กินพักเที่ยว รัฐบาลแจกเงินฟรี 1000 บาท 2563 รับเงินยังไง

นอกเหนือจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลเตรียมแจกเงินฟรี 1000 – 2000 บาท ให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระได้จับจ่ายใช้สอยเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าแล้ว เร็ว ๆ นี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยการแจกเงินฟรี 1000 บาท ภายใต้โครงการ ‘กินพักเที่ยว’ 2563 เพื่อให้คนไทยได้ใช้จ่ายจากการกินช้อปใช้และท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ระยะเวลาโครงการ ‘กินพักเที่ยว’

รัฐบาลจะเริ่มแจกเงินฟรี 1000 บาท โครงการ ‘กินพักเที่ยว ในห้วงเดือนเมษายน 2563

ผู้มีสิทธิ์รับเงินฟรีโครงการ ‘กินพักเที่ยว’

กำหนดโควตาประชาชนจำนวน 5 ล้านคน แบ่งตามสัดส่วนจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด

วิธีการลงทะเบียนรับเงินฟรีโครงการ ‘กินพักเที่ยว’

ผู้ต้องการรับเงินแจกฟรีจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เช่นเดียวกับโครงการชิมช้อปใช้

วิธีการใช้เงินโครงการ ‘กินพักเที่ยว’

ผู้ที่ได้รับสิทธิใช้เงินในโครงการกินพักเที่ยวจะสามารถใช้เงินผ่านแอพ โดยจะจำกัดการใช้เพียงการซื้อแพ็คเกจทัวร์ โรงแรม ร้านอาหาร รถทัวร์ รถเช่า เท่านั้น โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะดำเนินการร่วมกับภาคเอกชน