คีย์ข้อมูล หาเงินออนไลน์ฟรีง่าย ๆ ไม่ต้องลงทุน 2567

สมัยนี้หากคุณทำงานหลัก ไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรืองานพาร์ทไทม์ แล้วรับรายได้ทางเดียว มีรายรับทางเดียว บอกได้เลยว่าคุณกำลังสูญเสียเวลาและเสียโอกาสในการสร้างรายได้เสริม และที่สำคัญคุณกำลังจะตกยุค เนื่องจากคนสมัยใหม่ วันรุ่นในปัจจุบัน ต่างพากันหารายได้จากหลาย ๆ ทาง บ้างก็ลงทุนซื้อขายหุ้น บ้างก็ทำอาชีพเสริมหลังเลิกงาน หารายได้เสริมเสาร์อาทิตย์ และที่กำลังเป็นที่นิยมมาก ๆ คือ การหางานทำที่บ้าน ซึ่งงานพาร์ทไทม์ทำที่บ้านที่ทุก ๆ คนทำได้คือ งานคีย์ข้อมูลที่บ้าน โดยเป็นงานคีย์ข้อมูล พาร์ทไทม์ซึ่งคุณสามารถรับงานไปทำที่บ้าน ทำได้ทุกเวลา อีกทั้งงานคีย์ข้อมูลที่บ้านบางงาน ยังไม่จำกัดอายุอีกด้วย นับว่าเป็นอีกทางเลือกในการหาเงินด่วนสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการหารายได้พิเศษ โดยที่มีจุดเด่นที่ทำได้จากที่บ้าน ไม่ต้องเสียค่าเดินทาง และไม่จำกัดพื้นที่อีกด้วย 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

งานคีย์ข้อมูล คืออะไร

ลักษณะสำคัญของงานคีย์ข้อมูลที่บ้าน คือ การรับงานที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของงานหรือนายจ้าง แล้วดำเนินการป้อนข้อมูล เอกสารหรืออาจะเป็นบันทึกต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมไปถึงเทปบันทึกเสียงกลับไปทำงานคีย์ข้อมูลที่บ้าน ดังนั้นหากจะสรุปให้เข้าใจง่าย ๆ งานคีย์ข้อมูล คือ การรับจ้างพิมพ์ข้อมูลหรือเอกสารต่าง ๆ ที่รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างลงในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม เช่น MS Word, MS Excel และนำส่งงานผ่านช่องทางออนไลน์หรือผ่านไดร์ฟ โดยจะได้รับค่าจ้างงานคีย์ข้อมูลที่บ้านเป็นรายวัน หรือรายชิ้นงาน โดยจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้นจากผู้ว่าจ้าง

ข้อควรระวังสำหรับงานคีย์ข้อมูล คือ การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หรือการหลอกให้คุณเข้าร่วมการเป็นสมาชิกหรือเข้ารับการอบรม เพราะพฤติการณ์เหล่านั้น อาจจะเข้าข่ายและนำไปสู่หลอกให้คุณเข้าเป็นสมาชิกธุรกิจแชร์ลูกโซ่ ดังนั้นก่อนหางานทำที่บ้าน ด้วยงานคีย์ข้อมูล พาร์ทไทม์คุณควรตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงของผู้ว่าจ้างให้ดีก่อนรับงานมาทำ

 

งานคีย์ข้อมูล 2566 มีอะไรบ้าง

งานคีย์ข้อมูลที่บ้าน พิมพ์เอกสารทั่วไป

งานคีย์ข้อมูล ทำที่บ้าน ไม่ต้องลงทุน 2566 - พิมพ์เอกสาร

หากคุณกำลังมองหางานทำที่บ้าน เริ่มต้นด้วยการรับงานคีย์ข้อมูล พาร์ทไทม์ไปทำได้เลย ซึ่งเป็นงานทำที่บ้านไม่จำกัดอายุ เพียงคุณต้องมีทักษะในการพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรม MS Word ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมพื้นฐานซึ่งมีความสำคัญต่อการรับงานคีย์ข้อมูลที่บ้าน เริ่มทำงานง่ายดาย ไม่ต้องเข้าอบรม เพียงพิมพ์ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ว่าจ้าง บันทึกลงในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากในปัจจุบัน หน่วยงานหลายแห่งกำลังเปลี่ยนผ่านระบบการจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารแบบเก่า ไปสู่ระบบฐานข้อมูล อาทิ หน่วยงานราชการหลาย ๆ แห่งทั้งงานทะเบียนราษฎร์ งานประวัติต่าง ๆ ที่มีเอกสารเป็นกอง ๆ ซึ่งต้องการคนทำงานคีย์ข้อมูลที่บ้านลงระบบเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้ ซึ่งรายได้และค่าตอบแทนก็เริ่มต้นที่ 300 – 500 บาทต่อวัน หรืออาจจะให้ค่าตอบแทนเป็นชิ้นงานก็ได้สำหรับงานคีย์ข้อมูลที่บ้าน

