คลินิกแก้หนี้ ใครผ่าน บ้าง

ณ เวลานี้ ในการดำเนินชีวิตประจำวันจริง ๆ นั้น หลายอย่างอาจจะไม่เป็นไปในทิศทางที่เราต้องการ และหลายอย่างก็อาจจะไม่ตรงกับข้อมูลและรายละเอียดในแบบที่เราเข้าใจเสมอไป ดังเช่นการเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ ของรัฐบาล 2564 ที่ดำเนินการและกำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านทาง SAM หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท ซึ่งแม้จะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการสมัครให้พี่น้องประชาชนทั่วไปสามารถสมัครได้มากยิ่งขึ้น แต่ในคามเป็นจริงโครงการคลินิกแก้หนี้ ของรัฐบาลนั้น ก็มีข้อจำกัดและมีรายละเอียดบางประการที่อาจจะไม่สามารถเข้าให้ความช่วยเหลือแก้ทุกท่านได้ 100% ดังนั้นในครั้งนี้เราจึงมาพร้อมกับบทความเพื่อนำเสนอข้อมูล ให้ทุกท่านทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม และไม่ให้ต้องเสียอารมณ์กับการเข้าร่วมโครงการ

 

คลินิกแก้หนี้ ของรัฐบาล 

 

คลินิกแก้หนี้ ใครผ่าน บ้าง

โครงการคลินิกแก้หนี้เป็นอีกหนึ่งในมาตรการที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ออกให้บริการและดำเนินการร่วมกับสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่งเพื่อเข้ามาให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย ทั้งนี้คลินิกแก้หนี้ ของรัฐบาล 2564 ให้การช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยการเข้าปรับโครงสร้างของอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้ลูกหนี้ทุกท่านสามารถผ่อนที่นานมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญ โครงการคลินิกแก้หนี้ ของรัฐบาล 2564 นี้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยให้ลดลงเพื่อช่วยให้ทุกท่านสามารถประคองการใช้จ่ายและเป็นการช่วยลูกหนี้รักษาเครดิตอีกด้วย ทั้งนี้ทุกท่านสามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันที ที่นี่ โดยมีการกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขดังนี้

  • เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 70 ปี
  • เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
  • เป็น NPL ก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้การเป็น NPL คือผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ ของรัฐบาล 2564 นั้นต้องมีประวัติค้างจ่าย จนหนี้กลายเป็น NPL นั่นเอง
  • หนี้ทั้งหมดต้องไม่เกิน 2 ล้านบาท

สำหรับทุกท่านที่ต้องการสมัครและเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ 2564 สามารถดำเนินการเตรียมเอกสารประกอบการสมัครได้ โดยมีเอกสารทั้งหมดดังต่อไปนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
  • เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร โดย ลูกค้าสามารถข้อมูลเครดิตบูโรได้ที่ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร / เคาร์เตอร์ธนาคาร / ATM / Mobile App / ที่ทำการไปรษณีย์ไทย / Internet Banking
  • เอกสารแสดงรายได้ สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนสำหรับพนักงานประจำ/ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนสำหรับอาชีพอิสระ

 

คลินิกแก้หนี้ ใครผ่าน บ้าง 

สำหรับหลายท่านที่เข้าร่วมโครงการและสมัครคลินิกแก้หนี้ ของรัฐบาล และยังไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือไม่ หรือคลินิกแก้หนี้ รอนานไหม เรามีข้อมูลมานำเสนอให้ทุกท่านที่นี่ เนื่องด้วยการดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ ของรัฐบาล นั้นแท้จริงแล้วเป็นการดำเนินการโดย บสส. หรือ SAM ซึ่งจะเข้ามาเป็นตัวกลางในการจัดการแทนสถาบันการเงินอื่น ๆ เพราะอาจจะเกรงว่าลูกหนี้อาจจะไม่สามารถชำนะหนี้ได้ เพราะหากทุกท่านพิจารณาเงื่อนไขของการสมัครคลินิกแก้หนี้ ของรัฐบาล จะเห็นว่า ข้อสุดท้ายจะมีการระบุว่า หนี้ที่ท่านมีนั้นจะต้องเป็น NPL ซึ่งหมายความว่าท่านต้องค้างจ่ายมาแล้วอย่างน้อย 3 เดือนจนธนาคารแจ้งเตือน ซึ่งด้วยเหตุนี้ที่หลายท่านมีข้อคำถามคลินิกแก้หนี้ รอนานไหม เราคงต้องแจ้งว่าส่วนใหญ่คลินิกแก้หนี้ ของรัฐบาล จะพิจารณาไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งหากเกินกว่านั้นท่านอาจไม่ผ่านเงื่อนไขในข้อนี้ ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ ของรัฐบาล นั่นเอง

 

คลินิกแก้หนี้ ใครผ่าน บ้าง

คลินิกแก้หนี้ ของรัฐบาล เน้นแก้ปัญหาลูกหนี้ NPL

อย่างที่เราได้นำเสนอข้อมูลไปในข้างต้นแล้ว ว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการเข้าร่วมแก้ไขปัญหาการค้างชำระของลูกหนี้ ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่มีประวัติเสี่ยงต่อการไม่ชำระหนี้ ดังนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว จะเห็นว่าโครงการคลินิกแก้หนี้ ของรัฐบาลนั้นจะเข้าช่วยเหลือสถาบันการเงินให้ดำเนินการเก็บเงินคืนจากลูกหนี้ซึ่งมีแนวโน้มจะไม่สามารถจ่ายหนี้ได้นั่นเอง สำหรับทุกท่านที่สามารถจ่ายและชำระหนี้ได้ตามปกตินั้น จึงไม่ใช่กลุ่มลูกค้าที่คลินิกแก้หนี้ ของรัฐบาลมุ่งเน้น และจึงไม่แปลกที่บางท่านอาจจะไม่ผ่านเงื่อนไขเพราะสาเหตุข้อนี้นั่นเอง

ทั้งนี้ เมื่อทุกท่านพอจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขด้าน NPL ของโครงการคลินิกแก้หนี้ ของรัฐบาล แล้ว ท่านยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากโครงการ จนเริ่มสงสัยว่าคลินิกแก้หนี้ รอนานไหม ท่านอาจจะเข้าข่ายไม่ผ่านเงื่อนไขนั่นเอง ดังนั้นหากมีข้อสงสัยทุกท่านสามารถดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันทีที่ 1443

 

อ้างอิง 1