กองทุน ssf ซื้อที่ไหน 2567

หลายท่านที่กำลังติดตามข่าวสารการลงทุน คงพอจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุน SSF หรือที่เรารู้จักกันในชื่อเต็มว่ากองทุน “Super Saving Fund” โดยเป็นกองทุนที่มีลักษณะเป็นกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ซึ่งมีความพร้อมและเริ่มดำเนินการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ทุกประเภทโดยไม่มีการกำหนดขั้นต่ำในการซื้อ ไม่ต้องซื้อต่อเนื่องในทุก ๆ ปี แต่อาจจะมีเงื่อนไขเฉพาะบางรายการที่ทุกท่านต้องเรียนรู้ และสำหรับทุกท่านที่กำลังมีข้อสงสัยว่ากองทุน ssf ตัวไหนดี กองทุนสามารถซื้อที่ไหนได้บ้างหรือต้องการดำเนินการเปรียบเทียบกองทุน ssf วันนี้เราได้รวบรวมรายละเอียดมานำเสนอให้ทุกท่านแล้วที่นี่กับบทความ “กองทุน ssf ซื้อที่ไหน” ดังนั้นอย่าเสียเวลาเราไปดูกันเลย

ยาวไป เลือกอ่าน

 

กองทุน SSF คืออะไร

 

กองทุน ssf ซื้อที่ไหน

กองทุนนี้เป็นกองทุนใหม่ล่าสุดที่พึ่งถือกำเนิดขึ้นในตลาดการลงทุน โดยกองทุน SSF หรือ Super Saving Fund นั้นเป็น กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว โดยมีความเฉพาะเจาะจงและมีความพิเศษกว่ากองทุนทั่วไปที่ ทางรัฐบาลนั้นได้ดำเนินการอนุญาตให้สามารถนำจำนวนเงินที่ซื้อกองทุน ssf นั้น มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี้สามารถเริ่มต้นนับได้ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป โดยสามารถลดหย่อนแบบปีต่อปี ซึ่งหมายความว่าเมื่อมีการซื้อกองทุนปีไหน ทุกท่านก็สามารถนำจำนวนที่ซื้อกองทุน ssf นั้นไปลดหย่อนภาษีได้ทันทีในปีนั้น โดยมีเงื่อนไขการลดหย่อนเพียง สามารถนำมาใช้ลดหย่อนได้ตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2563 – 2567 เท่านั้น

และสำหรับนักลงทุนหลายท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกองทุน ssf นั้น ทางกองทุนได้ดำเนินการนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ตราสารหนี้ กองทุนรวมผสม และอื่น ๆ โดยกองทุน SSF นั้นจะเห็นแล้วว่าเป็นการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า LTF ที่มีการกำหนดให้ลงทุนในหุ้นสามัญภายในประเทศเท่านั้น

 

ข้อดีและข้อเสียของกองทุน SSF

 

กองทุน ssf ข้อดีข้อเสีย

ทั้งนี้หากทุกท่านดำเนินการพิจารณาและเปรียบเทียบกองทุน ssf กับกองทุนอื่น ๆ นั้น จะพบว่าการลงทุนในกองทุน ssf จะสามารถนำเงินลงทุนไปลดหย่อนภาษีได้ทันที ทั้งนี้การลดหย่อนภาษีจะสามารถลดได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้และไม่เกิน 200,000 บาท โดยเมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ อาทิ กองทุน RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ หรือเบี้ยประกันสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญแล้ว จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท โดยประเด็นข้อเสียของการลงทุนในกองทุน ssf นั้นคงมีเพียงประเด็นเดียวคือการที่ทุกท่านจะต้องลงทุนเป็นการออมในระยะเวลาที่ยาวนาน โดยการขายคืนหน่วยการลงทุนนั้นจะต้องเป็นเวลาที่ 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ ซึ่งจะมีความแตกต่างไปจาก LTF หากเปรียบเทียบกองทุน ssf ซึ่งสามารถขายคืนได้ที่ระยะเวลา 7 ปี ในขณะที่ระยะเวลาในการลดหย่อนภาษีนั้นสามารถทำได้ในระยะเวลาเพียง 5 ปี คือ 2563 – 2567 เท่านั้น

 

กองทุน ssf ซื้อที่ไหน

 

กองทุน ssf ซื้อที่ไหน

สำหรับหลายท่านที่กำลังตัดสินใจและกำลังพิจารณาว่ากองทุน ssf ซื้อที่ไหนดี หรือกองทุน ssf ตัวไหนดีนั้น ตั้งแต่กองทุน SSF ดำเนินการเปิดขายเป็นวันแรกในวันที่ 1 เมษายน 2563 ทุกท่านสามารถดำเนินการซื้อกองทุน SSF ได้จาก บลจ. หลากหลายแห่ง อาทิ บลจ.กรุงไทย / บลจ.กรุงศรี / บลจ.กสิกรไทย / บลจ.ทิสโก้ / บลจ.ไทยพาณิชย์ / บลจ.ทหารไทยธนชาต เป็นต้น ซึ่งวันนี้เราได้สืบค้นและพร้อมนำเสนอรายละเอียดเพื่อตอบโจทย์ที่ทุกท่านกำลังมีข้อสงสัยอย่างกองทุน ssf ตัวไหนดี

