ประกันสุขภาพ ลูกน้อย ที่ไหนดี 2022

ลูกน้อย ถือเป็นสิ่งล้ำค่าสูงสุดสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ โดยลูกน้อยต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีตั้งแต่ วันแรกที่รู้ว่ามีเขาอยู่ในครรภ์มารดา ตลอดจนคลอดออกมาเป็นทารกน้อย ซึ่งทารกแรกเกิด จนถึงวัยอายุประมาณ 5 ปี จะเป็นช่วงวัยที่มีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยมากที่สุดช่วงหนึ่ง เนื่องจากทารกในช่วงวัยนี้กำลังอยู่ในช่วงสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย อีกทั้งยังอยู่ในช่วงการรับวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ จึงส่งผลให้การเจ็บไข้ได้ป่วยของลูกน้อยในช่วงวัยนี้กลายเป็นเรื่องปกติ แต่สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง การวางแผนเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องมีการว่างแผนและเตรียมตัว โดยสิ่งที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระอันหนักอึ้งของผู้ปกครองนี้ได้คือ การทำประกันสุขภาพ ลูกน้อย หรือ ประกันสุขภาพทารกแรกเกิด 2565 โดยในครั้งนี้ เราได้ทำการสืบค้นและพร้อมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ประกันสุขภาพ ลูกน้อยที่ไหนดี ซึ่งมีทั้ง ประกันสุขภาพ ลูกน้อยจากบริษัทประกัน และจากสถาบันการเงินชั้นนำ ด้วยบทความ ประกัน สุขภาพ ลูก น้อย ที่ไหน ดี 2022 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ประกันสุขภาพ ลูกน้อย กรุงไทย 2500 3500

เพื่อการดูแลลูกน้อยของคุณ ให้เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ไร้กังวล ด้วยแบบประกันสุขภาพสำเร็จรูป เพื่อก้าวแรกสู่ความสำเร็จกับประกันสุขภาพลูกน้อย 2565 กรุงไทย 2500 3500 สิ่งที่มีความสำคัญที่สุด สำหรับคุณพ่อคุณแม่ คือการดูแลลูกน้อยให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อการเล่น และการเรียนรู้ที่เต็มที่ไร้กังวลเรื่องการเจ็บป่วย ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่บางครั้ง กลายเป็นภาระหนักอึ้งที่คาดไม่ถึงสำหรับผู้ปกครอง ดังนั้น การหาผู้ช่วยเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาล และการดูแลลูกน้อยอย่างใกล้ชิด ด้วย กรุงไทย – แอกซ่า แผนประกันสุขภาพ ลูกน้อย กรุงไทย 2500 3500 สำเร็จรูป ส่งผ่านความห่วงใย ใส่ใจทุกย่างก้าว โดยมีรายละเอียดผลประโยชน์ประกันสุขภาพ ลูกน้อย กรุงไทย ดังนี้

  • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินผู้ป่วยนอก เนื่องจากอุบัติเหตุ 9000 บาท/ ครั้ง
  • ไม่จำเป็นต้องซื้อประกันสุขภาพลูกน้อย 2565 พ่วงกับประกันผู้ปกครอง
  • อุ่นใจเมื่อลูกน้อยป่วย
  • สามารถเลือกรักษาโรงพยาบาลที่ต้องการได้
  • คุ้มครองโรคร้ายแรงในทุกระยะของโรค
  • ประกันสุขภาพลูกน้อย 2565 นี้มีการคุ้มครองอุบัติเหตุ
  • IPD + OPD กรณีเกิดอุบัติเหตุกับลูกน้อย
  • ค่าตรวจห้องปฏิบัติการแบบ OPD 8000 บาท/ ครั้ง
  • ค่ารักษาแบบผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน 9000 บาท/ ครั้ง
  • เบี้ยประกันสุขภาพ ลูกน้อยจะมีราคาลดลง เมื่อลูกน้อยมีอายุมากขึ้น

สุขภาพเด็กดีได้ ไร้กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายกับประกันสุขภาพ ลูกน้อย กรุงไทย มอบสิ่งดีที่สุดให้ลูกรักเพื่อความพร้อมสำหรับอนาคตให้ก้าวเดินและเติบโตได้อย่างมั่นคง สนใจสมัครหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ ลูกน้อย กรุงไทย 2500 3500 ที่นี่ หรือ โทร 1159

