ประกันสะสมทรัพย์ ที่ไหนดี 2565 ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 2022

หากคุณกำลังหาซื้อประกันที่ช่วยออมเงินและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วย วันนี้เราก็ได้รวบรวมประกันสะสมทรัพย์หรือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จากธนาคารและบริษัทประกันภัยต่าง ๆ มาเป็นทางเลือกให้คุณได้พิจารณา โดยประกันสะสมทรัพย์มีจุดเด่นที่คุณสามารถซื้อได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แถมยังมีเบี้ยประกันไม่สูง สามารถใช้เป็นแหล่งออมเงินแทนการฝากธนาคาร แถมยังมีสิทธิรับเงินคืนในแต่ละปีกรมธรรม์อีกด้วย มาดูกันว่าในปี 2565 นี้มีประกันสะสมทรัพย์ 2022 กรมธรรม์ไหนที่น่าสนใจกันบ้าง

ยาวไป เลือกอ่าน

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ประกันสะสมทรัพย์ SCB 2565

ประกันสะสมทรัพย์ MySaving 12/4

ประกันมาย เซฟวิ่ง 12/4 เป็นประกันสะสมทรัพย์จากธนาคารไทยพาณิชย์ที่คุณสามารถซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านแอพพลิเคชั่น SCB Easy กรมธรรม์มีจุดเด่นที่ความสมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ชำระเบี้ยประกันเพียงแค่ 4 ปี แต่มีสิทธิรับความคุ้มครองนานถึง 12 ปี นอกจากนั้น ยังมีสิทธิรับเงินคืนปีกรมธรรม์ละ 5% อีกด้วย โดยเมื่อครบกำหนดสัญญา ผู้เอาประกันจะได้รับเงินก้อนคืนมากกว่า 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และสามารถนำเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

สมัครประกันสะสมทรัพย์ SCB MySaving 12/4

 

ประกันเพราะอุ่นใจ ได้เงินออม 15/8

ประกันเพราะอุ่นใจ ได้เงินออม 15/8 เป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่มีจุดเด่นที่ความสมัครง่าย ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพหรือตรวจสุขภาพแต่อย่างใด นอกจากนั้น ยังการันตีเงินคืนมากขึ้นทุก 5 ปี รวมตลอดสัญญา 915% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ตลอดจนไม่จำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด โดยเริ่มต้นตั้งแต่ 50,000 – ไม่จำกัด มีระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันภัยรวมทั้งหมด 8 ปี และระยะเวลาในการเอาประกันภัย 15 ปี ผู้ที่สมัครประกันเพราะอุ่นใจ ได้เงินออม 15/8 จะมีสิทธิได้รับเงินประกันกรณีเสียชีวิตสูงสุดประมาณ 460,000 บาท โดยจะต้องชำระเบี้ยประกันจำนวน 50,000 ต่อปีติดต่อกันเป็นจำนวน 8 ปี

สมัครประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เพราะอุ่นใจ ได้เงินออม 15/8

 

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ AIA 2565

เอไอเอ เฟล็กซี่ เซฟวิ่ง (มีเงินปันผล) 

ประกันชีวิต เอไอเอ เฟล็กซี่ เซฟวิ่งเป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่สามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 5 ปี 10 ปี หรือ 15 ปีได้ มีจุดเด่นที่มีความคุ้มครองยาวนานตลอดชีพหรือ 99 ปี โดยในกรณีที่เสียชีวิตระหว่างสัญญา ประกันจะจ่ายผลประโยชน์จำนวนใดที่มากกว่าระหว่าง 102% ของจำนวนเงินเอาประกันหรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์หรือความคุ้มครองชีวิตที่คำนวณจากร้อยละของเบี้ยประกันหลักที่ชำระไปแล้วทั้งหมด ที่สำคัญประกันสะสมทรัพย์ AIA Flexi Saving มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้เอาประกันตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบกำหนดสัญญา รวมทั้งได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/ปี นับว่าเป็นประกันชีวิตสะสมทรัพย์ที่สมัครครั้งเดียวแล้ว สามารถสะสมทรัพย์และรับความคุ้มครองไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเลยทีเดียว

สมัครประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เอไอเอ เฟล็กซี่ เซฟวิ่ง (มีเงินปันผล)

 

เอไอเอ สะสมทรัพย์ 15/25 (ไม่มีเงินปันผล)

