ซื้อหุ้นต่างประเทศตัวไหนดี 2565

แม้ว่าปี 2565 อาจจะเป็นอีกปีที่สถานการณ์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลก มีความผันผวนเป็นอย่างมาก ประกอบกับสภาวะด้านการเงิน และการลงทุนในด้านต่าง ๆ อาจจะเต็มไปด้วยความเสี่ยง แต่สำหรับเหล่าบรรดานักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือผู้ที่มีความชำนาญ ต่างก็จับตามองความเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นอย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับ การซื้อหุ้นต่างประเทศตัวไหนดี ซึ่งมีทั้งจากฝั่งสหรัฐ จีน และตลาดหุ้นในแถบเอเชียและอาเซียน

สำหรับคำถามซื้อหุ้นต่างประเทศตัวไหนดีนั้น วันนี้เราจึงมาพร้อมกับข้อมูลที่พร้อมนำเสนอรายละเอียด เกี่ยวกับการซื้อหุ้นต่างประเทศ scb KSOI โนมูระ และอื่น ๆ ที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์และคาดการณ์กันแล้วว่า จะสามารถเป็นหุ้นที่ซื้อหุ้นต่างประเทศขั้นต่ำ แต่สามารถทำผลกำไรได้ในระยะสั้นและสามารถยืนระยะได้ จนสร้างผลกำไรในระยะยาวได้เช่นกัน

หลังจากที่เราได้เสนอบทความลงทุนหุ้นตัวไหนดีไปแล้ว เราจึงขอนำเสนอบทความ “ซื้อหุ้นต่างประเทศตัวไหนดี” ซึ่งจะให้รายละเอียดแก่ทุกท่านได้ ไปดูกันเลย

หมายเหตุ: บทความนี้มิได้มีเจตนาชี้นำให้ซื้อหุ้นเหล่านี้แต่อย่างใด การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของหุ้นก่อนการลงทุนทุกครั้ง

บทความที่น่าสนใจ 

1.หุ้นน่าลงทุน ระยะสั้น 2565 

2. หุ้นน่าลงทุนระยะยาว 2565 

 

ซื้อหุ้นต่างประเทศตัวไหนดี 2565

 

ซื้อหุ้นต่างประเทศตัวไหนดี 2565

ข้อมูลลายละเอียดต่าง ๆ ที่มีการวิเคราะห์และนำเสนอในกลุ่มโบรกเกอร์ที่ลงทุนซื้อหุ้นต่างประเทศนั้น มีการกล่าวถึงผลการดำเนินงานของกองทุนหุ้นต่างประเทศในปี 2565 ซึ่งมีความโดดเด่นของกองทุนกลุ่ม E – Commerce กลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มนวัตกรรม โดยร่วมไปถึงกลุ่มใหม่ที่มาแรงแซงทั้งทางตรงและทางโค้ง อย่างกลุ่ม Healthcare สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดที่ยังคงมีความรุนแรงอยู่ และจะยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งให้กลุ่มหุ้นต่างประเทศนั้น มีแนวโน้มในแนวบวกต่อเนื่อง

โดยกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจและสามารถให้คำตอบของคำถาม ซื้อหุ้นต่างประเทศตัวไหนดีนั้น คือ หุ้นต่างประเทศจากสหรัฐอเมริกา จีน และในโซนบ้านเราก็คงเป็นหุ้นจากเวียดนาม โดยในปี 2565 แนวทางในการลงทุนซื้อหุ้นต่างประเทศขั้นต่ำที่สามารถดำเนินการได้ทันทีนั้น ยังคงจะอยู่ในกลุ่ม เทคโนโลยี นวัตกรรม E commerce และกลุ่มหุ้นที่มีความเกี่ยวกับสุขภาพต่อเนื่องจากปี 2564 โดยประเทศที่น่าเข้าไปลงทุนมากที่สุด ก็คือประเทศสหรัฐอเมริกา จีน เวียดนาม เนื่องจากกลุ่มประเทศเหล่านี้มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่คงที่ และสูงกว่าในหลาย ๆ ประเทศ และด้วยแรงบวกที่ได้รับจากการสนับสนุนการเจริญเติบโตของภาคเอกชนและรัฐบาลอย่างชัดเจน สามารถส่งผลให้หุ้นต่างประเทศในประเทศดังกล่าวจะสามารถเติบโตและให้ผลกำไรที่เป็นที่น่าพอใจได้แน่นอน

โดยเราขอแนะนำในการซื้อหุ้นต่างประเทศตัวไหนดี ดังนี้

 

1.ซื้อหุ้นต่างประเทศ 2565 : กองทุนรวม SCB กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์

 

ซื้อหุ้นต่างประเทศตัวไหนดี 2565

ซื้อหุ้นต่างประเทศ scb ได้ทันทีกับกองทุนรวม SCB นี้ ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน PIMCO Global Investment Grade Credit (Institutional share class) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้ UCITS โดยบริหารงานภายใต้ความดูแลของ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของสินทรัพย์ทั้งหมดในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ โดยผู้ออกตราสารแต่ละรายเป็นบริษัทที่มีสำนักงานสาขาหรือประกอบธุรกิจอยู่ใน 3 ประเทศเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ กองทุนรวม SCB 2564 นี้อาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่แปลงสภาพเป็นตราสารทุนได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และ/หรืออาจลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และ/หรืออาจลงทุนในตราสารที่ให้รายได้คงที่ (Fixed Income Instruments)

ซื้อหุ้นต่างประเทศ scb หรือต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์

 