 

ประกันเพื่อลูกรัก ไทยประกันชีวิต

เพราะลูกน้อยคือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับพ่อแม่ ดังนั้นจึงควรสร้างหลักประกันและวางแผนการออมเงินเพื่ออนาคตที่ดีที่สุดของลูกน้อย พร้อมทั้งประกันสุขภาพลูกน้อย 2565 ที่พร้อมเป็นตัวช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ด้วยความพร้อมของประกันสุขภาพทารกแรกเกิด 2565 แผนประกันสุขภาพ ลูกน้อยตัวแรก คือ “ก้าวแรก” ที่รับประกันบุตรตั้งแต่แรกเกิดถึง 90 วัน และสามารถรับเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุก 3 ปีกรมธรรม์ ครบกำหนดสัญญารับ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ชำระเบี้ยประกันเพื่อลูกรัก 10 ปี แต่สามารถคุ้มครองได้นานถึง 15 ปี

ประกันสุขภาพ ลูกน้อย ไทยประกันชีวิตตัวที่ 2 คือ ทรัพย์ทวี 400 เพื่อลูกรัก โดยเป็นการนำเสนอประกันสุขภาพลูกน้อย 2565 สำหรับลูกน้อยที่ให้วงเงินค่ารักษาพยาบาล และมีวงเงินคืนทุกรอบ 4 ปี ของกรมธรรม์ ครั้งละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกัน โดยเมื่อครบสัญญารับเงินคืนประกันสุขภาพลูกน้อย 2565 สูงสุดถึง 290% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

และประกันสุขภาพ ลูกน้อย แผนที่สาม “สมาย คิดส์” เป็นประกันสุขภาพ ลูกน้อยที่พร้อมนำเสนอครบทุกความต้องการของพ่อแม่ เพื่อช่วยดูแลลูกน้อยตั้งแต่เล็กจนโต โดยสามารถดูแลลูกน้อยที่ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล และรับเงินชดเชยสูงสุดวันละ 3000 บาท จาก 5 โรคที่เด็กเป็นมากที่สุด พร้อมรับเงินประกันสุขภาพลูกน้อย 2565 คืนสูงสุด 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

สนใจสมัครและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ประกันสุขภาพ ลูกน้อย กับสัญญาเพิ่มเอไอเอ เอช แอนด์ เอสเอ็กซ์ตร้า (AIA H&S EXTRA)

ประกันสุขภาพ ลูกน้อย รูปแบบนี้มีระยะเวลาในการคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 80 ปี โดยผู้เอาประกันสุขภาพ ลูกน้อยAIA อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี จุดเด่นของประกันสุขภาพ ลูกน้อย เอช แอนด์ เอสเอ็กซ์ตร้า คือ เน้นการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพแก่ผู้ถือกรมธรรม์ โดยประกันสุขภาพ ลูกน้อยช่วยลดภาระทางการเงินเมื่อลูกน้อยของคุณต้องตกอยู่ช่วงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งประกันสุขภาพ ลูกน้อย เอไอเอ สามารถเสนอสิทธิประโยชน์กรณี เมื่อเข้าพักรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล พร้อมทั้งออกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ที่สำคัญที่สุดคือ ประกันสุขภาพ ลูกน้อย นี้สามารถนำเบี้ยประกันไปใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้ของคุณพ่อ คุณแม่ ตามที่กฎหมายกำหนด ประกันสุขภาพ ลูกน้อย เอช แอนด์ เอสเอ็กซ์ตร้า มีแผนการชำระเบี้ยประกันหลากหลาย โดยมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านราคาและสิทธิการคุ้มครอง เช่น แผน 1500/ 2000/ 2500/ 3500/ 4500/ 5500/ 6500 โดยมีอัตราเบี้ยประกันสุขภาพ AIA ต่ำสุดเพียง 6,330 บาทต่อปีเท่านั้น หากสนใจรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติม สัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ เอช แอนด์ เอสเอ็กซ์ตร้า

