กองทุนรวม กรุงศรี ตัวไหนดี 2566

หากคิดลงทุน เพียงคุณเลือกและนึกถึง บลจ. กรุงศรี ก็สามารถลงทุนได้ทันที ง่าย ๆ ด้วยกองทุนชั้นนำของประเทศที่พร้อมคำแนะนำและการดูแลของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรีจำกัด และพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุนประเภทต่าง ๆ ทั้ง กองทุนรวม กองทุนส่วนตัว กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการจัดการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  และกองทุนรวมของบริษัทที่มีความหลากหลายให้ลูกค้าค้าเลือกลงทุนได้เต็มที่

ซึ่งในครั้งนี้ เราได้ทำการศึกษาและสืบค้นข้อมูลรายละเอียด และพร้อมนำเสนอทางเลือกในการลงทุนที่จะสามารถปันผลให้ทุกท่านได้อย่างสมน้ำสมเนื้อ กับกองทุนรวม กรุงศรี 2566 โดยมีทั้งกองทุนรวมกรุงศรีปันผลดี และกองทุนรวมกรุงศรีเปิดใหม่ที่แม้จะใหม่แต่ก็ไฟแรง สามารถลงทุนได้ทันที กับบทความ “กองทุนรวม กรุงศรี ตัวไหนดี 2566” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ: บทความนี้ไม่ได้มีเจตนาแนะนำหรือชี้นำให้เลือกซื้อกองทุนต่าง ๆ เหล่านี้แต่อย่างใด การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนโปรดศึกษาเงื่อนไข หนังสือชี้ชวน และข้อมูลกองทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนการลงทุน ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลประกอบการในอนาคต

 

1.กองทุนรวมกรุงศรี 2566 : TIDLOR

 

กองทุนรวม กรุงศรี ตัวไหนดี 2566

จากความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเงินด่วนแลกรถที่เราทราบกันดี บริษัทเงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ “TIDLOR” ได้เดินหน้าตามแผนการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนและเหล่านักลงทุนที่สนใจลงทุนกับกองทุนรวมกรุงศรีเปิดใหม่เป็นครั้งแรก

โดยจุดเด่นของกองทุนรวมกรุงศรีเปิดใหม่ TIDLOR นั้นพร้อมนำเสนอความเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันหรือที่รู้จักกันในชื่อเงินด่วนรถแลกเงิน และเน้นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในธุรกิจนายหน้าในประเทศไทย และธุรกิจแฟรนไชส์นายหน้าประกันวินาศภัยขยายกิจการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันมูลค่าและการเติบโตที่สำคัญ พร้อมการดำเนินธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานการบริหารบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่พร้อมนำกองทุนรวมกรุงศรีเปิดใหม่สร้างผลตอบแทนได้อย่างยั้งยืนและในระยะยาว

หากสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าศึกษารายละเอียดได้ ที่นี่

 

2.กองทุนรวมกรุงศรี 2566 : ONE – UGG – RA

 

กองทุนรวม กรุงศรี ตัวไหนดี 2566

การลงทุนกับกองทุนรวม กรุงศรี 2566 ตัวนี้เป็นการลงทุนในหุ้นบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโตสูงทั่วโลก โดยสามารถลงทุนผ่านกองทุนรวมกรุงศรีปันผลที่เป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund ซึ่งโดยเฉลี่ยรอบบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยมีการพิจารณาและวิเคราะห์อัตราความเสี่ยงของกองทุนรวม กรุงศรี 2566 ONE – UGG – RA อยู่ที่ระดับ 6 คือมีระดับความเสี่ยงสูงนั่นเอง

จุดเด่นของการลงทุนกับกองทุนรวม กรุงศรี 2566 ONE – UGG – RA นั้นคือการที่กองทุนจะเป็นการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตระดับสูงและในระยะยาว อีกทั้งยังสามารถปรับตัวไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงและความนิยมของโลกได้เป็นอย่างดี ซึ่งแม้ระยะเวลาและมุมมองในการลงทุนของกองทุนรวม กรุงศรี 2566 ตัวนี้จะมีระยะเวลายาวนาน ประมาณ 5 – 10 ปี แต่เพื่อให้การลงทุนมีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดี กองทุนจึงเน้นการมองและวิเคราะห์ภาพในการลงทุนล่วงหน้าและต้องถือหุ้นในระยะเวลายาวนานกว่า 1 – 2 ปี ดังนั้น กองทุนรวม กรุงศรี 2566 ONE  – UGG – RA จึงเป็นกองทุนที่มีความเหมาะสมกับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนกับหุ้นที่จะมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด และสามารถยอมรับความเสี่ยงของกองทุนรวมกรุงศรีปันผลได้ และต้องลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

