ข้อปฏิเสธความรับผิด

เว็บไซต์ Bkklovehoro.com จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า Bkklovehoro.com จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ Bkklovehoro.com ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า Bkklovehoro.com  จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

Bkklovehoro.com เป็นเว็บไซต์ที่เขียนบทความแนะนำ รีวิว และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ นอกเหนือจากการรับผลตอบแทนจาก Google AdSense และ Lazada Affiliate ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย เนื้อหา รูปภาพ บทความ ตลอดจนโฆษณาที่ปรากฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเงื่อนไข โปรโมชั่น ราคา และสิทธิพิเศษของสินค้าและบริการต่าง ๆ ซึ่งแม้ว่าเราจะพยายามอัพเดตและตรวจสอบข้อมูลอย่างดีที่สุดแล้ว ก็อาจมีบางส่วนที่ผิดพลาดไปบ้าง ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ขอรับรองความถูกต้องของเนื้อหาที่ปรากฎภายในเว็บไซต์ เนื่องจากท่านผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณตัดสินใจด้วยตัวของท่านเองว่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เราได้เขียนบทความแนะนำหรือรีวิวมีความน่าเชื่อถือ และเหมาะสมกับท่านเพียงใด 

เว็บไซต์ของเราทำหน้าที่เพียงแค่รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์จุดเด่น-จุดด้อย เพื่อแนะนำให้กับผู้ที่สนใจเท่านั้น โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ ช่องทางยืมเงิน ซึ่งเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ ไม่ได้ให้บริการสินเชื่อหรือยืมเงินแต่อย่างใด และไม่สนับสนุนการกู้เงินนอกระบบทุกรูปแบบ เราจึงแนะนำให้ท่านใช้วิจารณญาณตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง และพึงระลึกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน การตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งจะช่วยการันตีให้ท่านตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

หากท่านมีข้อเสนอแนะ ต้องการร่วมงาน หรือต้องการให้แก้ไขข้อมูล โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราผ่านอีเมล์ Bkklovehoro@gmail.com ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับโฆษณาหรือสปอนเซอร์ที่เกี่ยวกับดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใด ๆ