2.ซื้อหุ้นต่างประเทศ 2565 : กองทุนเปิดเค ไชน่าหุ้นทุน K – CHINA

 

ซื้อหุ้นต่างประเทศตัวไหนดี 2565

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund และ Class JPM China I และกองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ และเน้นหลักที่กองทุนในหุ้นของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐานหรือดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในจีน รวมถึงหุ้นจีน โดยเป็นกองทุนที่มีความเหมาะสมกับนักลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และเป็นนักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นในการเติบโตของธุรกิจจีนเป็นสำคัญ

ซื้อหุ้นต่างประเทศขั้นต่ำอย่างไร หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองทุนเปิดเค ไชน่าหุ้นทุน K – CHINA

 

3.ซื้อหุ้นต่างประเทศ 2565 : กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน K – CHX

 

ซื้อหุ้นต่างประเทศตัวไหนดี 2565

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (RMB) และกองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ และเน้นหลักที่กองทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกง ซึ่งมีนโยบายการลงทุนให้มีผลตอบแทนตามดัชนี หุ้นจีน FTSE China A50 โดยเป็นกองทุนที่มีความเหมาะสมกับนักลงทุนที่สามารถลงทุนใรระยะยาวตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และเป็นนักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นในการเติบโตของธุรกิจจีนเป็นสำคัญ

ซื้อหุ้นต่างประเทศขั้นต่ำเท่าไหร่ สามารถศึกษาเพิ่มได้หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน K – CHX

 

4.ซื้อหุ้นต่างประเทศ 2565 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ เพื่อการออม BCAP GW10 – 90 SSF

 

ซื้อหุ้นต่างประเทศตัวไหนดี 2565

กองทุน SSF บัวหลวงมีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

  • ตราสารหนี้ และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้
  • ตราสารทุน และหรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน
  • หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
  • หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

โดยกองทุน SSF บัวหลวงจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุน SSF บัวหลวงอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) หรือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน รวมถึงอาจจะลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade)

ซื้อหุ้นต่างประเทศตัวไหนดี สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิก กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ เพื่อการออม BCAP GW10 – 90 SSF

 

5.ซื้อหุ้นต่างประเทศ 2565 : กองทุนเปิด TMB – ES – GINNO

 

ซื้อหุ้นต่างประเทศตัวไหนดี 2565

ซื้อหุ้นต่างประเทศกองทุนนี้เป็นกองทุนต่างประเทศเพียงกองเดียว ที่มีกองทุน Nikko AMARK Disruptive Innovation Fund เป็นกองทุนหลัก โดยเป็นกองทุนที่มีหน่วยในการลงทุนชนิด Class A USD ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถสร้างผลกำไรได้ในระยะยาว

 

6.ซื้อหุ้นต่างประเทศ 2565 : กองทุนเปิด BCAP – CTECH

 

ซื้อหุ้นต่างประเทศตัวไหนดี 2565

ซื้อหุ้นต่างประเทศตัวไหนดี ลงทุนกับกองทุนเปิดบีแคป ไซน่า เทคโนโลยีได้ง่าย ๆ  เพราะเป็นกองทุนที่เป็นการลงทุนหุ้นต่างประเทศที่มีแกนเป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของประเทศจีน ที่มีการดำเนินนโยบายและรูปแบบในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือ โดดเด่น และมีประสิทธิภาพสูง สามารถเห็นผลการดำเนินการและมีผลประกอบการที่ชัดเจน ครอบคลุมหุ้นเทคโนโลยีจีนที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้ง Shanghai Hong Kong และที่ New York

 

7.ซื้อหุ้นต่างประเทศ​2565 : กองทุนเปิด KFVIET – A

 

ซื้อหุ้นต่างประเทศตัวไหนดี 2565

กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า ที่มีการลงทุนในหน่วยการลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีการดำเนินนโยบายในการลงทุนตลาดหลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม และในการดำเนินการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีแนวโน้มที่มีพัฒนาการที่ชี้ไปในทางบวกมากที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน หมดปัญหาเรื่องซื้อหุ้นต่างประเทศตัวไหนดี เพียงลงทุนกับ KFVIET – A

 

8.ซื้อหุ้นต่างประเทศ 2565 : กองทุน REIT พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม PRINCICAL iPROP

 

ซื้อหุ้นต่างประเทศตัวไหนดี 2565

เป็นกลุ่มกองทุนน่าลงทุน 2564 ซึ่งเป็นกองทุน PRINCIPAL iPROP เน้นลงทุนใน REITs และ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งโดยทั่วไปจะมีโอกาสจ่ายปันผลในอัตราที่สูงกว่าตราสารหนี้  และมีประวัติการปรับตัวของราคาที่ไม่ไปทางเดียวกับตราสารหนี้และหุ้นอย่างสมบูรณ์ เหมาะแก่การเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในพอร์ตฟอริโอหลัก (ลงทุนระยะยาว) เพื่อกระจายความเสี่ยงและคาดหวังผลตอบแทนในรูปแบบ Income ทั้งนี้ในระยะสั้นการลงทุนอาจมีความผันผวนตามสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอน แนะนำนักลงทุนใช้จังหวะที่ราคาหน่วยลงทุนปรับลดลง ทยอยสะสมกองทุน PRINCIPAL iPROP ให้อยู่ในระดับ 10-30% ของพอร์ตการลงทุนหลัก 

ซื้อหุ้นต่างประเทศตัวไหนดี ไม่มีปัญหาเพียงศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

 

 

อ้างอิง 1 2 3