ธนาคารออมสิน รีไฟแนนซ์ บัตรเครดิต 2564

ใครที่กำลังมีปัญหาใช้หนี้ไม่หมด ดอกเบี้ยท่วมหัว มีปัญหากับการถูกทวงหนี้นอกระบบ ชักหน้าไม่ถึงหลัง ฟังทางนี้ ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตจากธนาคารต่าง ๆ มายังธนาคารออมสิน ช่วยผ่อนเพลาอัตราดอกเบี้ยที่สูงจนคุณใช้ไม่มีวันหมด ช่วยให้คุณสามารถใช้ผ่อนชำระหนี้ได้แบบสบายใจมากยิ่งขึ้นกับธนาคารออมสิน โดยมาตรการดังกล่าวมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ออสสิน รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ให้อะไรบ้าง

มาตรการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตจากธนาคารต่าง ๆ มายังธนาคารออมสิน เปิดโอกาสให้ลูกหนี้สามารถผ่อนชำระหนี้กับธนาคารออมสินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 8.5% ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียม สามารถผ่อนชำระได้นานกว่า 48 เดือน และมีวงเงินอนุมัติสูงสุด 10,000 – 100,000 บาท

ระยะเวลาในการดำเนินมาตรการ: 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2563

 

ใครเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตกับธนาคารออมสิน 2563 บ้าง

 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 • มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท ต่อเดือน
 • มนุษย์เงินเดือน อายุ 20 – 60 ปี
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ อายุ 20 – 70 ปี
 • เจ้าของธุรกิจ อายุ 20 – 70 ปี
 • ได้กู้สินเชื่อจากธนาคารอื่น ๆ หรือเจ้าหนี้อิสระหรือเจ้าหนี้นอกระบบอื่นอยู่แล้วไม่เกิน 2 แห่ง
 • มีประวัติการชำระหนี้ดีนาน 12 เดือน และไม่มีการผิดนัดชำระหนี้หรือจ่ายหนี้ล่าช้ามากกว่า 30 วัน

 

เอกสารประกอบการสมัครรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตธนาคารออมสิน 2563

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบแจ้งหนี้เดือนล่าสุด
 • สำเนาหน้าบัตรเครดิต
 • ชุดใบสมัคร (ใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล)
 • ข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาสินเชื่อบัตรกดเงินสด
 • เอกสารแสดงรายได้ (สลิปเงินเดือน, หน้าสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน, ใบกำกับภาษี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ออมสิน Call Center 0 2299 8888 หรือ เว็บไซต์ GSB.or.th