ตรวจ atk ขึ้น 2 ขีดจางๆ ทำไงต่อ

การตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการตรวจ ATK นั้น ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและต้องดำเนินการด้วยตัวท่านเอง อย่างน้อย ๆ ก็ 2 – 3 วันต่อ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการตรวจหาเชื้อไม่ว่าท่านจะต้องออกไปทำงานหรือพึ่งเดินทางกลับมาจากต่างพื้นที่และต่างจังหวัด และเมื่อต้องตรวจ แต่ผลการตรวจที่ได้นั้นกลับเป็นตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีดจาง ๆ ซึ่งไม่แน่ใจและไม่ชัดเจน ด้วยเหตุนี้จึงนำมาซึ่งประเด็นข้อคำถามและข้อสงสัยว่า ถ้าผลเป็นเช่นนั้น “เราติดแล้วหรือยัง” วันนี้เพื่อเป็นการให้รายละเอียดและข้อมูลแก่ทุกท่านเราจึงมาพร้อมกับบทความ “ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีดจาง ๆ ทำยังไง ติดแล้วหรือยัง” วันนี้เรามาดูกัน

 

ตรวจ ATK สำหรับโควิด – 19

เป็นเสียยิ่งกว่ากิจวัตรประจำวันหรือประจำ 2 – 3 วันสำหรับทุกท่านที่ต้องออกเดินทางไปทำงาน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัทเอกชน และยังรวมไปถึงน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 โดยวิธีการที่ง่ายและสะดวกจนเราเชื่อว่าทุกท่านสามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยตัวท่านเอง อย่างการตรวจ ATK นั้นคือสิ่งที่ต้องทำและต้องปฏิบัติ ด้วยความสะดวกและความรวดเร็วในการตรวจหาเชื้อ ใช้เวลาเพียง 10 – 15 นาทีก็ทราบผล ดังนั้น ส่งผลให้ทุกหน่วยจึงมีการกำหนดและร้องขอให้ทุกท่านต้องทำการตรวจ ATK ด้วยตนเองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด – 19 ในที่ทำงาน แต่ประเด็นปัญหาเจ้ากรรมนั้น ไม่ใช่เรื่องของการตรวจ แต่เป็นประเด็นเกี่ยวกับผลการตรวจ ที่บางครั้งก็ไม่ขึ้น บางครั้งก็ขึ้น 1 ขีดและสำหรับท่านที่ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีดจาง ๆ นั้น วันนี้เรามีคำตอบให้ทุกท่าน ว่าสรุปแล้วท่านติดหรือยัง

 

ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีดจาง ๆ ทำไงต่อ

สำหรับทุกท่านที่ใช้ชุดตรวจ ATK ที่ได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะซื้อจากร้านขายยาหรือได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด การอ่านผลและการแสดงผลของการตรวจ ATK นั้น จะต้องรอและใช้ระยะเวลาประมาณ 10 – 15 นาที โดยในบางครั้งผลการตรวจอาจจะแสดงขึ้นในลักษณะที่จาง หรือไม่ชัด ซึ่งทุกท่านจะต้องรอให้ครบระยะเวลา 15 นาที ผลการตรวจนั้นจะแสดงขึ้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่หากท่านรอจนครบ 15 นาทีแล้วผลการตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีดจาง ๆ นั้น ทุกท่านต้องพิจารณาผลการตรวจซึ่งสามารถดูและสังเกตได้จากปริมาณเชื้อที่มีในร่างกาย ซึ่งจะส่งผลต่อชุดตรวจ โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ โดยต้องแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

สำหรับท่านที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง

ในกรณีที่ท่านไม่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง คือ ไม่มีอาการเจ็บป่วยใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือไม่ได้เดินทางไปในสถานที่เสี่ยง แต่ผลการตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีดจาง ๆ ท่านควรดำเนินการตรวจซ้ำอีกหนึ่งครั้ง เพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าชุดตรวจ ATK ที่ท่านใช้นั้นอาจจะเสื่อมประสิทธิภาพหรือเป็นปริมาณของเชื้อที่ปนเปื้อนจากมือหรือชุดตรวจ ดังนั้นทุกท่านควรทำความสะอาดมือก่อนการตรวจและให้ดำเนินการตรวจอีกครั้ง ทั้งนี้ หากท่านตรวจ ATK อีกครั้งแล้วผลยังปรากฏว่าขึ้น 2 ขีดอยู่ เหตุนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในร่างกายของท่านยังมีปริมาณของเชื้อน้อย และอาจจะพึ่งได้รับเชื้อ โดยทุกท่านควรกักตัวและดำเนินการตรวจอีกครั้งในระยะเวลา 3 – 5 วัน

สำหรับท่านที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

สำหรับทุกท่านที่มั่นใจและเชื้อว่าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงแน่ ๆ โดยอาจจะอาศัยอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ ทำงานหรือมีผู้ติดเชื้อที่ทำงานและท่านเริ่มมีอาการเล็กน้อย และเมื่อตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีดจาง ๆ นั้น ผลการพิจารณาและวินิจฉัยคือ ท่านอาจจะได้รับเชื้อแล้วแต่ยังมีปริมาณของเชื้อที่น้อย โดยเพื่อให้เกิดความมั่นใจทุกท่านสารถดำเนินการเข้าติดต่อกับสถานพยาบาลเพื่อขอตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT – PCR ซ้ำได้อีกครั้งเพื่อความแน่ใจ

 

หายแล้ว แต่ยังตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด

จากข้อมูลและการให้รายละเอียดของสถานพยาบาลหลายแห่งเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 พบว่า การตรวจสำหรับผู้ที่หายจากอาการแล้วนั้น ทางสปสช และกระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ทุกท่านตรวจ ATK โดยไม่แนะนำให้ตรวจ RT – PCR เนื่องจากวิธีการตรวจแบบ RT – PCR นั้นจะสามารถตรวจหาเชื้อได้ตั้งเชื้อเป็นและเชื้อที่ตายแล้ว ดังนั้น หากท่านหายจากอาการแล้วและเข้ารับการตรวจแบบ RT – PCR ผลการตรวจก็จะยังพบเชื้ออยู่ เพราะเชื้อที่ตายแล้วนั้นอาจจะคงค้างและติดอยู่ในร่างกายอีก 2 – 3 เดือน ซึ่งอาจจะอยู่นานถึง 6 เดือนและด้วยสาเหตุเดียวกันนั้น หากท่านตรวจเพื่อยืนยันการหาเชื้อด้วยการตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีดจาง ๆ นั้นก็อาจจะเป็นเพราะท่านยังมีเชื้ออยู่นั่นเอง โดยอาจจะต้องรอสัก 2 – 3 วันเพื่อให้ปริมาณเชื้อนั้นลดลงเสียก่อน โดย ณ เวลานี้ ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ใช้เกณฑ์ 10 วันหรือ 7/3 เพื่อให้ทุกท่านที่พบเชื้อดำเนินการรักษาด้วยตัวเอง โดยส่วนใหญ่จะหายได้ภายใน 7 วัน และหลังจากนั้นให้กักตัวอยู่บ้านเพื่อให้เชื้อลดลงอีก 3 วัน ก่อนกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

 

อ้างอิง 1 2