ทำบัตรประชาชนในห้าง 2566 ใช้อะไรบ้าง

บัตรประจำตัวประชาชน หรือที่เรียกกันติดปากว่า บัตรประชาชนนั้น ถือได้ว่าเป็นเอกสารจากทางราชการที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับคนไทยทุกคน ที่ต้องมีไว้ติดตัวและต้องใช้ในการทำธุรกรรมและนิติกรรมมากมายหลากหลายประเภท ทั้งการกู้เงิน เปิดหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร และอื่น ๆ ซึ่งในปัจจุบัน คนไทยสามารถดำเนินการทำบัตรประชาชนได้ตั้งแต่ อายุ 7 ถึง 70 ปี

และในปัจจุบันนี้ การทำบัตรประชาชนนั้นมีการเปิดให้บริการมากมายหลายแห่ง ไม่เพียงเฉพาะที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตพื้นที่เท่านั้น โดยเราสามารถทำบัตรประชาชนในห้าง 2566 ได้ง่าย ๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน ให้สามารถดำเนินการทำบัตรประชาชนในห้าง ใช้อะไรบ้าง เตรียมตัวอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบ ที่นี่

สำหรับคำถามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน สามารถดูได้ที่บทความ ทำบัตรประชาชนหายต้องแจ้งความไหม กับ ทำบัตรประชาชนใหม่ ที่ไหนได้บ้าง

 

ทำบัตรประชาชนในห้าง 2566

 

ทำบัตรประชาชนในห้าง 2566 ใช้อะไรบ้าง

ไม่ว่าคุณจะทำบัตรประชาชนในห้าง 2566 หรือเดินทางไปทำบัตรใหม่ที่ว่าการอำเภอ/ สำนักงานเขตในกรณีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และสถานทูตในกรณีอยู่ต่างประเทศ เงื่อนไขเบื้องต้นที่ทุกท่านต้องรับทราบสำหรับการขอรับการให้บริการบัตรปราชาชนก็คือ คุณต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • มีอายุตั้งแต่ 7 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี เนื่องจากผู้ที่มีอายุเกิน 70 ปีจะได้รับการยกเว้น หรือบุคคลที่ได้รับการยกเว้น

ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถเดินทางเข้าติดต่อเพื่อขอทำบัตรประชาชนได้ ณ สถานที่ราชการ เช่น สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ที่ว่าการอำเภอทุกเขตพื้นที่โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเขตที่ท่านอยู่อาศัย และยิ่งไปกว่านั้น ในปัจจุบันยังมีจุดให้บริการด่วนและสถานที่ให้บริการทำบัตรประชาชนในห้าง 2566 ด้วยเช่นกัน อีกทั้ง ในปัจจุบันยังมีจุดบริการด่วนมหานคร BMA Express Service เพิ่มเติมเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีดังนี้

 • สถานีรถไฟฟ้าสยาม วันจันทร์ – วันศุกร์ 09.30 – 19.00/ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 10.00 – 18.00
 • สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต วันจันทร์ – วันศุกร์ 09.00 – 20.00/ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 10.00 – 18.00
 • สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์ วันจันทร์ – วันศุกร์ 09.00 – 20.00/ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 10.00 – 18.00
 • สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข วันจันทร์ – วันศุกร์ 10.00 – 19.00/ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 10.00 – 19.00
 • สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ วันจันทร์ – วันศุกร์ 10.00 – 19.00/ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 10.00 – 19.00

และสำหรับประชาชนในเขตภูมิภาค สามารถดำเนินการทำบัตรประชาชนในห้าง 2566 ได้ที่จุดทำบัตรประชาชนในห้าง ด้วยเช่นกัน อาทิ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า หรือที่เคาร์เตอร์บริการประชาชน (GCS) หรือ Government counter service จังหวัดเชียงใหม่

 

ทำบัตรประชาชนในห้าง 2566 ที่ไหนบ้าง

 

ทำบัตรประชาชนในห้าง 2566 ใช้อะไรบ้าง

ทำบัตรประชาชนในห้าง 2566 ใช้อะไรบ้าง

 

ทำบัตรประชาชนในห้าง 2566 ใช้อะไรบ้าง

ทุกท่านสามารถดำเนินการทำบัตรประชาชนในห้าง 2566 ง่าย ๆ ด้วยการนำเอกสารดังนี้ เข้าขอรับการให้บริการ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารราชการที่มีรูปถ่ายของเจ้าของบัตร อาทิ บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือสามารถพกบัตรนักเรียนและบัตรนักศึกษา
 • หากผู้ขอทำบัตรไม่มีเอกสารยื่นยันดังกล่าว ต้องให้เจ้าบ้านหรือบุคคลน่าเชื่อถือมาให้การรับรองการทำบัตรประชาชน

เพียงเท่านี้ทุกท่านก็สามารถดำเนินการทำบัตรปราชนในห้างได้สบาย ๆ โดยไม่ต้องทนรอหรือสามารถเลือกสถานที่ได้มากมาย ตามความสะดวกของผู้ขอรับการให้บริการ โดยหากมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเกี่ยวกับการทำบัตรประชาชนในห้าง ใช้อะไรบ้างเพิ่มเติมไปกว่าที่เรานำเสนอ สามารถเข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและโทรติดต่อ ที่นี่ หรือโทร 1548

อ้างอิง 1 2

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

ทำบัตรประชาชนใหม่ ที่ไหนได้บ้าง