ตรวจสุขภาพก่อนทำงาน ที่ไหนดี 2567

นอกจากประเด็นด้านราคาและความรวดเร็วแล้ว ความละเอียดและการตรวจสุขภาพเฉพาะด้านนั้น ก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ทั้งนี้สำหรับหลาย ๆ สายงานที่ค่อนข้างมีความเข็มงวดกับการตรวจสุขภาพก่อนทำงานเพื่อดูว่าท่านป่วยเป็นโรคร้ายแรง โรคติดต่อหรืออาจจะมีความผิดปกติซึ่งอาจจะส่งผลต่อการทำงาน ทั้งหมดจะมีการกำหนดรายละเอียดที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจงสำหรับทุกท่านให้เข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนทำงาน ดังนั้นในครั้งนี้เราจึงได้เข้าไปเก็บรวบรวมสถานพยาบาลที่พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพก่อนทำงานมาให้ท่านเลือก ซึ่งมีรายละเอียดและข้อมูล ดังต่อไปนี้

ตรวจสุขภาพก่อนทำงานที่ไหนดี

ตรวจสุขภาพก่อนทำงาน เลือกแบบไหนดี

สำหรับท่านที่กำลังจะเริ่มต้นการทำงาน ซึ่งอาจจะยังไม่ได้มีสถานะเป็นผู้ประกันตนซึ่งจะได้รับสิทธิในการตรวจสุขภาพประจำปี เมื่อครบการส่งเงินเข้ากองทุน การเลือกพิจารณาการตรวจสุขภาพก่อนทำงานที่มีการคิดค่าให้บริการรวบแพ็กเกจก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย เพราะด้วยราคารวมทั้งหมดที่อาจจะถูกกว่า คุ้มค่าและรอบคลุมการตรวจสุขภาพก่อนทำงานทั้งหมด ซึ่งโดยเฉลี่ยจะมีราคาอยู่ที่ 1,500 – 2,000 บาท ซึ่งสามารถเป็นตัวเลือกลำดับต้น ๆ ให้ท่านพิจารณาเปรียบเทียบกันได้ ทั้งนี้สำหรับการเลือกตรวจสุขภาพก่อนทำงานนั้น ทุกท่านจะต้องดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดกับหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน หรืออาจจะติดต่อฝ่ายบุคคลของบริษัท หน่วยงานหรือนายจ้าง เพื่อยืนยันรายการตรวจทั้งหมด ว่าจะต้องตรวจอะไรบ้าง เนื่องจากสำหรับบางสายงาน อาทิ สายการแพทย์ สายโภชนาการ การเข้าตรวจสุขภาพ ตรวจร่างกายก่อนทำงานนั้น อาจจะต้องมีการเจาะเลือด เพื่อขอผลจากทาง Lab เพื่อเช็คไวรัสตับอักเสบบี โรคติดต่อร้ายแรงหรืออาจจะต้องตรวจสายตาด้วยเช่นกัน ดังนั้นก่อนตรวจต้องเช็ครายละเอียดเหล่านี้ด้วย

ตรวจสุขภาพก่อนทำงาน ตรวจอะไรบ้าง?

ตรวจสุขภาพก่อนทำงาน ตรวจอะไรบ้าง?

สำหรับการตรวจสุขภาพก่อนทำงานนั้น ในความเป็นจริงการตรวจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน บริษัทหรือนายจ้างแต่ละท่าน ซึ่งสามารถแบ่งการตรวจสุขภาพก่อนทำงานออกเป็นหลาย ๆ ประเด็น อาทิ การตรวจทั่วไป เช่น วัดความดันโลหิต ชีพจร ดัชนีมวลกาย ซึ่งท่านจะได้รับเป็นใบรับรองสุขภาพทั่วไป และการตรวจสุขภาพก่อนทำงานที่เฉพาะทางซึ่งบริษัทหรือหน่วยงานของท่านจะระบุเป็นหมายเหตุให้ โดยท่านอาจจะต้องเข้ารับการตรวจเฉพาะทางต่าง ๆ เช่น

