“ทัวร์เที่ยวไทย” 5,000 บาท คืออะไร ใครบ้างได้สิทธิ์

ไม่ว่าจะผ่านฤดูกาลท่องเที่ยวมากี่ครั้ง ก็คงไม่มีครั้งใดที่เหมือนกับฤดูกาลท่องเที่ยวของปีที่ผ่านมานี้อย่างแน่นอน โดยเป็นปีที่ทุกอย่างต้องหยุดชะงัก และยกเลิก เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่จากการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุด วันที่ 23 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบในหลักการ ในการดำเนินมาตรการโครงการทัวร์เที่ยวไทย หรือที่เรารู้จักและคุ้นเคยในชื่อ เราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 3 เพื่อช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉาะอย่างยิ่งในช่วงสงกรานต์และช่วงฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงกับ ททท ทัวร์เที่ยวไทย

ดังนั้นเพื่อเป็นการทบทวนรายละเอียดและเงื่อนไขของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และททท ทัวร์เที่ยวไทย 2564 ให้ทุกท่านได้เตรียมความพร้อมและศึกษารายละเอียด กับบทความ สายเที่ยวเตรียมตัว “ทัวร์เที่ยวไทย” 5000 บาท ใครบ้างได้สิทธิ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

Advertisement

ทัวร์เที่ยวไทย คืออะไร

 

ทัวร์เที่ยวไทย คืออะไร

ด้วยการดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่าโครงการได้รับกระแสตอบรับที่ดี จึงเป็นผลให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินมาตรการเราเที่ยวด้วยกัน และทัวร์เที่ยวไทย โดยขยายสิทธิ์เพิ่มเติมอีก 2 ล้านสิทธิ์ โดยให้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ได้สิทธิ์ตามเดิม และใช้เงื่อนไขเดียวกันกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันระยะที่ 1 และระยะที่ 2 แต่ให้มีการดำเนินการตามแนวทางการป้องกันการทุจริตในส่วนอื่น ๆ ของการดำเนินมาตรการทัวร์เที่ยวไทย เช่น การป้องกันการสวมสิทธิ์ด้วยการสแกนใบหน้าซ้ำซ้อน หรือการยืนยันตัวตนของผู้ใช้สิทธิ์ที่สาขาธนาคารกรุงไทยแทน

ทั้งนี้ ในขั้นตอนของการนำนโยบายไปปฏิบัตินั้น ทาง ททท ทัวร์เที่ยวไทยจะดำเนินการปรึกษากับธนาคารกรุงไทย เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการระยะหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม ทาง ททท จะรีบดำเนินการประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารให้เร็วทีสุด เพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งหมดต่อไป

 

ทบทวนคุณสมบัติ ผู้ได้รับสิทธิ์ ทัวร์ เที่ยว ไทย 5000 ใครบ้างได้รับสิทธิ

 

ทัวร์เที่ยวไทย 5000 คุณสมบัติ ใครได้บ้าง

อ้างอิงจากการเข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกันในเฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 การดำเนินโครงการทัวร์เที่ยวไทยนั้น จะมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ตามเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ลงทะเบียน

โดยเมื่อลงทะเบียนแล้วผ่านการพิจารณา ได้รับสิทธิ์การเข้าร่วมโรงการเราเที่ยวด้วยกัน และอาจจะร่วมไปถึงการเข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย 2564 ด้วยนั้น ผู้ที่ผ่านเงื่อนไขจะได้รับสิทธิทั้ง ด้านการท่องเที่ยว สิทธิตั๋วเครื่องบิน ซึ่งในปัจจุบันโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั้น มีการขยายระยะเวลาโครงการจาก 1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 โดยการจองโรงแรมที่พัก ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นั้น สามารถดำเนินการเลื่อนวันเข้าพัก ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นถุงเงินของโรงแรมที่พัก

 

สิทธิที่ได้รับจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

 

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

จากการลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั้น ผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้รับสิทธิส่วนลดที่พัก ค่าอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งสามารถจองห้องพักได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ได้รับสิทธิ์ นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั้น จะได้รับสิทธิตั๋วเครื่องบินดังนี้

  • รัฐบาลคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบินไม่เกิน 2000 บาทต่อ 1 ผู้โดยสาร ซึ่งจะคืนเงินเข้าที่ G – Wallet และสิทธิห้องพัก 1 ห้องจะได้สำหรับผู้โดยสาร 2 ท่าน
  • สิทธิเพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระปี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย สำหรับผู้ที่ออกตั๋วเครื่องบิน และเดินทางตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
  • จะต้องดำเนินการ Check out จากห้องพักแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้
  • ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้จองห้องพักในโครงการเราเที่ยวกัน และเป็นผู้จองและร่วมโดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวเท่านั้น
  • เริ่มลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 – 15 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นแล้วว่า หากรัฐบาลดำเนินโครงการทัวร์เที่ยวไทย และเราเที่ยวด้วยกันระยะ 3 การพิจารณาด้านคุณสมบัตินั้นจะยังคงใช้เงื่อนไขเดิม ซึ่งเพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับผู้ที่มีความสนใจ ต้องติดตามและศึกษารายละเอียดและข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ตกข่าวสำหรับโครงการ ทัวร์ เที่ยว ไทย 5000 และเราเที่ยวด้วยกันระยะ 3 

 

อ้างอิง 1 2