ขอใบเสร็จสินเชื่อบ้าน SCB 2567

ใบเสร็จสินเชื่อบ้านไม่ว่าจะเป็นของสถาบันการเงินใด ทั้งหมดล้วนเป็นเอกสารสำคัญที่ผู้กู้ได้รับเพื่อเป็นการยืนยันการชำระสินเชื่อบ้านนั้น ๆ ซึ่งนอกจากการจ่ายตรง ไม่ขาดชำระแล้ว ทุกท่านจะต้องเก็บรักษาใบเสร็จสินเชื่อบ้านนี้ให้ดี เพราะเอกสารนี้สามารถนำมาใช้ในการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาและขอลดหย่อนภาษีในปีนั้น ๆ ได้ ดังนั้นในครั้งนี้เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและเป็นการเสริมรายละเอียดให้แก่ลูกค้า SCB เราจึงมาพร้อมกับบทความแนะนำวิธีการ “ขอใบเสร็จสินเชื่อบ้าน SCB 2566” ซึ่งมีวิธีการอย่างไรบ้างเราไปดูกันเลย

 

ขอใบเสร็จสินเชื่อบ้าน-scb

ขอใบเสร็จสินเชื่อบ้าน SCB 2566 ทำยังไง

โดยทั่วไปเอกสารสำคัญทุกรายการทางธนาคารและสถาบันการเงินนั้น จะมีการจัดส่งไป ณ ที่อยู่ซึ่งลูกค้าทุกท่านได้ให้รายละเอียดไว้ แต่อาจจะเนื่องจากปัญหาด้านการจัดส่ง การเปลี่ยนที่อยู่หรือที่ทำงาน ซึ่งอาจส่งผลให้การจัดส่งนั้น ทำให้เอกสารไม่ถึงมือผู้รับ จนส่งผลให้ทุกท่านต้องขอใบเสร็จสินเชื่อบ้าน SCB 2566 อีกครั้ง โดยธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้ดำเนินการจัดการให้บริการสำหรับการขอเอกสารสำคัญนี้ไว้ ซึ่งมีด้วยกัน 2 ช่องทางหลักคือ การเข้าติดต่อขอใบเสร็จสินเชื่อบ้าน SCB 2566 ที่ธนาคารสาขาที่ทุกท่านยื่นขอสินเชื่อ และการขอใบเสร็จสินเชื่อบ้าน SCB 2566 ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งทั้ง 2 วิธีการนั้นมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขอใบเสร็จสินเชื่อบ้าน SCB 2566 ที่ธนาคารสาขา

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการขอใบเสร็จสินเชื่อบ้าน SCB 2566 หรือเอกสารอื่น ๆ จากทางธนาคารนั้น แม้ว่าในปัจจุบันธนาคารจะมีการเชื่อมต่อข้อมูลและระบบออนไลน์แล้ว แต่ทุกท่านควรเข้าติดต่อขอรับเอกสารกับธนาคารสาขาที่ท่านสมัครสินเชื่อจะเป็นการดีที่สุด เพราะด้วยข้อมูลและเอกสารตัวจริงที่ท่านยื่นไว้กับธนาคาร ทั้งหมดจะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ท่านสามารถได้รับการให้บริการที่รวดเร็วและได้รับเอกสารที่ถูกต้องตรงความต้องการของท่าน

ขอใบเสร็จสินเชื่อบ้าน SCB 2566 ออนไลน์

ทั้งนี้การขอใบเสร็จสินเชื่อบ้าน SCB 2566 ทางธนาคารพร้อมให้บริการและนำเสนอช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าสินเชื่อบ้าน SCB ทุกท่าน โดยการเปิดโอกาสให้สามารถขอใบเสร็จสินเชื่อบ้าน SCB 2566หรือ หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้บ้านออนไลน์ได้ทันทีด้วยตัวท่านเอง สะดวก ง่ายรวดเร็วกว่าการเดินทางเข้าติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ธนาคาร เพียงกรอกรายละเอียดและแบบฟอร์มแล้วเอกสารจะถูกจัดส่งไปที่ E – Mail ของท่านทันที ซึ่งทุกท่านต้องเตรียมข้อมูลและรายละเอียดของสัญญากู้ดังนี้

  • เลขที่บัตรประชาชน (Citizen ID) 13 หลัก
  • เลขที่บัญชีเงินกู้ (Loan Account No.)
  • ปีภาษี (Tax Year)
  • อีเมล (e – mail Address) สำหรับการขอใบเสร็จสินเชื่อบ้าน SCB 2566
  • เหตุผลในการขอเอกสาร (Request Reason)

ทั้งนี้เมื่อท่านกรอกรายละเอียดทั้งหมดแล้ว ก็สามารถกดยืนยัน ซึ่งเอกสารจะดำเนินการจัดส่งไปที่อีเมลของท่านทันที และด้วยช่องทางนี้ท่านยังสามารถดำเนินการขอใบเสร็จผ่อนบ้าน SCB ย้อนหลังและหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้บ้านได้อีกด้วย

 

การให้ความยินยอมดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในการให้บริการรูปแบบใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งสามารถช่วยให้ทุกท่านไม่ต้องมานั่งกังวลกับเรื่องเอกสารและไม่ต้องดำเนินการขอใบเสร็จสินเชื่อบ้าน SCB 2566 หรือเอกสารอื่น ๆ เพราะทุกท่านที่มีความต้องการขอลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ท่านสามารถดำเนินการให้ความยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรล่วงหน้าได้ทันที ด้วยรายละเอียดของทางธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งสามารถดำเนินการประสานกับกับกรมสรรพากรเพื่อดำเนินการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการลดหย่อนได้ทันที โดยตั้งแต่ปี 2566 ทุกท่านที่ต้องการใช้บริการนี้จะต้องดำเนินการแจ้งความประสงค์ของผู้กู้กับทางธนาคารเพื่อรับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี ซึ่งต้องดำเนินการแจ้งความยืนยอมก่อนวันที่ 30 ธันวาคมของปีภาษีนั้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร SCB ได้ทันที หรือ ที่นี่

ทั้งนี้หากท่านมีประเด็นข้อคำถามเกี่ยวกับการขอใบเสร็จสินเชื่อบ้าน SCB 2566 หรือการขอใบเสร็จผ่อนบ้าน SCB ย้อนหลังหรือหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน ท่านสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทันที โทร. 02 – 777-7777

 

อ้างอิง 1 2