆ อีกทั้งในบางโอกาส ทางคณะอาจจะมีกิจกรรมออกพื้นที่เพื่อให้บริการคำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนตามสถานที่ต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนั้นรับรองว่าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแน่นอน ดังนั้นหากคุณต้องการคำปรึกษาทนายฟรีเรื่องหนี้นอกระบบ วิธีการนี้สามารถเป็นอีกทางเลือกสำหรับคุณได้ เช่น

  • ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่นี่ เปิดให้บริการทั้งที่ ท่าพระจันทร์ โทร. 02 – 613 – 2128/ ศูนย์รังสิต 02 – 696 – 5103/ ศูนย์ลำปาง 054 – 237 – 999 ต่อ 5379
  • ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02 – 218 – 2066
  • ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053 – 942922/ 081 – 4733076
  • ศูนย์บริการและให้ความช่วยเหลือสังคมทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 02 – 310 – 8161

ปรึกษาทนายฟรี หนี้นอกระบบ กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยสภาทนายความได้จัดการให้บริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ด้วยระบบทนายความอาสา ณ ที่ทำการสภาทนายความ ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร หากทุกท่านต้องการเดินทางมาติดต่อและขอคำปรึกษาก็สามารถเดินทางมาได้ด้วยรถไฟฟ้าก็ลงที่สถานีวัดพระศรีหรือสถานีพหลโยธิน 59 ซึ่งนอกจากจะเข้าขอคำปรึกษาด้วยตนเองที่สภาทนายความ ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อตอบรับกับความทันสมัย ทางสภาทนายความได้เปิดช่องทางใหม่ในการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายฟรีผ่านแอพพลิเคชั่น LINE อีกด้วย โดยเริ่มให้บริการระหว่างเวลา 8.30 -16.30 น ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หมดกังวลเรื่องการหาคำปรึกษาทนายฟรีเรื่องหนี้นอกระบบ ที่ไหนได้บ้าง เพราะสภาทนายความพร้อมช่วยเหลือพี่น้องทุกท่าน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

ปรึกษาทนายฟรี หนี้นอกระบบ กับ สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

อีกหนึ่งหน่วยงานที่มีทนายความคอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนฟรีโดยไม่เสียค่าบริการใดๆ สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือ ส.ช.น. ได้รับการก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาปัญหากฎหมาย และการดำเนินคดีแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งทุกท่านสามารถเข้ารับคำปรึกษาด้วยตนเอง ณ สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ไม่ว่าจะเป็นคดีเกี่ยวกับที่ดิน ฟ้องหย่า เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจะเป็นคดีเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ก็สามารถเข้าขอรับคำปรึกษาได้ทันที โดย ส.ช.น. นั้นตั้งอยู่ใบบริเวณอาคารของเนติบัณฑิตยสภาชั้น 1 หรือหากท่านไม่สะดวกเดินทางมา ก็สามารถโทรศัพท์ขอคำปรึกษาก็ได้ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. -16.30 น โทร.02 – 887 – 6801 – 7 ต่อ 104/ 108/ 109 หรือ 02 – 887 – 6811 หมดกังวลเรื่องการขอคำปรึกษา เรื่องหนี้นอกระบบไปได้เลย

ปรึกษาทนายฟรี หนี้นอกระบบ กับ ทนายสายด่วน

สำนักงานกฎหมายที่ได้รับความไว้วางใจและเริ่มต้นดำเนินการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 โดยอาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์ ทั้งนี้สำนักงานทนายสายด่วนนั้น เป็นสำนักงานกฎหมายชั้น 1 ซึ่งได้ดำเนินการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยเรื่องของสภาทนายความแห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถให้คำปรึกษาด้านกฎหมายฟรี 24 ชั่วโมง ในประเด็นต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทั้ง

  • บริการด้านกฎหมาย
  • บริการด้านการบัญชี วางแผนภาษี
  • บริการด้านทรัพยากรบุคคล
  • งานด้านการจดทะเบียนต่าง ๆ
  • งานด้านนิติกรรม สัญญา
  • งานด้านนักสืบและหนี้ต่าง ๆ

ดังนั้น หากทุกท่านสนใจและต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้นด้านหนี้นอกระบบ การติดต่อเข้ารับคำปรึกษาเบื้องต้นกับทนายสายด่วนก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ โดยสามารถติดต่อได้ที่ 02 – 015 – 4354 และ 02 – 934 – 0004 หรือโทรศัพท์มือถือ 091 – 719 – 5099

สุดท้ายนี้จากหน้าข่าวที่หลาย ๆ ท่านอาจจะเคยอ่านหรือฟังมา กลุ่มทนายอาสาที่มีความพร้อมดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแบบฟรี ๆ นั้น ในความเป็นจริงค่อนข้างหายาก โดยสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา ๆ ประชาชนทั่วไปจะสามารถทำได้นั้น คือ การเข้าติดต่อขอความช่วยเหลือและขอคำปรึกษา ทนายฟรี เรื่องหนี้นอกระบบกับหน่วยงานที่เราได้นำเสนอไปจะส่งผลดีที่สุด เพราะทนายอาสาชื่อดังหลาย ๆ ท่านในความเป็นจริค่อนข้างเข้าถึงยากและมีคดีความที่รับผิดชอบเยอะมาก ดังนั้น การขอคำปรึกษา ทนายฟรี เรื่องหนี้นอกระบบกับหน่วยงานของรัฐ จะสามารถช่วยให้ท่านได้รับการแก้ไขที่ถูกจุด ซึ่งจะนำไปสู่การปลดหนี้อย่างแท้จริง

 

อ้างอิง 1 2