ตรวจสุขภาพประกันสังคม 2564 ตรวจที่ไหน ตรวจอะไรบ้าง

การเจ็บไข้ได้ป่วยและโรคภัยต่าง ๆ บางครั้งก็เป็นภัยเงียบ ที่ไม่รู้จะปรากฏหรือแสดงอาการเมื่อใด โดยสำหรับบางคนก็มารู้ตัวเมื่อสายครับ ดังนั้นย่อมเป็นการดีกว่าครับ ถ้าเราจะรู้ตัวก่อนและสามารถตั้งรับกับโรคภัยเหล่านั้นได้ทันท่วงที ด้วยการตรวจสุขภาพประจำปี โดยเฉพาะเหล่ามนุษย์เงินเดือน พนักงานประจำที่ต่างทุ่มเททั้งแรงใจและแรงกายเพื่อหาเงินไปสร้างอนาคต โดยต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุก ๆ เดือน นำมาซึ่งคำถามคือ แล้วคุณจะได้รับอะไรบ้างจากประกันสังคม และเราตรวจสุขภาพประกันสังคมได้หรือไม่ ตรวจสุขภาพประกันสังคม ตรวจอะไรบ้าง และมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมตรวจสุขภาพประกันสังคม 2563 ที่ไหนบ้าง วันนี้เรามีคำตอบครับ

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ตรวจสุขภาพประกันสังคม

ต้องถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับเหล่ามนุษย์เงินเดือนครับ ที่แม้จะโดนหักเงิน 5% ไปสมทบกองทุนประกันสังคมทุกเดือน แต่ก็สามารถเข้ารับการบริการตรวจสุขภาพประกันสังคมได้ครับ โดยการตรวจสุขภาพประกันสังคม เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 เท่านั้นครับ ไม่ครอบคลุมผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้ว

การตรวจสุขภาพประกันสังคมนี้ มีรายการตรวจสุขภาพประกันสังคม ครอบคลุม 14 รายการโรคสุ่มเสี่ยง โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพประกันสังคมได้ที่ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมตรวจสุขภาพประกันสังคม 2563 ร่วม 765 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งกระจายอยู่ในทุกจังหวัดและยังมีจำนวนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมตรวจสุขภาพประกันสังคม 2563 และเข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการแก่ผู้ประกันตนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการให้บริการผู้ประกันตนทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะขึ้นไปถึง 2 ล้านคนครับ

 

ตรวจสุขภาพประกันสังคม ตรวจอะไรบ้าง

รายการตรวจสุขภาพประกันสังคม เป็นประเด็นข้อสงสัยที่ผู้ประกันตนต่างให้ความสนใจ เพราะหากการตรวจสุขภาพประกันสังคมมีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมก็ย่อมเป็นสิทธิประโยชน์ต่อผู้ประกันตนที่พึ่งได้รับโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยไม่จำเป็นต้องไปจ่ายเงินค่าตรวจสุขภาพรอบ 2 กับโรงพยาบาลอื่น ๆ ซึ่งรายการตรวจสุขภาพประกันสังคม ครอบคลุมทั้ง 14 รายการสำคัญ โดยแบ่งออกเป็นการตรวจสุขภาพตามลักษณะการตรวจดังนี้ครับ

การตรวจสุขภาพ ตรวจร่างกายตามระบบ

 • การคัดกรองการได้ยิน finger Rub Test สำหรับอายุ 15 ปีขั้นไป/ ตรวจ 1 ครั้งต่อปี
 • การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข สำหรับอายุ 30 -39 ปี/ ตรวจทุก 3 ปี
 • การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข สำหรับอายุ 40 -54 ปี/ ตรวจทุกปี
 • การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข สำหรับอายุ 55 ปีขึ้นไป/ ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง
 • การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ สำหรับอายุ 40 – 54ปี/ ตรวจ 1 ครั้ง
 • การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ สำหรับอายุ 55 ปีขึ้นไป/ ตรวจทุก 1 – 2 ปี
 • การตรวจสายตาด้วย Snellen eye chart สำหรับ 55 ปีขึ้นไป/ ตรวจ 1 ครั้งต่อปี

