ตรวจอัลไซเมอร์ โรงพยาบาลไหนดี 2567

โรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ (Alzheimer’s) เป็นโรคที่เกิดจากภาวะความเสื่อมของระบบประสาทและสมองอันเป็นผลมาจากเซลล์สมองถูกทำลาย โรคอัลไซเมอร์อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นอายุที่มากขึ้น พันธุกรรม อุบัติเหตุทางสมอง โรคหลอดเลือดสมอง และสาเหตุอื่น ๆ ปัจจุบันวงการแพทย์ทั่วโลกยังไม่สามารถหาคำตอบของการรักษาโรคสมองเสื่อมหายให้ขาดได้ การรักษาจึงเป็นการประคับประคองภาวะสมองเสื่อมของผู้ป่วยไม่ให้รุนแรงยิ่งขึ้น โดยยิ่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษา และคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเร็วมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะฟื้นฟูการทำงานของสมองให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวได้มากขึ้นเท่านั้น เพราะฉะนั้น ในวันนี้เราจึงได้รวบรวมโรงพยาบาลที่มีบริการตรวจอัลไซเมอร์ให้คุณได้ใช้เป็นตัวเลือกในการเดินทางไปตรวจโรคสมองเสื่อมด้วยตนเองหรือพาผู้ใกล้ชิดไปเข้ารับการตรวจรักษา ดังนี้

 

คลินิกความจำ โรงพยาบาลกรุงเทพ

สำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าจะไปตรวจโรคอัลไซเมอร์ โรงพยาบาลไหนดี คลินิกความจำ โรงพยาบาลกรุงเทพ นับว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะนอกเหนือจากทีมแพทย์ด้านสมองที่มีความชำนาญแล้ว ทางคลินิกยังโดดเด่นด้วยเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ด้วยเครื่อง PET SCAN หรือการสแกนด้วยรังสีเพื่อหาความผิดปกติของสมอง ตลอดจนการตรวจหาสารเบต้าอมีลอยด์ที่ช่วยให้ไม่จำเป็นต้องเจาะไขสันหลังของผู้ป่วยเพื่อนำไปตรวจสอบ ช่วยลดระยะเวลาในการตรวจวินิจฉัยได้เป็นอย่างดี

ติดต่อ: ศูนย์สมองและระบบประสาทชั้น 1 และ 2 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

โทร. 0 2310 3011 หรือ โทร.1719 แฟกซ์: 0 2310 3012

อีเมล: info@bangkokhospital.com

 

ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลนนทเวช

โรงพยาบาลนนทเวชมีแพคเกจตรวจโรคอัลไซเมอร์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก คือ แพคเกจ โปรแกรมประเมินความจำถดถอย (หลงลืม) ที่ครอบคลุมการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจนำไปสู่โรคความจำเสื่อมได้ อาทิ ตรวจทดสอบความจำ ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ ตรวจระดับไขมันในเลือด ตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด CT Brain และ MRI Brain for Dementia ซึ่งหลังจากตรวจแล้ว แพทย์ก็จะสามารถวินิจฉัยได้ว่าคุณหรือผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์มากแค่ไหน หากเริ่มมีอาการก็จะสามารถเริ่มต้นการรักษาได้โดยทันที ตลอดจนแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต การพักผ่อน ออกกำลังกาย และการบริหารสมองซึ่งช่วยชะลออาการของโรคอัลไซเมอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อ: ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลนนทเวช

โทร 0-2596-7888 เว็บไซต์ https://www.nonthavej.co.th/dementia-alzheimer-2.php

 

คลินิกความจำ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขึ้นชื่อว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีย่อมสามารถสร้างความเชื่อมั่นในผู้ป่วยได้อย่างแน่นอน โดยคลินิกความจำเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการคำปรึกษาและรักษาอาการเกี่ยวกับความผิดปกติทางความทรงจำ และการทำงานของสมอง ทุกวันพุธ เวลา 0900 – 1200 โดยการเข้ารับการตรวจวินิจฉัยที่คลินิกความจำ โรงพยาบาลรามาธิบดีนั้นนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ซักถามแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ จากอาจารย์หมอผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์มากอย่างยาวนาน

ติดต่อ: หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวช คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-201-1235 (กรุณาติดต่อในเวลา 13.00-15.00น.) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  https://med.mahidol.ac.th/psych/th/content/07072014-1403-th

 

คลินิกสูงวัยและความจำ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

อีกหนึ่งคลินิกความจำที่ได้รับความนิยมจากผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ คือคลินิกสูงวัยและความจำ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ซึ่งให้บริการตรวจรักษาภาวะหลงลืมง่ายหรือสมองเสื่อมโดยตรงจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ป่วยจะได้รับการซักประวัติ ตรวจร่างกายและระบบประสาทในศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถตรวจภาพรังสีสมองด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่จำเพาะต่อโรคสมองเสื่อมชนิดต่าง ๆ ด้วยเครื่อง เพท ซี-ที สแกน การตรวจหาโปรตีนชนิดเบต้าอะไมลอยด์และ / หรือโปรตีนชนิดเทาที่สะสมมากผิดปกติในสมองของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ด้วยเทคนิคจำเพาะนี้จะส่งผลให้แพทย์ผู้รักษานั้นสามารถยืนยันการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก จนถึงระยะปลายได้อย่างทันท่วงที แม่นยำ และถูกต้อง

ติดต่อ: คลินิกสูงวัยและความจำ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โทร. 06 4585 5189, 0 2576 6060, 0 2576 6068

Service Hours : วันจันทร์ – วันศุกร์  : 08.00 – 16.00 น.

เลขที่ 906 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210

 

คลินิกความจำ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับคลินิกความจำ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จากโฆษณาโรคอัลไซเมอร์ที่ทำออกมาได้อย่างสะเทือนใจและชี้ให้ตระหนักถึงความร้ายแรงของภาวะสมองเสื่อมหากไม่รับดำเนินการรักษาอย่างทันท่วงที โดยผู้ที่เข้ารับการตรวจโรคอัลไซเมอร์กับคลินิกความจำ รพ.บำรุงราษฎร์จะได้รับการตรวจซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจประเมินการทำงานของสมอง ตรวจเลือด ตรวจหัวใจ ทรวงอก และกระดูกสันหลัง การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography: EEG) และการตรวจสมองด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (Brain MRI) ซึ่งช่วยให้การวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้ดำเนินการรักษาและฟื้นฟูการทำงานของสมองของผู้ป่วยต่อไป

ติดต่อ: คลินิกความจำ ศูนย์ประสาทวิทยา อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19

Tel: 02 011 3994        Tel: 02 011 3995        Tel: 02 011 3996

Service Hours คลินิกความจำ ทุกวัน 08.00-20.00 น.

https://www.bumrungrad.com/th/centers/memory-clinic-dementia-alzheimers

 

ตรวจอัลไซเมอร์ ราคา เท่าไหร่

ราคาค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคอัลไซเมอร์นั้นจะขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลและแพคเกจที่เลือกเป็นสำคัญ โดยปกติแล้ว การตรวจอัลไซเมอร์ ราคาจะอยู่ที่ตั้งแต่ 3,000 – 15,000 บาท หรืออาจสูงกว่านั้นหากต้องมีการตรวจสอบสแกนสมองเพิ่มเติม