ธนาคารทิสโก้สินเชื่อคนค้าขาย 2567

หลายท่านอาจจะเริ่มคุ้นตาและคุ้นเคยกับธนาคารหน้าใหม่สีสันสดใสอย่างธนาคารทิสโก้ โดยธนาคาร Tisco หรือทิสโก้นั้นเป็น สถาบันการเงินที่มีการก่อตั้งเป็น Investment Bank แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และการให้บริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ของตลาดเป็นสำคัญ ซึ่งในครั้งนี้ เราได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าทิสโก้ โดยสามารถเป็นทางเลือกให้กับคนค้าขายทุกท่านตามเป้าหมายของธนาคารทิสโก้สินเชื่อคนค้าขาย ด้วยหลักการมุ่งสู่การเป็น Investment Bank อย่างเต็มตัวในอนาคต และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา วันนี้เราจึงขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับ “ธนาคารทิสโก้สินเชื่อคนค้าขาย 2565” ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุม สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าทิสโก้ สินเชื่อธุรกิจทิสโก้ ที่น่าสนใจ ขอเพียงคุณใช้เวลาอ่านและศึกษาเพียง 5 นาที โดยมีรายละเอียดและข้อมูลดังนี้

 

ธนาคารทิสโก้สินเชื่อคนค้าขาย

 

ธนาคารทิสโก้สินเชื่อคนค้าขาย 2565

ด้วยการให้บริการของธนาคารทิสโก้สินเชื่อคนค้าขายนั้นเป็นอีกการให้บริการทางด้านการเงิน ซึ่งมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากของธนาคาร เนื่องจากเป็นการให้สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าทิสโก้ที่สามารถขอกู้ได้โดยเป็นกลุ่มลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจในขณะเดียวกัน

ซึ่งในกรณีของการเป็นลูกค้าสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าทิสโก้ประเภท ธุรกิจนั้น ทางธนาคารทิสโก้สินเชื่อคนค้าขายก็พร้อมให้บริการทุกท่านด้วยการนำเสนอ สินเชื่อธุรกิจ SME Super Surplus สำหรับผู้ประกอบการที่นำเงินฝากในกิจการมาค้ำประกันสินเชื่อ โดยสามารถได้รับวงเงินกู้มากสูงสุดถึง 3 เท่า และสินเชื่อเพื่อซัพพลายเซน ซึ่งเป็นสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าทิสโก้ที่ออกแบบมาเพื่อให้มีการเชื่อมโยงคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อสร้างความคล่องตัวและลดขั้นตอนการทำงานของผู้ประกอบการ ด้วยการเพิ่มเงินทุนให้ทุกท่านได้ทันที

และยิ่งไปกว่านั้น สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนการค้าหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าทั่วไป ทางธนาคารทิสโก้สินเชื่อคนค้าขายก็พร้อมนำเสนอสินเชื่อส่วนบุคคลที่สามารถใช้สินทรัพย์ที่ท่านถือครองมาค้ำประกันการกู้ได้ง่าย ๆ ทันที อาทิ สินเชื่อบ้านแลกเงิน และสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งในบทความของเราจะขอนำเสนอรายละเอียดของสินเชื่อรายย่อยที่มีความเหมาะสมกับพ่อค้าแม่ค้ามากกว่า กลุ่ม SME ที่มีทุนจดทะเบียนและทรัพย์สินค่อนข้างสูง ซึ่งจะเน้นไปที่สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าทิสโก้ซัพพลายเซน และสินเชื่อบ้านแลกเงิน กับทะเบียนรถ โดยมีรายละเอียดและข้อมูลดังนี้

 

สินเชื่อเพื่อซัพพลายเซน สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าทิสโก้ 2565

 

ธนาคารทิสโก้สินเชื่อคนค้าขาย 2565

ผลิตภัณฑ์แรกที่เราจะมาแนะนำในวันนี้เป็นหนึ่งในสินเชื่อธุรกิจทิสโก้ ที่สามารถอนุมัติวงเงินช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้าได้ทันที พร้อมทั้งการให้คำปรึกษาและสนับสนุนอย่างเข้าใจ และเปิดโอกาสให้ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจทิสโก้ สามารถผ่อนชำระเงินกู้ได้สอดคล้องกับรายได้ที่สามารถหามาได้

ทั้งสินเชื่อธุรกิจทิสโก้ตัวนี้ ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจสามารถดำเนินการสมัครได้ทันที ที่นี่ และเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ซึ่งทางธนาคารทิสโก้สินเชื่อคนค้าขายจะดำเนินการพิจารณาและอนุมัติวงเงินให้ตามความเหมาะสม โดยเอกสารทั้งหมดมีดังนี้

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ อายุ ไม่เกิน 90 วัน ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาใบทะเบียนการค้า/ ใบทะเบียนภาษีมลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ บังคับ หรือตราสารการจัดตั้ง ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนางบดุลและงบกำไร ขาดทุนล่าสุด 3 ปี ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาบัญชีกระแสรายวัน/ ออมทรัพย์/ ฝากประจำย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา
 • สำเนาหนังสือสำคัญเปลี่ยนชื่อ/ สกุล ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา
 • สำเนาเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์ที่ซื้อ/ ขอสินเชื่อ เฉพาะผู้กู้

ทั้งนี้หากสนใจและต้องการสมัครสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าทิสโก้ สามารถสมัครได้ทันที ที่นี่  เพียงกรอกแบบฟอร์มและรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

 

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ทิสโก้

 

