กองทุน ssf ตัวไหนดี 2565 pantip แนะนำว่าไง

หลายท่านที่เป็นผู้มีรายได้ประจำสม่ำเสมอและต้องประสบปัญหากับการเก็บออมเงิน ประกอบกับความกังวลเรื่องประเด็นภาษีเงินได้ คงกำลังพิจารณาและเลือกหาวิธีการลดหย่อนภาษีเงินได้ เพราะด้วยความไม่แน่นอนบวกกับความกังวลใจว่าจะต้องจ่ายภาษีไปเปล่า ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำประกันชีวิต การบริจาคเงิน หรือการซื้อกองทุน ซึ่งทุกวิธีการล้วนเป็นช่องทางที่สามารถช่วยให้คุณลดหย่อนภาษีได้ ดังนั้นในครั้งนี้เราจึงพร้อมนำเสนอบทความเกี่ยวกับ “กองทุน SSF” ซึ่งสามารถตอบโจทย์การเก็บออมเงินและสามารถเปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถนำจำนวนเงินที่ลงทุนในกองทุน SSF ไปลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งวันนี้เราจะไปพูดคุยกันกับบทความ “กองทุน SSF ตัวไหนดี 2565 pantip แนะนำว่าไง”

 

กองทุน ssf ตัวไหนดี

กองทุน SSF ดียังไง

สำหรับทุกท่านที่กำลังมองหาวิธีการลดหย่อนภาษีเงินได้ คงจะผิดหวังกันไปพอสมควรที่ทางกองทุน LTF นั้นหมดสิทธิ์ลดหย่อนภาษีกันไปแล้ว ส่งผลให้หลายท่านได้หันหน้าเข้ามาให้ความสนใจกับการลงทุนกับกองทุน SSF แทน ซึ่งข้อดีของการลงทุนกับกองทุน SSF นั้นมีจุดเด่นที่ชัดเจน คือ ความสามารถในการนำจำนวนเงินไปหักภาษีได้ในปีต่อปี ตั้งแต่ปี 2563 – 2567 โดยไม่มีกำหนด ไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี ซึ่งสามารถซื้อกองทุน SSF ได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ทั้งปีและไม่เกิน 200,000 บาทสำหรับการลดหย่อนภาษีนั้น

กองทุน SSF เหมาะกับใคร

อีกหนึ่งพื้นที่ออนไลน์ที่สามารถให้ความหวังกับทุกท่านได้เสมอ เมื่อเราต้องการข้อมูลและรายละเอียดของสาระต่าง ๆ โดยเฉพาะในกรณีของกองทุน SSF นั้นชุมชนพันทิปที่หลาย ๆ ท่านคุ้นเคยนั้น มีความเห็นที่หลากหลาย โดยสำหรับประเด็นที่น่าสนใจกับการลงทุนกองทุน SSF นั้นเหมาะกับใครบ้าง ประเด็นนี้เราได้สรุปความเห็นจากพันทิปมาให้ทุกท่านที่นี่แล้ว โดยมีดังนี้

  • หากท่านมีรายได้สุทธิเมื่อหักค่าลดหย่อนแล้วยังเหลือประมาณ 150,000 บาท ท่านสามารถลงทุนกับกองทุน SSF ได้
  • หากท่านต้องการลงทุนและต้องการออมเงินในระยะยาว ก็สามารถซื้อกองทุน SSF ได้ เนื่องจากกองทุน SSF นั้นจะต้องถือไปยาวนานในระยะเวลา 10 ปี
  • ต้องการหาวิธีการลดหย่อนภาษีเงินได้ด้วยการลงทุน
  • อยากลงทุนแต่ไม่ต้องการซื้อ RMF
  • เป็นผู้มีรายได้ที่มีฐานภาษีค่อนข้างสูง
  • ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนประเภทต่าง ๆ

 