  • การตรวจสายตา
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  • ตรวจปัสสาวะและตรวจสารเสพติด
  • ตรวจหาเชื้อไวรัส โรคติดต่อ

ซึ่งส่วนใหญ่นั้น ทางบริษัทมักจะกำหนดให้ทุกท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนทำงาน เพื่อขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค จากสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยทั้ง 5 โรคนั้นจะประกอบไปด้วย วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคร้ายแรงอื่น ๆ ที่แสดงอาหารชัดเจน เป็นตัน ซึ่งท่านจะสามารถเลือกตรวจสุขภาพเหล่านี้ได้ด้วยการเลือกแพ็กเกจที่ถูกต้องและตรงกับรายะเอียดของบริษัทนั่นเอง

ดังนั้น เมื่อทุกท่านพอจะทราบรายละเอียดและประเด็นข้อควรพิจารณาก่อนการตรวจสุขภาพก่อนทำงานไปแล้ว ในส่วนต่อจากนี้จะเป็นการนำเสนอรายการสถานพยาบาลที่ให้บริการรับตรวจสุขภาพก่อนทำงาน ซึ่งมีรายละเอียดและข้อมูลดังนี้

1.ตรวจสุขภาพก่อนทำงาน 2566 : โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

ตรวจสุขภาพก่อนทำงาน โรงพยาบาลราชวิถี

เดินทางสะดวกและพร้อมกับแพ็กเกจการตรวจสุขภาพก่อนทำงาน 11 รายการ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นอยู่ที่ 1,490 บาทเท่านั้น โดยโปรแกรมนี้เป็นรายการพื้นฐานสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปีเป็นสำคัญเหมาะสำหรับท่านที่กำลังเริ่มงาน จบใหม่ที่ยังอายุไม่มาก โดยจะมีรายการตรวจทั้งหมด 11 รายการหลัก ได้แก่ การตรวจทั่วไป ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจระดับน้ำตาล ตรวจการทำงานของไต ตับ ตรวจระดับไขมันในเลือก ตรวจปัสสาวะ เอกซเรย์ทรวงอก พร้อมได้รับสมุดสุขภาพและคูปองอาหาร ทั้งนี้หากท่านสนใจก็สามารถเข้าติดต่อสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นสำหรับการตรวจสุขภาพก่อนทำงานจาก โรงพยาบาลราชวิถีได้ที่ 02 206 2900 ทั้งนี้และสำหรับท่านที่ต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โรงพยาบาลยังมีการให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับแรงงานไปต่างประเทศอีกด้วย ยังไงลองเข้าไปดูรายละเอียดก่อนได้ ที่นี่

ตรวจสุขภาพก่อนทำงาน 2566 : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ตรวจสุขภาพก่อนทำงาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ด้วยความพร้อมและจุดเด่นด้านราคา จึงส่งผลให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในการเข้าตรวจสุขภาพก่อนทำงาน ซึ่งด้วยทางเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลายประกอบกับราคาเริ่มต้นสำหรับการเข้าตรวจที่ไม่แพงเกินไป เริ่มต้นที่ 1,400 – 1,500 บาท ครอบคลุมรายการตรวจสุขภาพก่อนทำงานถึง 19 รายการ ดังนั้น หากท่านกำลังมองหาโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่เพียบพร้อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พร้อมให้บริการทุกท่านทันที ซึ่งสามารถติดต่อเพื่อข้อทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1118 หรือที่เว็บไซต์ของโรงพยาบาล ที่นี่

ตรวจสุขภาพก่อนทำงาน 2566 : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ตรวจสุขภาพก่อนทำงาน โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