การตรวจสุขภาพ ทางห้องปฏิบัติการ

 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือก CBC สำหรับอายุ 18 – 54 ปี/ ตรวจ 1 ครั้ง และอายุ 55 – 70 ปี ตรวจ 1 ครั้งต่อปี
 • ปัสสาวะ UA สำหรับอายุ 55 ขึ้นไป/ ตรวจ 1 ครั้งต่อปี

การตรวจสุขภาพ สารเคมีในเลือด

 • น้ำตาลในเลือด FBS สำหรับอายุ 35 – 54 ปี/ ตรวจทุก 3 ปี และ 55 ปีขึ้นไป/ ตรวจปีละ 1 ครั้ง
 • การทำงานของไต Cr สำหรับอายุ 55 ปีขึ้นไป/ ตรวจปีละ 1 ครั้ง
 • ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total & HDL cholesterol สำหรับอายุ 20 ปีขึ้นไป/ ตรวจทุก 5 ปี

การตรวจสุขภาพ อื่น ๆ

 • เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg สำหรับผู้ประกันตนที่เกิดก่อน พ.ศ.2535/ ตรวจ 1 ครั้ง
 • มะเร็งปากมดลูก หรือ Pap Smear สำหรับอายุ 30 – 54 ปี/ ตรวจทุก 3 ปี และ 55ปีขึ้นไป/ ตรวจตามความเหมาะสม
 • มะเร็งปากมดลูกวิธี Via สำหรับอายุ 30 – 54 ปี/ ตรวจทุก 5ปี และ อายุ 55 ปีขึ้น/ แนะนำให้ตรวจ Pap smear
 • เลือดในอุจจาระ FOBT อายุ 50 ปีขึ้นไป/ ตรวจปีละ 1 ครั้ง
 • Chest X-ray อายุ 15 ปีขึ้นไป/ ตรวจ 1 ครั้ง

 

ตรวจสุขภาพประกันสังคม 2563 ตรวจที่ไหน ตรวจอะไรบ้าง
sso.go.th

โรงพยาบาลที่ร่วมตรวจสุขภาพประกันสังคม 2563

สถานพยาบาลที่เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลเครือข่ายของสำนักงานประกันสังคมมีจำนวนด้วยกัน 765 แห่งทั่วประเทศ โดยนับวันก็จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นครับ เพื่อรองรับการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 โดยมีทั้งสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐบาล เอกชน โดยรวมไปถึงคลินิกและศูนย์บริการสาธารณสุขอีกด้วยครับ ซึ่งหากคุณมีความประสงค์ที่จะเข้าขอรับการตรวจสุขภาพประกันสังคม โดยตรวจสอบกับสถานพยาบาลที่คุณต้องการเข้ารับบริการก่อนการเข้ารับการตรวจ เพื่อทำการนัดหมาย และรับทราบข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ อีกทั้งยังจะเป็นการเตรียมตัวอดข้าวอดน้ำ สำหรับการตรวจเลือดซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวก่อนการเจอะเลือด 10 – 12 ชั่วโมงครับ

โดยรายชื่อโรงพยาบาลที่ร่วมตรวจสุขภาพประกันสังคม 2563 คุณสามารถเข้าตรวจสอบสถานพยาบาลใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลที่ใช้บริการเป็นประจำได้ ที่นี่ ครับ ซึ่งวันนี้เรามีตัวอย่างของ รายการตรวจสุขภาพประกันสังคม ของโรงพยาบาลเครือข่ายมาให้ลองพิจารณาด้วยครับ

 

ตรวจสุขภาพประกันสังคม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

 

