ตรวจสอบผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด 2566

ตรวจสอบผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด

วันนี้เรียกได้ว่าเป็นการเอาพี่น้องประชาชนหลาย ๆ ท่านที่กำลังรอลุ้นผลตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งล่าสุดรอบใหม่ในปี 2566 นั้น ทางรัฐบาลได้ดำเนินการเปิดวันประกาศผลการลงทะเบียนและวันเริ่มใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในครั้งนี้เราจึงใคร่ขอนำเสนอ วิธีการเข้าตรวจสอบผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามด้วยกำหนดการต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอน ดังนี้

ตรวจสอบผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด

วิธีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐออนไลน์

สำหรับทุกท่านที่มีความประสงค์และต้องการเข้าตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ท่านสามารถเข้าดำเนินการตรวจสอบสิทธิได้ทันทีผ่านช่องทางออนไลน์ ที่นี่ หรือที่เว็บไซต์ของ govwelfare.cgd.go.th เพียงเข้าดำเนินการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักและกดปุ่ม “ตรวจสอบ” ซึ่งหลังจากนั้นหน้าจอจะแสดงผลการตรวจสอบสิทธิให้ท่านทราบ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ

 • ซึ่งหากท่านเป็นผู้ได้รับสิทธิ จะปรากฏสวัสดิการที่ได้รับ เช่น จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับค่าใช้จ่ายอะไร หรือได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นต้น
 • และหากท่านไม่ได้รับสิทธิใด ๆ จะปรากฏข้อความ “ไม่พบสิทธิ”

ทั้งนี้สำหรับการเข้าตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ทุกท่านจะสามารถดำเนินการเข้าตรวจสอบสิทธิได้ ดังนี้

 • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 • เบี้ยความพิการ
 • เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • เงินค่าป่วยการ อสม./ อสส.
 • กองทุนคุ้มครองเด็ก
 • การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียน
 • เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูในครอบครัวอุปถัมภ์
 • เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน
 • การให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ
 • เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์
 • เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ทางการเมือง
 • เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
 • สวัสดิการพื้นฐานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการอาชีวศึกษา
 • เงินทุนการช่วยเหลือทายาทผู้ประสบภัย
 • เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาและเงินยังชีพแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิต ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง

แม้ว่ารายการของสวัสดิการนั้นจะมีมากมายแต่สำหรับประเด็นสำคัญในครั้งนี้ เราจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด ซึ่งเมื่อทุกท่านเข้าดำเนินการตรวจสอบสิทธิใน ขั้นตอนแรกแล้วในส่วนต่อไปทุกท่านจะต้องดำเนินการเข้าตรวจสอบต่อเนื่องในส่วนของผลการลงทะเบียน ซึ่งมีการเปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วในช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา โดยท่านสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

ตรวจสอบผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุดด้วยตนเอง

ตรวจสอบผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุดด้วยตนเอง

ทั้งนี้สำหรับวิธีการตรวจสอบผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด นั้น ทุกท่านจะสามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทางด้วยกัน ซึ่งมีรายละเอียดและวิธีการดังนี้

ตรวจสอบผลด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์

ในส่วนนี้ทุกท่านจะสามารถเข้าดำเนินการตรวจสอบผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่นี่ โดยสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

 • เข้าไปที่ เว็บไซต์โครงการ ที่นี่
 • กดที่ปุ่มตรวจสอบผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 • เลือกวัน เดือน ปี พ.ศ. เกิด
 • คลิกที่ ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เช่นเดียวกันกับวิธีการเข้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งทุกท่านก็สามารถเข้าดำเนินการติดต่อเพื่อขอตรวจสอบผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ซึ่งมีหน่วยงานที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานคลังจังหวัด
 • ที่ว่าการอำเภอ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ตรวจสอบผ่านบริการ Call Center

ช่องทางสุดท้ายสำหรับการตรวจสอบผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ทุกท่านสามารถติดต่อเพื่อขอทราบผลการลงทะเบียนได้ที่ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02 – 109 – 2345 เวลา 08.30 – 17.30 น.

เมื่อทราบผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วต้องทำอย่างไร

รู้ผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วทำไงต่อ

สำหรับท่านที่ได้ทราบผลการตรวจสอบผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ท่านที่ผ่านการพิจารณาท่านสามารถดำเนินการยืนยันตัวตนได้ทันที ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งหลังจากนั้นท่านจะสามารถใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทันที แต่สำหรับท่านที่ไม่ผ่านการพิจารณา ท่านสามารถยื่นเรื่องเพื่อขออุทธรณ์ได้ โดยสามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้ประกาศไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน

และสุดท้ายนี้แม้ว่าการประกาศวันเริ่มต้นใช้สิทธินั้น จะยังไม่มีกำหนดการที่ชัดเจน แต่ทางรัฐบาลจะดำเนินการให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นใช้สิทธิได้ทันวันที่ 1 มีนาคม 2566 อย่างแน่นอน

 

อ้างอิง 1

 

ยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ออนไลน์ 2564 ที่ไหน ทำยังไง