 

ซื้อกองทุน SSF ตัวไหนดี 2564-2565

 

ซื้อกองทุน SSF ตัวไหนดี

กองทุน SSF ตัวไหนดี 2566 : KFCASHSSF กองทุนกรุงศรีตราสารเงิน – เพื่อการออม

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุน SSF ตัวนี้ที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศมากกว่า 85% พร้อมทั้งอาจมีการลงทุนที่นอกเหนือจากตราสารหนี้ภาครัฐที่อันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่า AA- และอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตการลงทุนประมาณ 1 – 1.5 เดือน จึงถือได้ว่าเป็นการลงทุนกับกองทุน SSF ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำมาก เหมาะอย่ายิ่งสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่และสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

กองทุน SSF ตัวไหนดี 2566 : KFDIVSSF กองทุนกรุงศรีหุ้นปันผล – เพื่อการออม

กองทุน SSF ตัวหนี้เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มหรือมีศักยภาพในการจ่ายเงินฟันผลดีอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้การพิจารณาและวิเคราะห์จากปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัวอย่างเข้มข้นก่อนการตัดสินใจลงทุน ประเด็นสำคัญของกองทุน SSF นี้คือเป็นกองทุนที่มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ดังนั้นสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกองทุนที่มีการจ่ายเงินกลับคืนด้วยการปันผล กองทุน SSF นี้น่าสนใจเป็นอย่างมาก

 

กองทุน SSF ตัวไหนดี 2566 : K – CHANGE – SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทิฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม

กองทุน SSF ตัวนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่เห็นความสำคัญของการลงทุนในบริษัทที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกให้กับสังคม และมีความคาดหวังผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นดังกล่าว ประกอบกับผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนกองทุน SSF กสิกรนี้ไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน โดยวัตถประสงค์หลักและการมุ่งเน้นการลงทุนของกองทุน SSF กสิกรนี้ จึงมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund – Class B accumulation (GBP) และกองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ และด้วยนโยบายการลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสังคมโดยรวม หรือสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ความเท่าเทียมทางสังคม คุณภาพของระบบการดูแลสุขภาพ และด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  ส่งผลให้กองทุน SSF นี้จึงน่าสนใจเป็นอย่างมากโดยมีการลงทุนแบบกระจุกตัวในหุ้นของบริษัททั่วโลกประมาณ 25-50 หุ้น​ 

กองทุน SSF ตัวไหนดี 2566 : TSF – SSF กองทุนทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม

กองทุน SSF เพื่อการออมนี้ของ บลจ.ทิสโก้เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี ที่ผ่านการคัดสรรจากผู้จัดการกองทุน โดยใช้นโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก เน้นการสร้างผลประกอบการที่ต่อเนื่องเป็นมีระดับความเสี่ยงสูง ดังนั้นหากท่านสามารถยอมรับความเสี่ยงนี้ได้ กองทุนนี้ก็เหมาะกับคุณ

 

กองทุน SSF ตัวไหนดี 2566 : TCHTECH – SSF กองทุนทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม

เป็นอีกหนึ่งกองทุน SSF ที่เน้นการลงทุนใน ETF หุ้นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจีน ที่อิงดัชนี FTSE China Incl A25% Technology Capped ที่ดำเนินการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค และด้วยระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ค่อนข้างสูง แต่หากท่านสนใจและมั่นใจกับการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศจีน กองทุนนี้คืออีกหนึ่งตัวเลือกของคุณได้

กองทุน SSF ตัวไหนดี 2566: SCBLEQ – SSF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY ชนิดเพื่อการออม

ด้วยความโดดเด่นของกองทุน ssf ตัวนี้ที่เป็นอีกหนึ่งกองทุน SSF หลักที่ดำเนินการคัดเลือกหุ้นทั่วโลกจากปัจจัยพื้นฐานที่มีความพร้อมทั้งมีความผันผวนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดโดยรวม ทั้งนี้ส่งผลให้กองทุน SSF ตัวนี้จึงมีความเหมาะสมกับนักลงทุนที่สามารถรับกับความผันผวนระหว่างทางได้ และต้องการลงทุนในหุ้นทั่วโลกโดยสามารถเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีความเปลี่ยนแปลงและความผันผวนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดโดยรวม

กองทุน SSF ตัวไหนดี 2566 : KTMUNG – SSF กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง (ชนิดเพื่อการออม)

กองทุน SSF กรุงไทยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน SSF ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

 

กองทุน SSF ตัวไหนดี 2566 : BCAP GW10 – 90 SSF กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ เพื่อการออม

กองทุน SSF บัวหลวงมีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

  • ตราสารหนี้ และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้
  • ตราสารทุน และหรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน
  • หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
  • หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

โดยกองทุน SSF บัวหลวงจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 

อ้างอิง 1 2