ประกันโควิด 2566 บริษัทไหนดี มั่นคง ไม่เสี่ยงล้มละลาย

โควิดก็ยังไม่ลด โรคภัยอื่น ๆ ก็ยังนากลัว ดังนั้นการเลือกทำประกันโควิด 2565 ก็ยังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับหลาย ๆ ท่านที่มีความกังวลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต การทำงานและการประกอบอาชีพ เพราะ ยุคนี้สมัยนี้ ถ้าไม่พึ่งประกันหรือไม่ทำประกันเผื่อไว้แล้ว หากเจ็บไข้ได้ป่วย มีอาการรุนแรงต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว ใครเล่าจะเข้ามาดูแลและให้ความช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่าย ดังนั้นในครั้งนี้เพื่อไม่ให้ทุกท่านต้องกังวลและตกข่าว เราจึงขออัปเดตประกันโควิด 2565 ที่ยังคงเจอจ่ายจริง และมีความมั่นคง ไม่ล้มละลาย ไม่ปิดกิจการหนี้กับบทความ “ประกันโควิด 2565 บริษัทไหนดี มั่นคง ไม่เสี่ยงล้มละลาย” ซึ่งอย่าเสียเวลา เราไปดูกันเลย

 

ประกันโควิด 2565 บริษัทไหนดี

เรื่องควรรู้ก่อนทำประกันโควิด 2565

หลังจากข่าวใหญ่ที่บริษัทผู้ให้บริการประกันโควิด 2565 หลาย ๆ แห่งกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับกรณีการจ่ายเงินชดเชยสำหรับลูกค้าที่ต้องการเอาประกันจากกรณีที่ได้รับเชื้อโควิด ซึ่ง ณ เวลานี้ผลปรากฎว่ามีบริษัทผู้ให้บริการประกันโควิด 2565 หลาย ๆ เจ้าต้องปิดการดำเนินการ ล้มละลายและไม่สามารถทำการจ่ายเงินได้ตามที่โฆษณาไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมแก่ทุกท่านที่ยังคงต้องการทำประกันโควิด 2565 สามารถสมัครและรับบริการได้อย่างมั่นใจ เราจึงขอชี้แจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนที่ทุกท่านตะตัดสินใจสมัครประกันโควิด 2565 ซึ่งมีประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังนี้

 • ตรวจสอบอาชีพบางสายงานอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากประกันโควิด 2565
 • อายุผู้เอาประกันนั้น อาจจะมีการกำหนดไว้ไม่เท่ากัน
 • กรณีประกันแพ้วัคซีนนั้น ณ เวลานี้ไม่ค่อยมีให้บริการแล้ว
 • บางประกันอาจจะไม่ครอบคลุมค่าห้องพยาบาล
 • เงื่อนไขและรายละเอียดชางประกันโควิด 2565 อาจจะซับซ้อนมากเกินไป ดังนั้นต้องระวังการเข้าใจผิด เพราะตรวจเจออาจจะยังไม่จ่าย เพราะต้องโคม่าหรือต้องนอนรักษาพยาบาลเท่านั้น

ทั้งนี้เงื่อนไขทั้งหมด ทุกท่านตรวจจะต้องพิจารณาและศึกษาก่อนการสมัครประกันโควิด 2565 เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองและไม่เสี่ยงต่อการสมัครประกันโควิด 2565 แล้วไม่คุ้มค่าเพราะ ณ เวลานี้หลายบริษัทเริ่มได้รับผลกระทบจากการโฆษณา “เจอ จ่าย จบ” เพราะในความเป็นจริงนั้นมีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อเยอะเกินกว่าจะให้ความคุ้มครองทั้งหมดได้ ส่งผลให้บริษัทเริ่มล้มละลายและต้องปิดการให้บริการได้หลายแห่งแล้วเพราะปัจจุบันมียอดเคลมกว่า 3 หมื่นล้านบาทไปแล้วนั่นเอง

 