เพราะคุณเลือกได้ หากคุณกำลังมองหาแหล่งตรวจสุขภาพเต็มรูปแบบหรือแม้กระทั่งการตรวจสุขภาพก่อนทำงาน โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์พร้อมนำเสนอแผนการตรวจสุขภาพแบบพื้นฐานครอบคลุมการดูแลทั้งหมด 17 รายการ ทั้ง ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจมะเร็งปากมดลูกสำหรับคุณผู้หญิง/ มะเร็งต่อมลูกหมาก สำหรับคุณผู้ชาย ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมัน ตรวจปัสสาวะ ตรวจการทำงานของไต ตับ ตรวจหากรดยูริคในเลือด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง เอกซเรย์เต้านม พร้อมรับสมุดรายงานผลสุขภาพและคูปองอาหาร ครบจบที่ราคา 3,500 สำหรับท่านที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี และ 3,900 บาทสำหรับท่านที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ทั้งนี้หากสนใจ สามารถเข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ ทันทีสำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนทำงานและตรวจสุขภาพทั่วไปของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ตรวจสุขภาพก่อนทำงาน 2566 : โรงพยาบาล เปาโล

ตรวจสุขภาพก่อนทำงาน โรงพยาบาลเปาโล

มาส่องการให้บริกรของกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนกันดูบ้าง ในส่วนนี้เราเริ่มกันที่โรงพยาบาลเปาโล ซึ่งมาพร้อมกับแผนการตรวจสุขภาพก่อนทำงานหรือตรวจสุขภาพทั่วไปรวมค่าบริการทั้งหมดเริ่มต้นตั้งแต่ 2,500 บาท ให้บริการทั้งหมดหลากหลายรายการ ครอบคลุมรายการตรวจสำหรับการทำงานแน่นอน ทั้งนี้นอกจาการตรวจสุขภาพก่อนทำงานแล้ว โรงพยาบาลเปาโล ยังพร้อมให้บริการตรวจสุขภาพก่อนการแต่งงาน ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนใช้ชีวิต ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมและให้บริการทุกท่านอย่างตรงใจ โดยราคาเริ่มต้นเฉลี่ยจะอยู่ที่ 2,500 – 4,000 บาท โดยประมาณ ซึ่งหากท่านสนใจและต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ทันทีที่โรงพยาบาลเปาโลหรือเพียงโทร. 02 – 271 – 7000

ตรวจสุขภาพก่อนทำงาน 2566 : โรงพยาบาลกรุงเทพ

ตรวจสุขภาพก่อนทำงาน โรงพยาบาลกรุงเทพ

จัดเต็มทุกรายการ โดยประเด็นสำคัญคือทุกท่านสามารถเลือกตรวจสุขภาพก่อนทำงานแบบเจาะจงได้ทุกรายการ ทุกโรคและทุกความกังวลจากหน่วยงานหรือบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการตรวจทาง Lab ตรวจหาเชื้อโรคติดต่อ ทุกรายการสามารถดำเนินการได้ทันที เริ่มต้นตั้งแต่โปรแกรมต่ำสุดที่ 4,400 บาท ไปจนถึงรายการสูงที่สุดสำหรับท่านที่ต้องการความแน่นอนและแน่ใจสำหรับการตรวจสุขภาพประจำปีเต็มรูปแบบที่ 28,800 บาท ทั้งนี้รายละเอียดและรายการตรวจสุขภาพทั้งหมดของโรงพยาบาลกรุงเทพนั้น ทุกท่านสามารถเข้าดูได้ง่าย ๆ ที่นี่ หรือจะโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เช่นกันที่หมายเลข 02 – 310 – 3000

อย่างไรก็ตาม สำหรับท่านอื่น ๆ ที่อาจจะไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพ การเลือกสถานที่เพื่อเข้าตรวจสุขภาพก่อนทำงานนั้น ทุกท่านอาจจะพิจารณาและเลือกจากความสะดวกในการเดินทาง หรือประเด็นเกี่ยวกับค่าให้บริการ ซึ่งจะต้องตอบโจทย์และตรงกับความต้องการของบริษัท หน่วยงานหรือนายจ้างของท่าน เพราะประเด็นนั้นจะเป็นปัจจัยหลักที่จะเป็นข้อกำหนดเฉพาะว่าท่านจะต้องตรวจสุขภาพตามรายการใดบ้างนั่นเอง

อ้างอิง 1 2