advertisement

ทุนการศึกษาให้เปล่า 2566

ใครกำลังมองหาแหล่งเงินทุนสำหรับเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นในระดับโรงเรียนหรือในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่าง ๆ ต้องเข้ามาศึกษารายละเอียดของเราในบทความนี้ เพราะวันนี้เรามีสาระดี ๆ ที่ภูมิใจหยิบยกมานำเสนอกับหัวข้อหลักประเด็นใหญ่ที่ทุกคนต่างต้องการทราบกับ “ทุนการศึกษาให้เปล่า 2566” ที่มีทั้งรายละเอียดแหล่งเงินทุน วิธีการสมัครและการกำหนดวัตถุประสงค์ ดังนั้น หากพร้อมแล้วเตรียมสมุดจดข้อมูลไว้ได้เลย เพราะเราคัดเลือกมาให้น้อง ๆ แบบเน้น ๆ ไปดูกัน

 

ยืมเงินด่วน 2565

ทุนการศึกษาให้เปล่า

ถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งกับการนำเสนอรายการทุนการศึกษาให้เปล่าซึ่งนับวันก็จะมีหน่วยงาน ห้างร้านและเหล่านักธุรกิจ บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ต่างเข้าร่วมและพร้อมให้ทุนการศึกษาให้เปล่ากับน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาที่ขาดเงินทุน เพราะทุกคนต่างทราบดีว่าการให้โอกาสทางการศึกษานั้น ถือเป็นการกุศลที่ยิ่งใหญ่ ทั้งนี้ ทุนการศึกษาให้เปล่านั้น คือ ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตอันเป็นกุศล เพื่อมอบให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเงื่อนไขต่าง ๆ นั้นก็จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติผู้สมัครที่แตกต่างกันออกไป สุดแล้วแต่ผู้ให้ทุนการศึกษาให้เปล่าหรือคณะกรรมการผู้พิจารณาทุน โดยในส่วนต่อจากนี้จะเป็นรายการทุนการศึกษาให้เปล่าซึ่งเราได้คัดเลือกมานำเสนอให้ทุกท่าน

มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล

อีกหนึ่งองค์กรเอกชนที่มีความพร้อมและดำเนินการให้ความช่วยเหลือสังคมโดยไม่แสวงหาผลกำไรมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้มูลนิธิก่อตั้งโดยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ หรือในชื่อธนาคารทิสโก้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นมูลนิธิที่มีเจตนารมณ์ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมตามกำลังความสามารถ นอกเหลือจากการดำเนินการด้านธุรกิจ ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการให้ทุนการศึกษาให้เปล่าโดยมีทั้งทุนการศึกษาให้เปล่าสำหรับระดับประถมศึกษา ทุนมัธยม ทุนการศึกษาอาชีวะ และอุดมศึกษา ซึ่งน้อง ๆ ที่สนใจก็สามารถกดเข้าสมัครได้ทันทีออนไลน์ โดยทุนการศึกษาให้เปล่าของมูลนิธิทิสโก้นั้นมีรายละเอียดและขั้นตอน ดังนี้

 • ทุกท่านที่สนใจเข้ารับทุนการศึกษาให้เปล่า สามารถเข้าดาวน์โหลดและส่งแบบฟอร์มออนไลน์ได้ ที่นี่
 • มูลนิธิรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน
 • นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาทุน
 • มอบทุนการศึกษา
 • ติดตามผลทุนการศึกษา

และนอกจากการให้ทุนการศึกษาให้เปล่าสำหรับน้อง ๆ นักเรียนและนักศึกษา มูลนิธิทิสโก้ยังมีการสนับสนุนทุนสำหรับอาจารย์อีกด้วย ดังนั้นหากทุกท่านสนใจและต้องการสมัครเพื่อรับทุน ก็สามารถเข้าดูรายละเอียดทุนการศึกษาให้เปล่าของทิสโก้ได้ ที่นี่ ทันที และสำหรับผู้ที่มีจิตกุศล ต้องการร่วมบริจาคก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยมูลนิธิเปิดรับผู้สนับสนุนซึ่งสามารถติดต่อมูลนิธิได้โดยตรงที่ 02 – 633 – 7501 – 7