อีกหนึ่งประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่น่าสนใจจาก AIA โดยประกันเอไอเอ สะสมทรัพย์ 15/25 (ไม่มีเงินปันผล) มีระยะเวลาการคุ้มครองจำนวน 25 ปี โดยให้คุณชำระเบี้ยประกันเพียง 15 ปีเท่านั้น กรณีที่ผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่เมื่อครบกำหนดสัญญาจะได้รับเงินจ่ายคืนรายงวด 1% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้นทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 – 24 รวม 23 ครั้ง และรับเงินครบสัญญา 121% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น นอกจากนั้น ทางบริษัทจะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลักหากเกิดกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ 60 ปี รวมทั้งสามารถนำเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000/ปี อีกด้วย

สมัครประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เอไอเอ สะสมทรัพย์ 15/25 (ไม่มีเงินปันผล)

 

สะสมทรัพย์ 20 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี พิเศษ (มีเงินปันผล)

หากคุณสนใจที่จะออมเงินกับประกันสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 20 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี พิเศษของ AIA สามารถตอบโจทย์คุณได้ โดยตัวกรรมธรรม์มีจุดเด่นที่ช่วยเพิ่มการออมเงินของครอบครัวในระยะยาวยาว ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ไม่สูงจนเกินไป โดยผู้เอาประกันมีสิทธิรับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มเป็น 118%, 136% และ 154% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น ในปีกรมธรรม์ 6, 7 และ 8 ตามลำดับ จนครบสัญญา (บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ในกรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต) และมีสิทธิได้รับเงินคืน 6% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6 7% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 8, 10, 12 9% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 14, 16, 18 และรับเงินครบสัญญา 122% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น รวมทั้งสามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด จำนวนไม่เกิน 100,000 บาท/ปี

สมัครประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 20 ปี ชำระเบี้ยประกัน 8 ปี พิเศษ

 

ประกันสะสมทรัพย์พรูเด็นเชียล (Prudential) 2565

สะสมทรัพย์ 1

เป็นประกันสะสมทรัพย์ที่มีจุดเด่นที่มีระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกัน 20 ปี และมีระยะเวลาในการคุ้มครองจำนวน 25 ปี โดยมีผลประโยชน์คุ้มครอง 100% เมื่อครบกำหนดสัญญาประกันชีวิตหรือเสียชีวิตระหว่างสัญญา สามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท/ปี ทั้งนี้ ในสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 25 ผู้เอาประกันจะได้รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัย

สมัครประกันสะสมทรัพย์ 1

สะสมทรัพย์ 3

ประกันสะสมทรัพย์ 3 จะแตกต่างจากสะสมทรัพย์ 1 ตรงที่มีระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยกับระยะเวลาคุ้มครองเท่ากันคือ 20 ปี โดยมีผลประโยชน์คุ้มครองทั้งในกรณีที่เสียชีวิตระหว่างสัญญาหรือครบกำหนดสัญญา 100% พร้อมสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทเช่นกัน โดยในสิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 20 ผู้เอาประกันจะได้รับทุนประกันคืนครบตามจำนวนที่ได้สะสมทรัพย์ไว้ 100% เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินและหาหลักประกันในชีวิตไว้สำหรับครอบครัวในขณะเดียวกัน

สมัครประกันสะสมทรัพย์ 3

 

ประกันสะสมทรัพย์ เมืองไทยประกันชีวิต 2565

เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 10/1 (Global)

หากคุณต้องการทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์พร้อม ๆ กับหาโอกาสได้การเพิ่มพูนเงินออมไปด้วย กรมธรรม์เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 10/1 น่าจะสอดคล้องกับความต้องการของคุณได้ดี เนื่องจากประกันชีวิตดังกล่าวจะนำเบี้ยประกันที่คุณออมไว้ไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลกเพื่อสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี แต่ชำระเบี้ยประกันแค่ครั้งเดียวเท่านั้น โดยผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต 110% หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดมากกว่ากัน กรมธรรม์ดังกล่าวจะมีนโยบายคุ้มครองเงินที่จ่าย ในกรณีที่อยู่ครบสัญญา ผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์ไม่น้อยกว่าจำนวนเบี้ยประกันที่ชำระทั้งหมดตลอด 10 ปีอย่างแน่นอน

สมัครประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 10/1 (Global)

 

เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 17/7 (Global)

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จากเมืองไทยประกันชีวิตรูปแบบนี้นั้นเน้นการนำเบี้ยประกันของคุณไปลงทุนผ่านดัชนี GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER พร้อมกับมีการันตีผลประโยชน์ว่าเมื่อครบกำหนดสัญญา คุณจะได้รับทุนประกันคืนมากกว่าจำนวนเบี้ยประกันที่จ่ายไปอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น ไม่ทีทางขาดทุน โดยกรมธรรม์ประเภทนี้จะมีระยะเวลาความคุ้มครอง 17 ปี มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 7 ปี สามารถสมัครได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ

สมัครประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เมืองไทยสมาร์ท ลิงค์ 17/7 (Global)

 

เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟเวอร์ 25/16

ประกันชีวิตเมืองไทย Super Saver 25/16 เป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกวินัยในการออมเงินให้กับตนเอง โดยมีจุดเด่นที่ผู้เอาประกันจะได้รับเงินจ่ายคืนทุกปี รวม 33% เมื่อครบกำหนดสัญญาสูงถึง 150% เหมาะสำหรับคนที่ต้องการกำลังใจในการออมเงินจนสำเร็จ นอกจากนั้น ยังมีสิทธิในการรับความคุ้มครองชีวิตสูงกว่า 150% มีระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกัน 16 ปี และระยะเวลาคุ้มครอง 25 ปี โดยมีวงเงินต่ำสุดที่สามารถเอาประกันภัยได้จำนวน 150,000 บาท รวมทั้งสามารถนำเบี้ยประกันไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ ผู้สนใจจะต้องตรวจสุขภาพตามเกณฑ์บริษัทก่อนการสมัครประกัน

สมัครประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟเวอร์ 25/16

 

เมืองไทย ธนทวี 15/10

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เมืองไทย ธนทวี 15/10 มีจุดเด่นที่ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 280% พร้อมรับเงินจ่ายคืนทุกรอบ 2 ปีกรมธรรม์ สามารถนำไปเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท โดยผู้เอาประกันชีวิตจะต้องชำระเบี้ยประกันจำนวน 10 ปี เพื่อรับความคุ้มครองจำนวน 15 ปี พร้อมกับเงินออมที่งอกเลยขึ้นจากการที่บริษัทนำเงินไปลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ ทำให้คุณจะได้รับเงินครบสัญญาสูงถึง 265% รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 310% เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงิน แต่ในขณะเดียวกันก็หวังผลตอบแทนที่สามารถเอาชนะเงินเฟ้อหรือปล่อยให้เงินออมทำงานงอกเงยขึ้นมาด้วยเช่นกันตลอดระยะเวลา 15 ปี

สมัครประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เมืองไทย ธนทวี 15/10

 

ประกันสะสมทรัพย์ TMB ทหารไทย 2565

ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มค่า 10/7 (ชนิดมีเงินปันผล)

ประกันชีวิต TMB คุ้มค่า 10/7 เป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่ให้สิทธิคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุกว่า 100% ของทุนประกันภัย อีกทั้งยังจ่ายเงินคืน 2.5% ของเบี้ยประกันสะสมที่ชำระมาแล้วตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1 – 10 พร้อมสิทธิในการคุ้มครองกว่า 10 ปี โดยชำระเบี้ยประกันเพียงแค่ 7 ปีเท่านั้น โดยเบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครกรมธรรม์ได้โดยใช้บัตรประชาชนเพียงแค่ใบเดียวที่ธนาคาร TMB ใกล้บ้าน

สมัครประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ TMB คุ้มค่า 10/7 (ชนิดมีปันผล)

ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8

ประกันสะสมทรัพย์อีกประเภทหนึ่งของ TMB ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงกว่า 220% ของทุนประกันภัย พร้อมรับเงินคืนปีละ 5% ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 4 -15 ทั้งนี้ เมื่อผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาก็จะได้รับเงินคืนมากกว่า 190% ของทุนประกันภัยเลยทีเดียว พร้อมทั้งการันตีผลตอบแทนแน่นอน ไม่มีความเสี่ยง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินระยะยาว ฝึกวินัยการเงินให้ตนเอง แถมยังสามารถนำเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษีในแต่ละปีได้สูงสุด 100,000 บาท/ปีอีกด้วย

สมัครประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มค่า 15/8

 

ประกันสะสมทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา

ประกันกรุงศรี เริ่มง่าย ได้ฟินฟิน 16/8

เป็นประกันสะสมทรัพย์ที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการออมเงินในระยะยาว โดยมีจุดเด่นที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยแค่เดือนละ 1,000 บาทเท่านั้น มีระยะเวลาต่อเนื่อง 8 ปี จากนั้นจะได้รับความคุ้มครองนานสูงสุดถึง 16 ปีเลยทีเดียว เมื่อครบกำหนดสัญญาปีที่ 16 พร้อมรับเงินคืนเป็นประจำทุกปี ๆ ละ 1,500 บาท และเมื่อครบกำหนดสัญญาจะได้รับเงินคืนจำนวน 100,000 บาท อีกทั้งยังสามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดกว่า 100,000 บาท อีกด้วย

สมัครประกันสะสมทรัพย์ กรุงศรีเริ่มง่าย ได้ฟินฟิน 16/8

 

กรุงศรี เพอร์เฟค เวลท์ A88/8 (มีเงินปันผล)

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ระยะยาวที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสร้างหลักประกันไว้เป็นมรดก ส่งต่อความมั่งคั่งในครอบครัว โดยกรณีที่เสียชีวิต ผู้เอาประกันจะได้รับประโยชน์ 180% ของเบี้ยประกัน 8 ปี หรือรับ 210% ของจำนวนเงินเอาประกัน พร้อมโอกาสรับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม 1 รวมทั้งยังมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มอีก 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ยิ่งไปกว่านั้น ประกันยังมีสิทธิพิเศษสำหรับผู้เอาประกันที่ชำระเบี้ยประกันมากกว่าปีละ 1 ล้านบาทขึ้นไปจะมีบริการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลที่เลือกได้ รวมทั้งบริการรถลิมูซีนรับ-ส่งจากที่พักไปยังโรงพยาบาล และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในบ้าน 2 ครั้งต่อปี อาทิ การซ่อมประปาหรือการแก้ไขปัญหากุญแจที่พักตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ กรุงศรี เฟอร์เฟค เวลท์ A88/8

 

กรุงศรี สุดคุ้ม 11/5 (มีเงินปันผล)

เป็นประกันสะสมทรัพย์แบบชำระเบี้ยประกันแบบสบาย ๆ จำนวน 5 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองนานกว่า 11 ปี สามารถรับเงินคืนได้ตั้งแต่ปีกรมธรรม์แรก รวมทั้งได้รับเงินก้อนใหญ่คืนเมื่อครบกำหนดสัญญา เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาประกันสะสมทรัพย์เพื่อฝึกวินัยในการออมเงิน สามารถสมัครได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ โดยตัวกรมธรรม์จะมีวงเงินเอาประกันเริ่มต้นที่ 30,000 บาท และมีอัตราเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ปีละ 950 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ซื้อกรมธรรม์ยังสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท/ปี ด้วยเช่นกัน

สมัครประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ กรุงศรี สุดคุ้ม 11/5

 

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ (บัวหลวง) 2565

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ เกนเฟิสต์ 810

เกนเฟิสต์ 810 เป็นประกันสะสมทรัพย์ที่มีจุดเด่นที่ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 700% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยผู้เอาประกันจะได้รับเงินคืนเมื่อสินปีกรมธรรม์ที่ 1 – 7 จำนวน 4% และปีที่ 8 – 15 จำนวน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยมีอัตราเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงปีละ 923 บาท เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เกนเฟิสต์จากธนาคารบัวหลวงได้โดยไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพแต่อย่างใด

สมัครประกันสะสมทรัพย์ เกนเฟิสต์

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ เกนเฟิสต์ โพรเทคชั่น

ประกันชีวิตเกนเฟิสต์ โพรเทคชั่น มีจุดเด่นที่มีระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกัน 10 ปี แต่คุ้มครองยาวไปจนถึง 15 ปี และเมื่อครบกำหนดสัญญาจะได้รับเงินคืนจำนวน 100% โดยในระหว่างสัญญาผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองสูงถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกัน กรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีที่เสียชีวิตทุกกรณี โดยมีอัตราเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 90 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

สมัครประกันสะสมทรัพย์ เกนเฟิสต์ โพรเทคชั่น