ตรวจสุขภาพประกันสังคม 2563 ตรวจที่ไหน ตรวจอะไรบ้าง
ที่มา: kasemrad.co.th

รายการตรวจสุขภาพประกันสังคมของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้ประกันตนที่ครอบคลุม 14 รายการสำคัญโดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพประกันสังคมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ โดยสามารถติดต่อได้ที่ อาคาร การุญเวช รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถเข้าตรวจได้ทันที

ต้องการติดต่อหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ ศูนย์ประสานสิทธิ์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ โทร. 053-910-999 ต่อ 200/ 162/ 163

 

ตรวจสุขภาพประกันสังคม โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

 

ตรวจสุขภาพประกันสังคม 2563 ตรวจที่ไหน ตรวจอะไรบ้าง
ที่มา: Paolohospital.com

การตรวจสุขภาพประจำปีถือเป็นการเสริมสร้างการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน เพื่อประเมินความเสี่ยงให้คุณทราบข้อมูลของโรคก่อนที่จะลุกลาม โรงพยาบาลเปาโลเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ร่วมตรวจสุขภาพประกันสังคม 2563 และร่วมนโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตนโดยการตรวจสุขภาพประกันสังคม ที่มีความจำเป็นและความเหมาะสมตามช่วงวัย ที่มีการกำหนดเงื่อนไขรายการตรวจสุขภาพประกันสังคมทางห้องปฏิบัติการและสารเคมีในเลือด ซึ่งสามารถเข้ารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ โรงพยาบาลเปาโล หรือ โทร 02-1500-900

 

การเตรียมตัว ตรวจสุขภาพประกันสังคม

การตรวจสุขภาพประจำปี และการตรวจสุขภาพประกันสังคมเป็นกระบวนการที่ต้องมีความเตรียมตัว เพื่อรับการตรวจเพื่อให้ได้ข้อมูลและผลการตรวจที่ถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งแพทย์สามารถใช้ข้อมูลนั้นในการแนะนำและวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้นคุณจึงควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการตรวจสุขภาพประกันสังคม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ครับ

 • ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจสุขภาพประกันสังคม เพื่อให้ความดันและอัตราการเต้นของหัวใจเป็นปกติ
 • งดอาหาร และเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8 – 10 ชั่วโมงก่อนการตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการตรวจสุขภาพประกันสังคม
 • ควรนัดหมายการตรวจสุขภาพล่วงหน้า และควรไปถึงโรงพยาบาลก่อนเวลานัดหมาย 20 – 30 นาทีและควรนัดเวลาในช่วงเช้า เพื่อไม่ให้ร่างกายอิดโรยเกินไป
 • หากคุณกำลังรับประทานยาควบคุมความดันโลหิต สามารถรับประทานต่อได้ตามคำแนะนำของแพทย์ แต่ควรแจ้งแพทย์และพยาบาลก่อนการตรวจครับ
 • หากมีโรคประจำตัว หรือมีประวัติสุขภาพอื่น ๆ กรุณานำผลการตรวจ หรือรายงานจากแพทย์ไปด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย
 • ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ต้องพับแขน
 • ในวันตรวจสุขภาพประกันสังคม งดใส่เครื่องประดับที่เป็นโลหะ/ สุภาพสตรีงดใส่ชุดชั้นในที่เป็นโครงเหล็ก เพราะอาจต้องเข้ารับการ X-ray
 • สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรตรวจสุขภาพประกันสังคม ก่อนและหลังมีประจำเดือนประมาณ 7 วัน
 • หากมีประจำเดือน ให้งดการตรวจปัสสาวะ เพราะอาจได้ผลที่ไม่แม่นยำจากเลือดที่ปนเปื้อน
 • หากตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยการเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ควรหลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือน เพราะเต้านมจะมีความคัดตึง
 • กรณีสงสัยว่ามีการตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่องดตรวจเอกซเรย์

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่ 1506 หรือ สำนักงานประกันสังคม

อ้างอิง 1 2 3

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม 

 

ตรวจสุขภาพประจำปีที่ไหนดี 2563