ประกันสังคม ใช้ต่างโรงพยาบาลได้ไหม 2566

ถือเป็นประเด็นข้อคำถามและเป็นสิ่งที่พี่น้องผู้ประกันตนต้องทราบ กับการใช้สิทธิประกันสังคม ต่างโรงพยาบาลได้หรือไม่ 2565 วันนี้เพื่อเป็นการให้รายละเอียดและข้อมูลแก่ทุกท่าน เราจึงมาพร้อมกับข้อมูลเชิงลึก ซึ่งสามารถให้ความกระจ่างแก่ทุกท่านได้ทันที ว่าหากผู้ประกันตนเจ็บป่วยต่างจังหวัด ต่างสถานที่ ทุกท่านจะสามารถเข้ารักษาพยาบาลและใช้สิทธิต่างที่ได้หรือไม่ วันนี้เราไปดูกันว่าคำตอบเป็นอย่างไร

 

ใช้สิทธิประกันสังคม ต่างโรงพยาบาล ได้หรือไม่

จากรายละเอียดและข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม พบว่า ณ เวลานี้ผู้ประกันตนนั้นสามารถดำเนินการเข้ารักษาพยาบาลได้ทั้งโรงพยาบาลที่ท่านเลือกใช้สิทธิและต่างโรงพยาบาล แต่จะต้องเป็นการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่มีการกำหนดไว้ตามข้อบังคับของการใช้สิทธิผู้ประกันตนในการรักษาพยาบาล โดยผู้ประกันตนนั้น สามารถดำเนินการใช้สิทธิประกันสังคม ต่างโรงพยาบาลได้ ตามกรณีดังต่อไปนี้

 

การใช้สิทธิประกันสังคมต่างโรงพยาบาล กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

หากท่านซึ่งเป็นผู้ประกันตนนั้นมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ ผู้ประกันตนสามารถดำเนินการใช้สิทธิประกันสังคม ต่างโรงพยาบาลได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมจะเป็นผู้ดำเนินการประสานเพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลของท่าน โดยเหตุจะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยจะต้องเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉินตาม 6 อาการดังนี้

 • หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
 • มีอาการหายใจเร็ว หอบหรือเหนื่อยอย่างรุนแรง
 • เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักรวมอยู่ด้วย
 • มีอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน
 • แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วนหรือมีอาการชักต่อเนื่องไม่หยุด
 • มีอาการอื่นร่วมที่มีผลต่อการหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนไม่เข้าเกณฑ์การเจ็บป่วยฉุกเฉิน ป่วยวิกฤตหรือได้รับอุบัติเหตุ ท่านจะไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิประกันสังคม ต่างโรงพยาบาลได้ ซึ่งให้ท่านดำเนินการประสานโรงพยาบาลตามสิทธิ เพื่อขอคำแนะนำ เนื่องจากโรงพยาบาลตามสิทธิของท่านบางแห่ง อาจจะมีคลินิกหรือสถานพยาบาลสาขาย่อย ที่ท่านอาจจะสามารถเข้ารับการรักษาแทนได้

การใช้สิทธิประกันสังคมต่างโรงพยาบาล กรณีคลอดบุตร

สำหรับผู้ประกันตนที่มีความจำเป็นต้องเข้าใช้สิทธิประกันสังคม ต่างโรงพยาบาล กรณีการคลอดบุตรนั้น ก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทานสามารถดำเนินการเข้าใช้สิทธิได้ ทั้งนี้การเข้าใช้สิทธิประกันสังคม ต่างโรงพยาบาลกับกรณีคลอดบุตรนั้น ท่านสามารถเข้ารับการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิ แต่ท่านจะต้องเป็นผู้ประกันตนที่ดำเนินการจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนที่ท่านเข้าใช้สิทธิคลอดบุตร และนอกจากนี้ ผู้ประกันตนทุกท่านที่เข้าใช้สิทธิจะได้รับเงินคลอดบุตรแบบเหมาะจ่ายจำนวน 13,000 บาท ต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง ซึ่งท่านจะสามารถใช้สิทธิได้ 2 คน และหากผู้ประกันตนที่เป็นมารดาสามารถได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อหยุดงานแบบเหมาะจ่ายอีกด้วย โดยจะคิดคำนวณด้วยอัตรา 50% ของเงินเดือน สูงสุดที่ฐาน 15,000 บาท

 

