advertisement

ปฏิทิน วันหยุดปี 2566 วันไหนบ้าง

นอกจากการปรับขึ้นของเงินเดือนและค่าแรงแล้ว คงจะไม่มีอะไรที่จะทำให้พี่น้องประชาชนต่างตั้งตารอไปได้มากกว่า การประกาศ “วันหยุดปี 2566” ซึ่งแม้ว่าหลาย ๆ ท่านอาจจะไม่ได้เป็นข้าราชการหรือประกอบอาชีพพนักงานประจำ แต่การที่จะได้ทราบวันหยุดราชการหรือวันหยุดปี 2566 นั้น ก็จะเป็นการเพิ่มความหวังสำหรับการทำมาหากิน วางการเดินทางท่องเที่ยวและที่สำคัญสำหรับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งจะได้ทราบช่วงวันหยุดที่อาจจะมีการเพิ่มการจับจ่ายให้เศรษฐกิจนั้นได้กระชุ่มกระชวยและมีชีวิตชีวามากมาย ดังนั้นในครั้งนี้เราจึงมาพร้อมกับ “ปฏิทิน วันหยุดปี 2566” ซึ่งในปี 2566 หรือปี 2023 นั้นมีวันหยุดไหนบ้าง เราตามไปดูกันเลย

 

วันหยุดปี 2566 วันหยุดตามประเพณี

อ้างอิงจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีการประกาศวันหยุดปี 2566 สำหรับธนาคารแห่งประเทศไทย ลงเอกสารที่ สนส. 3/2565 เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี 2566 นั้นมีผลบังคับใช้แล้ว และเพื่อเป็นรายละเอียดและขอมูลเพิ่มเติม เราจึงได้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้มาซึ่งปฏิทินวันหยุดปี 2566 ซึ่งมีรายทั้งหมดดังนี้

วันหยุดปี 2566 เดือน มกราคม

วันอาทิตย์          ที่ 1 มกราคม 2566         วันขึ้นปีใหม่

วันจันทร์            ที่ 2 มกราคม 2566         วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

 

วันหยุดปี 2566 เดือน มีนาคม

วันจันทร์            ที่ 6 มีนาคม 2566          วันมาฆบูชา

 

วันหยุดปี 2566 เดือน เมษายน

วันพฤหัสบดี       ที่ 6 เมษายน 2566 วันจักรี

วันพฤหัสบดี       ที่ 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์

วันศุกร์              ที่ 14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์

วันเสาร์             ที่ 15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์

 

วันหยุดปี 2566 เดือน พฤษภาคม

วันจันทร์            ที่ 1 พฤษภาคม 2566 วันแรงงานแห่งชาติ

วันพฤหัสบดี       ที่ 4 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล

 

วันหยุดปี 2566 เดือน มิถุนายน

วันเสาร์             ที่ 3 มิถุนายน 2566 วันวิสาขบูชา และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันจันทร์            ที่ 5 มิถุนายน 2566 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

วันหยุดปี 2566 เดือน กรกฎาคม

วันศุกร์              ที่ 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

 

วันหยุดปี 2566 เดือน สิงหาคม

วันอังคาร           ที่ 1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา

วันพุธ                ที่ 2 สิงหาคม 2566 วันเข้าพรรษา

วันเสาร์             ที่ 12 สิงหาคม 2566 วันแม่แห่งชาติ

วันจันทร์            ที่ 14 สิงหาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

 

วันหยุดปี 2566 เดือน ตุลาคม

วันศุกร์              ที่ 13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์            ที่ 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช

 

วันหยุดปี 2566 เดือน ธันวาคม

วันอังคาร           ที่ 5 ธันวาคม 2566 วันพ่อแห่งชาติ

วันอาทิตย์          ที่ 10 ธันวาคม 2566 วันรัฐธรรมนูญ

วันจันทร์            ที่ 11 ธันวาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

วันอาทิตย์          ที่ 31 ธันวาคม 2566 วันสิ้นปี

 

วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี 2566

วันจันทร์            ที่ 2 มกราคม 2566 ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่

วันจันทร์            ที่ 5 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดี       ที่ 5 เมษายน 2566 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันพฤหัสบดี       ที่ 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์

วันศุกร์              ที่ 14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์

วันจันทร์            ที่ 1 พฤษภาคม 2566 วันแรงงานแห่งชาติ

วันพฤหัสบดี       ที่ 4 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล

วันจันทร์            ที่ 5 มิถุนายน 2566 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันอังคาร           ที่ 1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา

วันจันทร์            ที่ 14 สิงหาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันศุกร์              ที่ 13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์            ที่ 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช

วันอังคาร           ที่ 5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบามสมาเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันจันทร์            ที่ 11 ธันวาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

 

ทั้งนี้ในส่วนของรายละเอียดและข้อมูลของปฏิทิน วันหยุดปี 2566 ที่เรานำเสนอนั้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับเพิ่มเติม ด้วยการประกาศของรัฐบาลซึ่งอาจจะมีการเพิ่มวันหยุดพิเศษหรือเพิ่มวันหยุดปี 2566 สำหรับช่วงเทศกาล ดังนั้น ทุกท่านควรดำเนินการตรวจสอบและเช็ควันหยุดปี 2566 วันไหนบ้างอีกครั้ง

อ้างอิง 1