advertisement

จ้างงานจบใหม่ กรมจัดหางาน 2564

การหางานแม้อาจจะดูเป็นเรื่องยาก แต่ในความจริงแล้ว ถ้าคุณเป็นคนไม่เลือกงาน หรือเป็นคนที่มีคุณสมบัติตรงกับงานที่เปิดรับสมัคร คุณ!! ย่อมจะได้งาน จากข้อมูลเก่าในปี 2563 ยังมีการจ้างงานในภาคเอกชนอีกมากมายร่วม 9 หมื่นตำแหน่ง โดยมีเป็นเปิดการจ้างงานที่ใช้วุฒิปริญญาตรีถึง 43,973 อัตรา ซึ่งจะเห็นแล้วว่ายังคงมีตำแหน่งงานที่เปิดรับอีกเยอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างงานจบใหม่ สำหรับการให้โอกาส จ้างงานเด็กจบใหม่ ซึ่งมีทักษะและแนวคิดที่ทันสมัยเข้ากับยุค

สำหรับภาครัฐและภาคเอกชนแล้ว การรับการจ้างงานเด็กจบใหม่นั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ อีกทั้งเหล่านายจ้าง/ สถานประกอบการต่างให้ความสนใจในการจ้างงานจบใหม่ ด้วยความทันสมัยของความรู้ที่จะได้รับจากการจ้างงานเด็กจบใหม่ ประกอบกับการให้โอกาสและการปรับโครงสร้างองค์กร ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานในระบบที่มีอยู่เดิม ซึ่งมีค่าตอบแทนสูง ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน คือ

โครงการการจ้างงานเด็กจบใหม่ โครงการนี้เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานจบใหม่ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ให้มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสามารถช่วยในการลดปัญหาการว่างงาน และส่งผลให้นายจ้าง/ เจ้าของสานประกอบการสามารถดำเนินการประกอบธุรกิจต่อไปได้ และสามารถนำเงินกลับไปจ่ายเป็นภาษีให้แก่รัฐ ซึ่งจะนำมาใช้ในการขับเคลื่อยเศรษฐกิจในระดับประเทศต่อไป ถือว่าเป็นการได้รับผลประโยชน์ทุก ๆ ฝ่าย

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่นี้ สามารถเปิดให้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโรงการได้ ผ่านเว็บไซต์ สะดวก รวดเร็วและง่ายดาย สนองรับนโยบายการรักษาระยะห่างทางสังคมในช่วง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีการกำหนดคุณสมบัตินักศึกษาที่จบใหม่ ในการจ้างงานจบใหม่ ลงทะเบียนได้ง่าย ๆ ดังนี้

  • มีสัญชาติไทย
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ม.6
  • มีอายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกินกว่า 25 ปี ซึ่งเป็นการจบการศึกษา ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมการเข้าร่วมโรงการจ้างงานจบใหม่ ลงทะเบียนไม่ได้ หรือ มีปัญหา สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ง่าย ๆ ทันที ด้วยการชมคลิปวีดีโอการใช้งานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ ที่นี่

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนจ้างงานจบใหม่

หากคุณมีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการจ้างงานจบใหม่ แต่ยังไม่เคยลงทะเบียน คุณสามารถเข้าดำเนินการลงทะเบียนได้ ที่หน้าเว็บไซต์ของโครงการ หรือคลิก ที่นี่ โดยระบบจะนำคุณเข้าสู่หน้าการลงทะเบียน โดยจะมีเงื่อนไขและข้อบังคับของการจ้างงานเด็กจบใหม่ แสดงขึ้นมาเพื่อให้อ่านและกด รับรองคุณสมบัติ และยินยอมทำตามเงื่อนไข

หลังจากนั้นระบบจะแสดง อัตราค่าตอบแทนการจ้างงานจบใหม่ ซึ่งเป็นตารางแสดงข้อมูลอัตราค่าตอบแทนในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะไม่เท่ากัน เช่น จังหวัดชลบุรี/ เก็ต ค่าแรงต่อวันจะอยู่ที่ 336/ วัน หรือ ประมาณ 10,080 บาท/ เดือน ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดสำหรับวุฒิปริญญาตรี และจังหวัดที่ต่ำที่สุดคือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส/ ปัตตานี/ ยะลา เฉลี่ย 313 บาท/ วัน หรือ เดือนละ 9,390 บาท จากนั้นจะมีการแสดงข้อมูลสิทธิที่พึ่งได้รับต่าง ๆ

ต่อจากการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงานเด็กจบใหม่แล้ว ระบบจะให้ผู้ที่เข้าลงทะเบียน กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ทั้ง หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ – นามสกุล วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา ปีที่จบ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานจบใหม่

ขั้นตอนการจ้างงานเด็กจบใหม่

หลังจากที่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจ้างงานจบใหม่ ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากข้อมูลหน้าเว็บไซต์การลงทะเบียนเพื่อฝากข้อมูลการจ้างงานจบใหม่ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ สามารถดำเนินการฝากข้อมูลของตนและเข้าสู่ขั้นตอนการจ้างงานเด็กจบใหม่ได้  โดยผ่านขั้นตอนดังนี้

  • ระบุรายละเอียด เกี่ยวกับงานที่สนใจ เช่น การระบุตำแหน่งงาน อัตราเงินเดือน และสถานที่ที่ต้องการทำงาน
  • รอการติดต่อกลับจากผู้ประกอบการ ขั้นตอนนี้เป็นการรอการติดต่อกลับจากนายจ้างหรือผู้ประกอบการที่มีความสนใจในข้อมูลของผู้ที่จบการศึกษาใหม่ที่ได้ฝากข้อมูลไว้
  • ตอบรับการจ้างงาน
  • รอผู้ประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการจ้างงานจบใหม่
  • ลงนามข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ
  • ตกลงจ้างงาน

เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการจ้างงานเด็กจบใหม่ โดยผ่านเว็บไซต์ซึ่งเป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาใหม่ เพื่อตอบโจทย์และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ที่ไม่ทราบแหล่งหรือสถานที่ที่ต้องการการจ้างงาน ทั้งนี้นอกจาก การจ้างงานจบใหม่ ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com แล้วนั้น ในปัจจุบันยังมีเว็บไซต์สำหรับการหางาน และการจ้างงานอีกมากมายที่พร้อมให้บริการคุณ และทุก ๆ ท่านที่มีความต้องการในการหางาน

หากมีความสนใจ หรือต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ สามารถคลิก ที่นี่

หรือติดต่อ กรมการจัดหางาน ถนน มิตรไมตรี แขวงดินอดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ศูนย์มิตรไมตรี 1694

 

อ้างอิง 1 2

 

error: กรุณาอย่างคัดลอกข้อความ โดยไม่ได้รับอนุญาต