ประกันภัยทิพยโควิด – 19

หนึ่งในผลิตภัณฑ์ประกันโควิด 2565 ของบริษัททิพยประกันภัย พร้อมให้การดูแลทุกท่านแบบหมดห่วงเรื่องค่ารักาพยาบาล คุ้มครองจนถึงระยะสุดท้าย และยังดูแลเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนจากการแพ้วัคซีนอีกด้วย ทั้งนี้หากทุกท่านต้องการซื้อประกันโควิด 2565 จากทิพยประกันภัย ก็สามารถเข้าศึกษารายละเอียดของแผนการประกันได้ทันที ที่นี่ โดยประกันโควิด 2565 จากบริษัททิพยประกันภัยนั้นมาพร้อมกับ แผนที่หลากหลาย อาทิ

 • แผน 1AX คุ้มครองการเจ็บป่วยภาวะโคม่าจากโรคโควิด/ แพ้วัคซีน 100,000 บาท ซึ่งวงเงินรวมกัน และค่ารักษาพยาบาลจากโควิดต่อปีในฐานะผู้ป่วยในจากการแพ้วัคซีนที่ 10,000 บาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อโควิดสำหรับบุคคลในครอบครัวได้
 • แผน 1NX คุ้มครองการเจ็บป่วยภาวะโคม่าจากโรคโควิด/ แพ้วัคซีน 100,000 บาท ซึ่งวงเงินรวมกัน และค่ารักษาพยาบาลจากโควิดต่อปีในฐานะผู้ป่วยในจากการแพ้วัคซีนที่ 10,000 บาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อโควิดสำหรับบุคคลในครอบครัวได้ เพิ่มเติมคือมีการชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโณงพยาบาลวันละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน/ ปี
 • แผน 1BX คุ้มครองการเจ็บป่วยภาวะโคม่าจากโรคโควิด 300,000 บาท ซึ่งวงเงินรวมกัน
 • แผน 2BX คุ้มครองการเจ็บป่วยภาวะโคม่าจากโรคโควิด 500,000 บาท ซึ่งวงเงินรวมกัน

ทั้งนี้แม้จะเจอ แล้วไม่จ่ายต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสำหรับประกันโควิด 2565 จากทิพยประกันภัย แต่หากทุกท่านสนใจและต้องการสมัครประกันโควิด 2565 กับทิพยประกันภัยสามารถเข้าศึกษารายละเอียดได้ ที่นี่

 

ประกันโควิด 2565 บริษัทไหนดี

ประกันภัย กรุงไทย COVID – 19

ด้วยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ประกันโควิด 2565 จากธนาคารกรุงไทย ที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถดำเนินการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ง่าย ๆ เพียงเข้าใช้งานแอพ Krungthai NEXT และให้ทุกท่านที่ใส่ใจกับสภาวะความเสี่ยงในการสัมผัสกับเชื้อไวรัส สามารถเข้าสมัครประกันโควิด 2565 พร้อมการคุ้มครองผลข้างเคียงจากวัคซีนได้ทันที ไม่ต้องกังวลเรื่องการล้มละลายและการหนี้จ่ายการคุ้มครอง ประกันโควิด 2565 จากกรุงไทยนี้จึงมาพร้อมกับ 4 แผนการคุ้มครองที่ทุกท่านสามารถเลือกได้ตามความต้องการทั้งแผนเน้น อาการโคม่า และการเน้นอาการแพ้วัคซีน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • แผนโคม่า 1 คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อโควิด 300,000 บาท คุ้มครองผู้รับประกันภัยที่ 1 – 60 ปี
 • แผนโคม่า 2 คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อโควิด 500,000 บาท คุ้มครองผู้รับประกันภัยที่ 1 – 60 ปี
 • แผนวัคซีน 1 คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากวัคซีน COVID 500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากภาวะแทรกซ้อนวัคซีนที่ 50,000 บาท คุ้มครองอายุสูงสุดที่ 99 ปี
 • แผนวัคซีน 2 คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากวัคซีน COVID 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากภาวะแทรกซ้อนวัคซีนที่ 100,000 บาท คุ้มครองอายุสูงสุดที่ 99 ปี

ทั้งนี้หากท่านสนใจและต้องการสมัครประกันโควิด 2565 นี้จากกรุงไทย ก็สามารถเข้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารสาขาได้ทันที หรือสำหรับกรณีประกันวัคซีน ทุกท่านสามารถเข้าสมัครประกันโควิด 2565 นี้ได้ผ่านแอพ Krungthai NEXT ได้ทันที โดยหากมีประเด็นข้อสงสัยสามารถเข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

อ้างอิง 1 2