กองทุน SSF ตัวไหนดี Pantip ว่ายังไง

สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกซื้อกองทุน SSF ของ Pantip นั้น กับประเด็นคำถามสำคัญอย่าง กองทุน ssf ตัวไหนดี หรือกองทุน pantip ว่ายังไง จากการเก็บข้อมูลและรายละเอียดพบว่า ในหลายกระทู้ของพันทิปนั้นต่างแนะนำกองทุน SSF K – GINCOME – SSF / K – CHANGE – SSF เพราะด้วยอัตราการเติบโตที่สม่ำเสมอ แม้ว่าอาจจะไม่ขึ้นสลับกับลงบ้าง แต่ในระยะยาวประกอบกับความสม่ำเสมอที่ค่อย ๆ ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 1 – 5% ส่งผลให้กองทุน SSF จึงเป็นอีกหนึ่งกองทุนยอดนิยมในพันทิป โดยสมาชิกต่างแนะนำและให้ความคิดเห็นในทางบวกอย่างสม่ำเสมอ

ยิ่งไปกว่านั้น กองทุน SSF ที่ชุมชนพันทิปต่างให้ความสนใจและมีการให้ความคิดเห็นแนะนำอย่างต่อเนื่องในหลายกระทู้ ยังมีอีกหลายกองทุน ซึ่งเราได้รวบรวมมานำเสนอเพิ่มให้ทุกท่านที่นี่แล้วนอกเหนือจาก K – GINCOME – SSF

 

K – CHANGE – SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทิฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม

กองทุน SSF ตัวนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่เห็นความสำคัญของการลงทุนในบริษัทที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกให้กับสังคม และมีความคาดหวังผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นดังกล่าว ประกอบกับผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนกองทุน SSF กสิกรนี้ไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน โดยวัตถุประสงค์หลักและการมุ่งเน้นการลงทุนของกองทุน SSF กสิกรนี้ จึงมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund – Class B accumulation (GBP) และกองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ และด้วยนโยบายการลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสังคมโดยรวม หรือสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ความเท่าเทียมทางสังคม คุณภาพของระบบการดูแลสุขภาพ และด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  ส่งผลให้กองทุน SSF นี้จึงน่าสนใจเป็นอย่างมากโดยมีการลงทุนแบบกระจุกตัวในหุ้นของบริษัททั่วโลกประมาณ 25-50 หุ้น​ 

KTMUNG – SSF กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง (ชนิดเพื่อการออม)

กองทุน SSF กรุงไทยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน SSF ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

 

KFCASHSSF กองทุนกรุงศรีตราสารเงิน – เพื่อการออม

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุน SSF ตัวนี้ที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศมากกว่า 85% พร้อมทั้งอาจมีการลงทุนที่นอกเหนือจากตราสารหนี้ภาครัฐที่อันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่า AA- และอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตการลงทุนประมาณ 1 – 1.5 เดือน จึงถือได้ว่าเป็นการลงทุนกับกองทุน SSF ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำมาก เหมาะอย่ายิ่งสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่และสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน หมดกังวลเรื่องกองทุน ssf ตัวไหนดี pantip แนะนำให้ทุกท่านได้ทันที

KFDIVSSF กองทุนกรุงศรีหุ้นปันผล – เพื่อการออม

กองทุน SSF ตัวนี้เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มหรือมีศักยภาพในการจ่ายเงินฟันผลดีอย่างส่ำเสมอ โดยใช้การพิจารณาและวิเคราะห์จากปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัวอย่างเข้มข้นก่อนการตัดสินใจลงทุน ประเด็นสำคัญของกองทุน SSF นี้คือเป็นกองทุนที่มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ดังนั้นสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกองทุนที่มีการจ่ายเงินกลับคืนด้วยการปันผล กองทุน SSF นี้น่าสนใจเป็นอย่างมากหมดกังวลเรื่องกองทุน ssf ตัวไหนดี pantip แนะนำให้ทุกท่านได้ทันที

อ้างอิง 1