 

งานคีย์ข้อมูล พาร์ทไทม์ ถอดเทปเสียง

ถอดเทปเสียง

หางานทำที่บ้านง่าย ๆ ด้วยการรับถอดเทปเสียง งานคีย์ข้อมูลทำที่บ้านนี้ เป็นการรับจ้างทำงานคีย์ข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บข้อมูล ซึ่งอาจจะมาจากการทำวิจัย การสัมภาษณ์ และการบันทึกบทสนทนา ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ว่าจ้างจะเป็นเหล่านักวิจัย อาจารย์ หรืออาจจะเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งต้องการผู้ช่วยในการถอดความและพิมพ์ข้อมูลที่เก็บมาด้วยวิธีการบันทึกเทปเสียงให้ออกมาเป็นเอกสารหรือเป็นไฟล์เอกสาร .docx เนื่องจากไม่มีเวลามากพอ ที่จะนั่งถอดเทปเสียงหรือไฟล์เสียงด้วยตนเอง ประกอบกับหลายครั้งที่ในการทำงานวิจัย จะมีงบประมาณในส่วนของผู้ช่วยวิจัยหรือผู้สังเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถนำมาใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ที่ทำงานคีย์ข้อมูลที่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ การให้ค่าตอบแทนงานคีย์ข้อมูลที่บ้านนี้ จะคิดคำนวณเป็นหน้า ซึ่งสามารถตั้งค่าตอบแทนได้ตั้งแต่ หน้าละ 20 – 50 บาท เป็นต้น

 

งานคีย์ข้อมูล พาร์ทไทม์ ป้อนข้อมูลงานวิจัยที่เป็นสถิติ

งานคีย์ข้อมูล ทำที่บ้าน ไม่ต้องลงทุน 2566 - กรอกข้อมูลงานวิจัย

งานวิจัยเชิงปริมาณมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีผู้สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลที่เป็นแบบสอบถามลงในระบบหรือโปรแกรม เพื่อทำการคำนวนให้ได้ผลที่เป็นตัวเลข แล้วจึงนำไปวิเคราะห์ต่อเพื่อตอบคำถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนั้นกระบวนการนี้จึงจำเป็นต้องอาศัยคนที่จะต้องมารับงานคีย์ข้อมูล พาร์ทไทม์เพื่อให้งานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะหลายครั้ง ที่นักวิจัยไม่เชี่ยวชาญในการพิมพ์ข้อมูล โดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นเก่าที่ไม่ค่อยถนัดในการใช้เทคโนโลยี ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีคนช่วยในการทำงานคีย์ข้อมูล คือการรับจ้างพิมพ์ข้อมูลเข้าโปรแกรมคำนวณนั้นเอง โดยหากคุณกำลังมองหางานทำที่บ้าน งานนี้สามารถเป็นอีกงานหนึ่งที่ทำให้คุณมีรายได้เสริมทำที่บ้านได้

 

งานคีย์ข้อมูลที่บ้าน คีย์โน้ตดนตรี

งานคีย์ข้อมูล ทำที่บ้าน ไม่ต้องลงทุน 2566 - คีย์โน้ตดนตรี

งานคีย์ข้อมูลที่บ้าน พิมพ์โน้ตเพลงแม้ว่าจะเป็นการหางานทำที่บ้าน งานเสริมที่เฉพาะเจาะจง หรือเฉพาะกลุ่มแต่หากคุณมีทักษะในการอ่านโน้ต และสามารถใช้โปรแกรมเขียนโน้ตดนตรี เช่น Sibelius หรือ Finale ก็สามารถรับงานคีย์ข้อมูล พาร์ทไทม์โน้ตดนตรีได้ทันที ซึ่งแม้ว่าจะมีผู้ว่าจ้างน้อยและต้องอาศัยทักษะและความรู้เฉพาะทาง แต่ถ้าคุณคือคนที่มีทักษะนี้ งานคีย์ข้อมูลรูปแบบนี้จะเหมาะกับคุณมาก ๆ ซึ่งสามารถสร้างรายได้เสริม ไม่จำกัดอายุให้แก่คุณได้ไม่น้อยเลย โดยอัตราค่าตอบแทนอาจจะคิดเป็น 100 – 300 บาทต่อหนึ่งเพลง โดยเฉพาะบทเพลงที่เป็นเพลงคลาสสิค ซึ่งมีความยาวไม่ต่ำกว่า 10 – 20 หน้า คุณอาจจะได้ค่าตอบแทนครั้งละ 500 – 1000 บาทเลยทีเดียว แต่การรับงานคีย์ข้อมูลที่บ้าน พิมพโน้ตดนตรีนั้นจะต้องระวังและพิจารณาเรื่องของลิขสิทธิ์และ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้ดี เพราะอาจจะทำให้คุณเป็นแพะรับบาปแทนผู้ว่าจ้างได้ง่าย ๆ

 

อ้างอิง 1 2