ธนาคารทิสโก้สินเชื่อคนค้าขาย 2565

หลายท่านคงจะเริ่มมีคำถามว่าสินเชื่อธนาคารทิสโก้ดีไหม แต่ด้วยความหลากหลายในการนำเสนอสินเชื่อธุรกิจทิสโก้ซึ่งมีมากมาย และไม่เพียงเฉพาะลูกค้าธุรกิจแต่ยังรวมไปถึงลูกค้าส่วนบุคคลที่สามารถขอยื่นกู้สินเชื่อได้อย่างทั่วถึง โดยสินเชื่อบ้านแลกเงินของธนาคารทิสโก้ก็สามารถเป็นอีกทางเลือกง่าย ๆ สำหรับคนค้าขายที่เลือกเพื่อขอรับบริการสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าทิสโก้ไดทันที “เปลี่ยนบ้านเป็นเงินทุน เพิ่มสภาพคล่อง พร้อมตัวช่วยกับการลดดอกเบี้ย” สมัคร่งาย ๆ ที่นี่ กับสินเชื่อบ้านแลกเงินทิสโก้

ด้วยการนำเสนออัตราดอกเบี้ยสุดคุ้มเพียง 3.75% ต่อปี ฟรีค่าจดจำนอง และฟรีค่าประเมิน โปะง่าย ๆ เพียงชำระเงินผ่านแอป mobile Banking และที่สำคัญทุกท่านยังสามารถดำเนินการปิดบัญชีได้ทันทีละรีไฟแนนซ์ได้อีกด้วย ทั้งนี้สินเชื่อธุรกิจทิสโก้ บ้านแลกเงินพร้อมอนุมัติวงเงินให้คุณขั้นต่ำ 400,000 และสูงสุดถึง 80% ของราคาประเมิน เพียงมีคุณสมบัติดังนี้ ก็สามารถยื่นกู้ได้ทันที

 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 21 – 60 ปี
 • อายุงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี สำหรับพนักงานประจำ/ ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปีสำหรับผู้ประกอบการ
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้
 • หลักประกันสินเชื่อธุรกิจทิสโก้บ้านแลกเงิน รับประเภทบ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์และห้องชุดพักอาศัย
 • รับหลักประกันสินเชื่อเพื่อธุรกิจทิสโก้บ้านแลกเงินที่อยู่ในเขตกรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุททปราการ สมุทรสาครและนครปฐม

สนใจสมัครหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าศึกษาข้อมูลได้ ที่นี่

 

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ทิสโก้

 

ธนาคารทิสโก้สินเชื่อคนค้าขาย 2565

แม้รถจะยังคงต้องผ่อนต่อ ยังผ่อนไม่หมด ไม่ต้องกังวลเพราะธนาคารทิสโก้สินเชื่อคนค้าขายพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกท่าน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เปิดโอกาสให้คุณสามารถกู้กับธนาคารทิสโก้สินเชื่อคนค้าขายได้ง่าย ๆ เพราะการยืมเงินด่วนนี้ เป็นการให้สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าทิสโก้สำหรับคนมีรถ ที่มีความต้องการใช้เงินระยะสั้นในยามฉุกเฉิน หรือ เพื่อนำเงินไปเสริมสภาพคล่อง ลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจ โดยสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าทิสโก้นี้ ยินดีรับรถยนต์ที่มีอายุสูงสุด และรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 25 ปี เพิ่มเติมโดยคุณยังสามารถเก็บรถไว้ขับใช้งานต่อได้ตามปกติ อนุมัติง่าย ลดขั้นตอน เน้นตอบโจทย์คนรุ่นใหม่กับสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าทิสโก้ก็ให้กู้

 ทั้งนี้ สินเชื่อรถยนต์ทิสโก้มีการแบ่งประเภทของการให้บริการย่อยออกเป็น 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

 • สินเชื่อทะเบียนรถยนต์
 • สินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก
 • สินเชื่อทะเบียนรถบิ๊กไบค์
 • สินเชื่อรถยนต์เพื่อหมุนเวียนธุรกิจ
 • สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ รถผ่อนอยู่

โดยสามารถเข้าทำการประเมินวงเงินกู้ได้ ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง ที่นี่  โดยรายละเอียดของสินเชื่อรถยนต์ทิสโก้นั้นมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

สินเชื่อธนาคารทิสโก้ดีไหม Pantip ว่าไง

 

ธนาคารทิสโก้สินเชื่อคนค้าขาย 2565

ประเด็นคำถามที่ว่า สินเชื่อธนาคารทิสโก้ดีไหม มักเป็นข้อสงสัยก่อนการเข้ารับการให้บริการของลูกค้าหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสมาชิกพันทิป ที่ต้องเข้ามาตั้งกระทู้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างมากมาย โดยมีหลายท่านให้ความเห็นแนะนำและชื่นการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ซึ่งให้บริการได้เป็นอย่างดี รวดเร็ว โดยเช่นเดียวกับการเข้ามาให้ข้อมูลและตอบคำถาม ซึ่งคลายความกังวลเกี่ยวกับสินเชื่อธนาคารทิสโก้ดีไหม ด้วยการเข้ามาให้ข้อมูลจากแอดมินใน Pantip ซึ่งสามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีตามความเห็นดังนี้

 

ธนาคารทิสโก้สินเชื่อคนค้าขาย 2565
ธนาคารทิสโก้สินเชื่อคนค้าขาย 2565

อ้างอิง 1 2

 

Tag 

ธนาคารทิสโก้สินเชื่อคนค้าขาย, สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าทิสโก้, สินเชื่อธุรกิจทิสโก้
สินเชื่อธนาคารทิสโก้ดีไหม