 

 

ประกันสุขภาพ ลูกน้อย ที่ไหนดี 2022

ประกันสุขภาพ ลูกน้อย สัญญาเพิ่มเอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์ (AIA H&S PLUS GOLD)

ประกันสุขภาพลูกน้อย 2565 สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอช พลัส โกลด์เป็นประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองเหนือระดับแก่ลูกน้อย เพื่อให้คุณรู้สึกอุ่นใจครบครันกับการคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ รวมถึงการเข้ารับการรักษาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยได้ทันท่วงทีที่อาจนำไปสู่โรคร้ายแรง ประกันสุขภาพลูกน้อย 2565 สัญญานี้มีแผนการชำระเงินเบี้ยประกันที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการรับสิทธิคุ้มครองที่ครบครัน โดยเบี้ยประกันประกันสุขภาพลูกน้อย 2565 ต่ำสุดเริ่มต้นที่ 11,000 บาทต่อปีเท่านั้น โดยเหมาะสมสำหรับประกันสุขภาพ ลูกน้อย และยาวไปถึงวัยเกษียณเพราะสามารถคุ้มครองถึงอายุ 80 ปีเลยทีเดียว

สนใจสมัคร หรือ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

ประกันสุขภาพ ลูกน้อย FWD แฟมิลี่แคร์

ประกันสุขภาพลูกน้อย 2565 จาก FWD เพราะสุขภาพของลูกรักของคุณ คือสิ่งที่มีความสำคัญที่สุด ด้วย เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ที่พร้อมนำเสนอประกันสุขภาพ ลูกน้อยและคนที่คุณรัก ด้วยแพ็คเกจคุ้มครองสุขภาพที่ครบครัน ไม่ว่าจะเจ็บป่วยใด ก็สามารถอุ่นใจได้ทั้งค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล และการดูแล ให้คุณและครอบครัวได้สนุกกับการใช้ชีวิตที่เต็มที่ ให้ลูกน้อยเรียนรู้ได้สมดังใจ

แพ็คเกจคุ้มครอง ประกันสุขภาพลูกน้อย 2565 ของ FWD สามารถให้การคุ้มครองพร้อมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยพร้อมนำเสนอเบี้ยประกันรวม ต่อปีเพียง 32,295 บาท (พ่อ/ แม่/ ลูก, 8260/ 9240/ 25560) ประกันสุขภาพลูกน้อย 2565 มาพร้อมกับความโดดเด่น ที่สามารถนอนโรงพยาบาลและเบิกค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุด 25,000 บาทต่อครั้ง และสูงสุด 50,000 บาทต่อปี และด้วยประกัน ลูกน้อยแผนนี้ คุณสามารถเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยบัตร FWD แคร์การ์ด ในโรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่ายมากกว่า 380 แห่งทั่วประเทศ

สนใจสมัคร และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1351 หรือกรอกข้อมูล ที่นี่

 

ประกันสุขภาพ ลูกน้อย aetna เพอร์ซันนัลแคร์

หนึ่งในบริษัทประกันชั้นนำ เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นนอล พร้อมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองทั้งในด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ ด้วยพนักงานและสมาชิกว่า 8 แสนคนทั่วโมง สามารถให้ความมั่นใจกับคุณได้อย่างไร้กังวล ด้วยประกันสุขภาพ ลูกน้อย aetna แผนเพอร์ซันนัลแคร์ ที่พร้อมนำเสนอความคุ้มครองให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ 300,000 – 500,000 บาท อีกทั้งยังสามารถมอบสิทธิประโยชน์สูงสุด ด้วยค่ารักษาพยาบาลตั้งละ 50,000 บาท ต่อการเข้ารับการพักรักษาตัว โดยมีเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์และรับการคุ้มครองจากประกันสุขภาพ ลูกน้อย ตั้งแต่ลูกน้อยอายุ 15 วัน – 65 ปี ครอบคลุมยาว พิเศษสุดกับการลดหย่อนภาษีได้มากถึง 25,000 บาท

สนใจสมัครประกันสุขภาพ ลูกน้อย aetna หรือตองการข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

 

อ้างอิง 1 2