ตรวจสอบการโอนเงินกรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง หรือในภาษาอังกฤษ The Comptroller General’s Department นั้นเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการและทำหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน และของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปอย่างถูกต้อง คุ้มค่า โปร่งใสและสามารถดำเนินการตรวจสอบการโอนเงินกรมบัญชีกลางได้ ทั้งภายใต้การวางกรอบหลักเกณฑ์กลางที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อให้บริการด้านการเงิน การคลังและการบริหารเงินให้มีใช้จ่ายอย่างเพียงพอและการเสนอข้อมูลเชิงนโยบายต่อไป ทั้งนี้การดำเนินการตรวจสอบการโอนเงินกรมบัญชีกลางนั้น ยังคงเป็นข้อสงสัยกับข้าราชการและประชาชนทั่วไปหลาย ๆ ท่านที่ตั้งหน้าตั้งตารอการโอนเงิน ไม่ว่าจะเป็นเงินสงเคราะห์ตามกรณีต่าง ๆ หรือการโดนเงินตามสิทธิ ซึ่งทุกรายการสามารถตรวจสอบการโอนกรมบัญชีกลางได้ ตามรายละเอียดและข้อมูลในบทความของเราดังนี้

 

ตรวจสอบการโอนเงินกรมบัญชีกลาง เช็คสิทธิเบิกตรง ค่ารักษาพยาบาล

ถือเป็นสวัสดิการสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำและผู้รับบำเหน็จทุกท่านที่จะได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาล โดยในปัจจุบันสามารถดำเนินการเช็คสิทธิและตรวจสอบการโอนเงินกรมบัญชีกลางได้ง่าย ๆ ด้วยการเข้าระบบด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่าน 13 หลัก ซึ่งเป็นระบบพื้นฐานสำหรับการตรวจสอบผู้มีสิทธิเข้าร่วมในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล โดยทั่วไปแล้วในการดำเนินการต้นสังกัดจะต้องส่งเรื่องไปที่กรมบัญชีกลาง เพื่อดำเนินการบันทึกรายละเอียดและข้อมูล โดยหลังจากนั้นกรมบัญชีกลางจะทำการบันทึกรายชื่อของผู้มีสิทธินั้น เข้าสู่ระบบ ซึ่งหลังจากนั้นผู้ใช้สิทธิจึงจะสามารถใช้สิทธิจ่ายตรงได้ ณ สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่ท่านต้องการ ทั้งนี้เมื่อดำเนินการเตรียมเอกสารและส่งเรื่องเพื่อจ่ายตรงที่โรงพยาบาลแล้ว จะใช้ระยะเวลาประมาณ 15 – 30 วัน สำหรับโรงพยาบาล ถึงจะเริ่มต้นใช้สิทธิได้

 

ตรวจสอบการโอนเงินกรมบัญชีกลาง

ระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง

ระบบการจ่ายตรงนี้เป็นระบบที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อดำเนินการจ่ายตรงเงินเดือน ซึ่งจะโอนเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนและเงินอื่น ๆ ที่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของผู้มีสิทธิ์โดยตรง ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะได้รับการโอนเงินที่รวดเร็วและที่สำคัญคือสามารถดำเนินการตรวจสอบการโอนเงินกรมบัญชีกลางได้ทันที ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ทั้งนี้การเข้าใช้งานในส่วนนี้ ทุกท่านจะต้องใช้ Token Key ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวเองต่อระบบของกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านระบบเครือข่ายกับอุปกรณ์ Token Key นี้โดยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการใช้งานบัตร ATM ของธนาคารนั่นเอง โดยการได้มาซึ่ง Token Key ทุกท่านจะต้องดำเนินการตรวจสอบการโอนเงินกรมบัญชีกลางด้วยการลงทะเบียนออนไลน์ ที่หน้าเว็บในส่วนของ การลงทะเบียนของกรมบัญชีกลาง และหลังจากนั้นระบบจะดำเนินการส่งรหัสผู้ใช้งาน/ รหัสผ่าน พร้อมกับ Token Key ให้ท่านเพื่อเข้าสู่ระบบต่อไป

ขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าใช้งานระบบจ่ายตรง

สำหรับทุกท่านที่ต้องการเข้าใช้งานระบบนี้ สามารถดำเนินการได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อลงทะเบียนก่อนเป็นอันดับแรก

  • กดที่ ระบบลงทะเบียน ที่นี่
  • หลังจากนั้นดำเนินการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ชื่อและนามสกุล วันเดือน ปี เกิด พร้อมทั้ง E – mail
  • เมื่อระบบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของท่านแล้ว ให้ท่านกดที่ปุ่ม ตกลง เพื่อทำการส่งข้อมูลการลงทะเบียน
  • การเข้าสู่ระบบ e-Service หลังจากการลงทะเบียน
  • ให้ท่านกดที่ปุ่ม เมนูที่ท่านต้องการ
  • หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่ระบบ ให้ใส่รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านจากนั้นกดปุ่ม ตกลง
  • หลังจากนั้น ระบบจะนำท่านเข้าสู่ระบบการจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง (Direct Payment)
  • ให้ท่านเสียบ Token Key ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  • หลังจากนั้นกดที่ไอคอน Direct Payment เพื่อเข้าสู่ระบบ

เพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถเข้าสู่ระบบการจ่ายตรงของกรมบัญชีกลางได้ทันที ไม่ว่าจะดำเนินการตรวจสอบการโอนเงินกรมบัญชีกลาง หรือการตรวจสอบเงินที่ควรจะได้รับตามสิทธิก็สามารถทำได้ทันที และหากท่านยังมีข้อสงสัยและมีประเด็นคำถาม สามารถเข้าติดต่อได้ทันทีที่ ศูนย์บริการข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง หรือโทรติดต่อที่ Call Center หมายเลข 02 – 270 – 6400 หรือที่ อีเมล epayroll@cgd.go.th

อ้างอิง 1 2