ธนาคารประกันสังคม คืออะไร สมัครยังไง 2566

ข่าวล่าสุดที่หลายท่านกำลังให้ความสนใจไม่แพ้ทิศทางการเมืองหรือเศรษฐกิจนั้น ดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวของ “ธนาคารประกันสังคม” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกันตนทุกท่าน และในครั้งนี้ก่อนที่เราจะไปดูว่าการสมัครธนาคารประกันสังคมทำอย่างไร ดีไหม เราต้องมาทำความเข้าใจและอับเดตรายละเอียดล่าสุดของการดำเนินการจากสำนักงานประกันสังคมกันเสียก่อน

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ธนาคารประกันสังคม 2565

จากข่าวรายละเอียดล่าสุดของการดำเนินการโดยสำนักงานประกันสังคม พบว่าการดำเนินการ ณ เวลานี้เป็นการดำเนินการที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ซึ่งจะเป็นการมุ่งเน้นการเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เงินสำรองเพื่อการเลี้ยงชีพและการประกอบอาชีพได้มากยิ่งขึ้น โดย ณ เวลานี้การพิจารณายังอยู่ในกระบวนการทบทวนและจะมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมใหญ่ของสำนักงานประกันสังคมในช่วงเดือนมีนาคมนี้ และทางรัฐบาลได้มอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้เข้ามาติดตาม การดำเนินการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลประโยชน์เกิดขึ้นสำหรับพี่น้องผู้ประกัน ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 20 ล้านคนไปแล้วในปี 2565 ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น ทางสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธนาคารประสังคมอีกด้วย

ธนาคารประกันสังคม คือ

จากหลักการที่เริ่มต้นและเป็นประเด็นสำคัญของการจัดตั้งธนาคารประกันสังคม พบว่าทางสำนักงานประกันสังคมนั้นได้ดำเนินการพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบและเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องผู้ประกันตนในฐานะเจ้าของกองทุนร่วมกัน ซึ่ง ณ เวลานี้ การตั้งธนาคารประกันสังคมยังเป็นเพียงหลักการและแนวคิด ซึ่งยังไม่มีการออกกฎหมายหรือประกาศดำเนินการอย่างชัดเจน ดังนั้น หากทุกท่านต้องการข้อมูลหรือข่าวสารล่าสุด สามารถเข้าติดต่อการประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของสำนักงานประกันสังคมได้ทันทีที่ เว็บไซต์ของ สำนักงานประกันสังคม ที่นี่

 

ธนาคารประกันสังคม สมัครยังไง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ล่าสุดนั้น เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านที่เป็นผู้ประกันตนคงจะเริ่มมีข้อสงสัยและมีความรู้สึกไม่มั่นใจกับความมั่นคงของกองทุน โดยจากรายละเอียดและข้อมูลล่าสุดที่ทางสำนักงานประกันสังคมได้แจ้งพร้อม ๆ กับความคืบหน้าของข่าวการตั้งธฯคารประกันสังคมนั้น พบว่าสำนักงานประกันสังคมนั้นยังมีการลงทุนและมีหลักทรัพย์ที่ยังสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นการจัดตั้งธนาคารประกันสังคมนั้น จึงเป็นการมุ่งเน้นสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องสมาชิกประกันสังคมทุกท่านอย่างเท่าเทียมและได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง โดยหาก ธนาคารประกันสังคมสามารถจัดตั้งขึ้นได้ คาดว่าพี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านจะเป็นผู้มีสิทธิสมัครอย่างแน่นอน โดยเงื่อนไขการสมัครนั้น ณ เวลานี้ยังไม่มีการกำหนดคุณสมบัติออกมาให้ทราบกัน ดังนั้นหากทุกท่านต้องการติดตามข่าวสาร ก็สามารถเข้าศึกษารายละเอียดและข้อมูลได้ ที่นี่ เว็บไซต์หลักของสำนักงานประกันสังคม

เช็คเงินสะสมประกันสังคม

ก่อนที่เราจะมีโอกาสได้ใช้บริการธนาคารประกันสังคมในอนาคนั้น ในส่วนนี้เราจึงอยากขอนำทุกท่านมาทบทวนกับวิธีการเช็คเงินสะสมประกันสังคมสำหรับทุกท่านกันเสียก่อน เพราะแม้การดำเนินการนี้จะยังไม่ใช่ธนาคารประกันสังคม แต่ก็มีรูปแบบการเก็ฐเงินสะสมที่ใกล้เคียงกับการฝากประจำกับธนาคารอื่น ๆ นั่นเอง ดังนั้นเราไปดูกันอีกครั้งว่า การเข้าเช็คเงินสะสมประกันสังคมนั้น มีวิธีการอย่างไร

  • เข้าใช้งานในส่วนของเว็บไซต์ “สำนักงานประกันสังคม” ที่นี่
  • กดเข้าสู่เว็บไซต์ โดยข้ามแถบเมนูอื่น ๆ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือสมาชิก
  • กดเข้าสู่ระบบสมาชิก โดยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของท่าน พร้อมทั้งกรอกรหัสผ่าน
  • ทั้งนี้หากท่านลืมรหัสผ่าน ท่านสามารถดำเนินการกด “ลืมรหัสผ่าน” และดำเนินการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ได้ โดยกระบวนการนี้จะส่งรายละเอียดและข้อมูลการตั้งค่ารหัสเข้าเช็คเงินสะสมประกันสังคมใหม่ที่อีเมลของท่าน
  • เมื่อลงทะเบียนสมาชิก เข้ามาในส่วนของผู้ใช้งาน ระบบจะนำเสนอรายละเอียดและข้อมูลของท่าน โดยจะมีรายละเอียด เช่น ชื่อ – นามสกุล/ หมายเลขบัตรประชาชน/ เพศ/ สิทธิผู้ประกันตนตามมาตราต่าง ๆ เช่น 33/ 39/ 40 และจะระบุวันที่ท่านเริ่มมีสิทธิอีกด้วย
  • หลังจากนั้น ด้านล่างจะมีแถบเมนูให้ท่านเลือก โดยจะมีการให้รายละเอียดมากมาย เช่น ข้อมูลการส่งเงินสมทบ/ การยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล/ ประวัติการเปลี่ยนสถานพยาบาล/ การใช้สิทธิทดแทน/ การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ เป็นต้น

โดยในส่วนที่ทุกท่านต้องทราบและเป็นสาระสำคัญสำหรับการใช้เป็นแหล่งเงินสำหรับใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุนั้น คือ การเข้าคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ ซึ่งสามารถกดที่เมนู “คำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ” ได้ทันที ซึ่งระบบจะแสดงรายการการส่งเงินสมทบทั้งหมดของท่านตั้งแต่เป็นสมาชิก โดยจะมีรายละเอียดทั้งเงินสมทบจากท่านเอง และจากนายจ้าง พร้อมทั้งคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพที่ท่านจะมีสิทธิได้รับในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้นอกจากประเด็นเหล่านี้แล้ว หากท่านยังมีข้อสงสัยหรือประเด็นคำถาม ทุกท่านสามารถดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่หรือ Call Center ของ สำนักงานประกันสังคมได้ทันทีทั้งเรื่องธนาคารประกันสังคม การเช็คเงินสะสมประกันสังคมหรือเงินชราภาพ

อ้างอิง 1