ธอส. ปล่อยสินเชื่อ 2564 เยียวยาโควิด-19 2021

หลังจากที่ธนาคารออมสินเตรียมออกสินเชื่อโควิด-19 เพิ่มเติมในเฟสถัดไป ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ก็ได้ประกาศเดินหน้าโครงการ ธอส. ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน ซึ่งมี 2 มาตรการสำคัญที่ช่วยเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

สินเชื่อ ธอส. เยียวยาโควิด-19 ปี 2563

โครงการ ธอส. ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน

1.สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน

– วงเงิน 20,000 ล้านบาท

– สำหรับบุคคลในครอบครัวผู้ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท หรือบุคคลในครอบครัวของลูกค้า ธอส. ที่ลงทะเบียนเข้าร่วม 10 มาตรการช่วยเหลือของ ธอส.

– อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี

– เวลาผ่อนชำระนาน 24 เดือน

– วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 3,000,000 บาท

– ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 30 ธันวาคม 2563

 

2.กิจกรรม CSR โครงการบ้าน ธอส. ของกินของใช้ ปันน้ำใจเราไม่ทิ้งกัน

– จัดทำบ้าน ธอส. บริเวณหน้าที่ทำการสาขา ธอส. กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ สำหรับใส่ของกินของใช้เพื่อให้ผู้เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้นำไปใช้บริโภค

ทั้งนี้ นอกเหนือจากโครงการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังจะออกเป็นเฟสที่ 2 แล้ว นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นต้นมา ธอส. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนมาแล้ว จำนวน 8 มาตรการ ดังนี้

 

โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ

มาตรการที่ 1 พักชำระเงินต้น 3 เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย สำหรับลูกค้า ธอส. ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท

มาตรการที่ 2 พักชำระเงินต้น 1 ปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน เมื่อครบ 1 ปี สามารถแจ้งความประสงค์ขอขยายเวลาผ่อนชำระเพิ่มได้นานสูงสุด 10 ปี

มาตรการที่ 3 พักชำระเงินต้น 6 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน

มาตรการที่ 4 ลดดอกเบี้ยลงเหลือ 3.90% ต่อปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน 6 เดือนสำหรับลูกค้าที่อยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนักชำระหรืออยู่ในสถานะกฎหมาย

มาตรการที่ 5 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 4 เดือน สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท และรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท โดยธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระให้ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา

มาตรการที่ 6 พักชำระเงินต้น 4 เดือน ลดดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสถานพยาบาล

มาตรการที่ 7 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน สำหรับลูกค้าสินเชื่อประเภทแฟลตและสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre-Finance)

มาตรการที่ 8 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการ 1,2,3,4 และ 6