การใช้สิทธิประกันสังคมต่างโรงพยาบาล กรณีเข้าทำฟัน

กรณีการเข้ารับการให้บริการสิทธิทำฟันนั้น ทุกท่านที่เป็นผู้ประกันตนสามารถดำเนินการเข้ารับการให้บริการได้ที่โรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรมแห่งใดก็ได้ และหากท่านเข้ารับการให้บริการที่โรงพยาบาลตามสิทธิก็สามารถใช้บริการได้เช่นกัน ด้วยวงเงินค่าดำเนินการทันตกรรมที่ 900 บาทต่อปี

นอกจากนั้นหรือกรณีอื่น ๆ ที่ผู้ประกันตนซึ่งต้องการเข้าใช้สิทธิประกันสังคม ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ ณ สถานพยาบาลต่างที่ ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามสิทธิของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็น การเจ็บป่วยทั่วไป โรงมะเร็ง การปลูกถ่ายไขกระดูก การบำบัดทดแทนไต โรคสมองและโรคหัวใจ ซึ่งทั้งหมดนั้น ผู้ประกันตนทุกท่านจะต้องเข้ารับการให้บริการและการรักษา ณ สถาณพยาบาลตามสิทธิเท่านั้น โดยหากท่านมีความต้องการที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลหรือต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาล ทุกท่านจะสามารถดำเนินการเปลี่ยนได้ในช่วง 3 เดือนแรกของปี ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม ซึ่งสามารถดำเนินการเปลี่ยนได้ด้วยตนเองผ่านระบบสมาชิกของผู้ประกันตน

แจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2565 ออนไลน์

สำหรับทุกท่านที่ต้องการดำเนินการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2565 นั้น ท่านต้องดำเนินการสมัครเพื่อเป็นสมาชิกและลงทะเบียนผ่านระบบผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม ซึ่งผู้ประกันตนนั้นจะต้องดำเนินการลงทะเบียนด้วย เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก พร้อมด้วยรหัสผ่านซึ่งท่านต้องดำเนินการสมัครสมาชิก ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 • เข้าสมัครสมาชิก ที่นี่
 • กดที่ “สมัครสมาชิก”
 • อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิก กดที่ “ฉันยอมรับข้อตกลงในการบริการ”
 • จากนั้นให้กดที่ถัดไป
 • ระบบจะนำทานเข้าสู่การกรอกรายละเอียดและขั้นตอน โดยมีข้อมูลดังนี้ หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก/ หมายโทรศัพท์มือถือ/ รหัสผ่านที่ท่านต้องการตั้ง พร้อมการกดยืนยันรหัสนั้นอีกครั้ง/ ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ – นามสกุล วันเดือนปีเกิด และอีเมล แล้วกด ถัดไป
 • ดำเนินการยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS ที่ส่งไปทางโทรศัพท์มือถือของท่าน
 • เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการสมัครสมาชิก

จากที่ท่านดำเนินการสมัครสมาชิก ท่านก็สามารถเข้าดำเนินการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2565 ออนไลน์ได้ทันที โดยสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 • เข้า Log In ที่เว็บไซต์ประกันสังคม
 • กดคลิกที่คำว่า “ผู้ประกันตน”
 • หลังจากนั้นให้ท่านกดที่ “ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล”
 • เมื่อท่านกดยื่นแบบเปลี่ยนสถานพยาบาล ท่านจะสามารถดำเนินการตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่ท่านต้องการเปลี่ยน และกดเปลี่ยนสถานพยาบาล
 • หลังจากนั้นระบบจะดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามที่ท่านแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2565 ออนไลน์ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ ซึ่งจะมีการดำเนินการอนุมัติการย้ายในวันที่ 1 หรือ 16 ของเดือน

ทั้งนี้ หากท่านไม่สะดวกและไม่สามารถดำเนินการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2565 ออนไลน์ได้นั้น ท่านสามารถเข้าดำเนินการแจ้งสถานพยาบาลผ่านนายจ้าง สถานประกอบการหรือเข้ายื่นคำร้องแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2565 ได้ด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานประกันสังคม แต่ ณ เวลานี้การแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลนั้นได้หมดเขตการแจ้งไปแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งทุกท่านจะสามารถดำเนินการย้ายได้อีกครั้งในปีถัดไป เว้นแต่ว่าทุกท่านมีเหตุจำเป็นจริง ๆ เช่น มีการเปลี่ยนที่ทำงาน ย้ายที่อยู่อาศัย ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะเปิดโอกาสให้ท่านสามารถย้ายโรงพยาบาลระหว่างปีได้ 1 ครั้ง ซึ่งท่านสามารถยื่นเรื่องได้ภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลง

อ้างอิง 1 2