มูลนิธิ จรูญเอื้อชูเกียรติ

ทุนการศึกษาให้เปล่าของมูลนิธิ จรูญเอื้อชูเกียรติ สำหรับปีการศึกษา 2566 นั้นมีการดำเนินการและให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในคณะวิชา ดังต่อไปนี้ โดยจะเป็นการดำเนินการพิจารณาที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้

 • คณะพยาบาลศาสตร์/ สหเวชศาสตร์ จำนวน 2 ทุน
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จำนวน 4 ทุน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร จำนวน 4 ทุน

โดยผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะข้างต้นที่มีความประสงค์ต้องการทุนการศึกษาให้เปล่าของมูลนิธิ ขอให้ดำเนินการศึกษาระเบียนข้อบังคับจากเว็บไซต์ ที่นี่ และหากเห็นว่าท่านมีคุณสมบัติตรงและเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาก็สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาทางไปรษณีย์มายังมูลนิธิภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยทางมูลนิธิจะดำเนินการพิจารณาและประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษาให้เปล่าต่อไป

 

Advertisement

มูลนิธิยุวพัฒน์

มอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาเยาวชน สร้างการมีส่วนร่วมของสังคม คือวัตถุประสงค์หลักสำคัญของการนำเสนอทุนให้การศึกษาเปล่าซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ทั้งนี้การพิจารณาและนำเสนอรายละเอียดของทุนการศึกษาให้เปล่าของมูลนิธินั้น มีมากมายและหลากหลายประเภททั้ง

 • ทุนการศึกษาสายสามัญ
 • ทุนการศึกษาระบบทวิศึกษา
 • ทุนการศึกษาสายอาชีพ
 • ทุนการศึกษาพิเศษอื่น ๆ

โดยทุกท่านที่มีความต้องการสมัครทุนการศึกษาให้เปล่าจะต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไข เช่น

 • มีแนวโน้มที่จะไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์
 • ครอบครัวมีรายได้น้อย
 • สภาพครอบครัวเปราะบาง
 • ผู้ปกครองมีอาชีพและรายได้ไม่มั่นคง
 • ครอบครัวมีปัจจัยฉุกเฉินที่นักเรียนเสี่ยงที่จะเรียนไม่จบ

ทั้งนี้สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจและต้องการสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาให้เปล่านี้ ก็สามารถดำเนินการสมัครและส่งเอกสารได้ทันทีผ่าน 3 ช่องทางสำคัญคือ

 • สมัครผ่านช่องทางออนไลน์
 • ส่งใบสมัครทางอีเมลที่ ydf@ydf.premier.co.th
 • ส่งเอกสารมาที่ มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนน ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250

และสำหรับท่านที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าศึกษาและดูรายละเอียดของทุนการศึกษาให้เปล่าได้ทันทีด้วยตัวท่านเอง ที่นี่

ทุนการศึกษาให้เปล่าเพิ่มเติม

ทั้งนี้นอกจากรายละเอียดของแหล่งทุนการศึกษาให้เปล่าที่เราได้นำเสนอไปแล้วนั้น น้อง ๆ ยังสามารถดำเนินการเข้าศึกษารายละเอียดของทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยซึ่งน้อง ๆ สนใจหรือตั้งเป้าที่จะเข้าศึกษาต่อได้อีกด้วย โดยเงื่อนไขส่วนใหญ่ของการให้ทุนก็จะเป็นการรักษาเกรค รักษาผลการเรียนหรือมีการกำหนดให้ทำกิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของผู้ให้ทุนการศึกษาให้เปล่านั้น ๆ โดย ณ เวลานี้ ทุกมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษามีการให้ทุนการศึกษา โดยมีทั้งยกเว้นค่าเทอมตั้งแต่ 50 – 100% ดังนั้นส่วนหนึ่งน้อง ๆ องเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตัวเอง อาทิ

 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • ทุนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • ทุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ทุนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
 • ทุนรัฐบาลเกาหลี GKS
 • ทุนรัฐบาลรัสเซียสำหรับนักศึกษาไทย
 • ทุนมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง
 • มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

 

Advertisement
error: กรุณาอย่างคัดลอกข้อความ โดยไม่ได้รับอนุญาต