สนใจลงทุนกับกรุงศรี และสามารถเข้าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

 

3.กองทุนรวมกรุงศรี 2566 : KFACHINA – A

 

กองทุนรวม กรุงศรี ตัวไหนดี 2566

อีกหนึ่งกองทุนรวม กรุงศรี 2566 ที่เน้นการลงทุนในหุ้น A – shares ของจีนที่พร้อมเข้าถึงโอกาสในการเจริญเติบโตที่แข็งแกร่งของตลาดหุ้นจีน โดยเฉพาะตลาดกองทุนรวมกรุงศรีปันผลที่จดทะเบียน ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จีนเป็นสำคัญ อาทิ เซี่ยงไฮ้และเสิ่นเจิ้น ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ UBS (LUX) Investment SICAV – China A Opportunity (USD) (Class P – acc) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

การลงทุนกับกองทุนรวม กรุงศรี 2566 นี้เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้น A -shares ซึ่งเป็นโอกาสเข้าถึงการลงทุนใน “เศรษฐกิจยุคใหม่” ของประเทศจีนเป็นสำคัญ อาทิ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภค การให้บริการ การแพทย์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพเติบโตได้สูงมาก

อีกทั้งการลงทุนในกองทุนรวม กรุงศรี 2566 KFACHINA นี้ยังเป็นการลงทุนในกองทุนที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้ดี เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานที่สามารถปรับตัวได้ดี

ดังนั้นกองทุนรวม กรุงศรี 2566 นี้จึงมีความเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่มีความต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในประเทศจีนเป็นหลัก โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม และการขยายตัวของชนชั้นกลางที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ และต้องเป็นนักลงทุนที่พร้อมรับความเสี่ยงและสามารถถือหุ้นได้นานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

สนใจลงทุนกับกรุงศรี และสามารถเข้าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

 

4.กองทุนรวมกรุงศรี 2566 : KFINNO – A

 

กองทุนรวม กรุงศรี ตัวไหนดี 2566

หนึ่งในกองทุนรวม กรุงศรี 2566 แนะนำที่เราขอนำเสนอกองทุนนี้ เป็นกองที่เป็นนวัตกรรมยุคใหม่เพื่อการเติบโตแห่งอนาคต โดยเน้นการลงทุนในตราสารของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีการดำเนินการเกี่ยวข้องหรือเป็นกองทุนรวม กรุงศรี 2566 ที่เน้นการลงทุนเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเป็นสำคัญ หรือการเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ดำเนินการผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ เช่น Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจากการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงของกองทุนรวม กรุงศรี 2566 มีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ 6 คือมีความเสี่ยงสูง

ทั้งนี้ การลงทุนกับกองทุนรวม กรุงศรี 2566 KFINNO – A สามารถเน้นการลงทุนในธุรกิจที่เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดในระยะยาว จากบริษัทที่มีนวัตกรรมเปลี่ยนโลก (Disruptive Innovation) ตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจ และกระจายการลงทุนกองทุนรวมกรุงศรีปันผล ในหุ้นหลากหลายธีมการลงทุน กลุ่มอุตสาหกรรมและภูมิภาค ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ ARK และยังสามารถลงทุนและเติบโตไปกับบริษัทที่เป็นผู้สร้างหรือได้รับประโยชน์จาก 4 นวัตกรรมเปลี่ยนโลก อาทิ

  • การเปลี่ยนแปลงทางพันธุศาสตร์
  • นวัตกรรมทางอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตยุคใหม่
  • นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน

ส่งผลให้กองทุนรวมกรุงศรีปันผลเป็นอีกการลงทุนที่แม้จะมีความเสี่ยงสูง ซึ่งเกิดมาจากความเปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทั่วโลก แต่การลงทุนนี้สามารถเป็นกองทุนรวมกรุงศรีปันผลได้ดี ในระยะยาวโดย กองทุนรวมกรุงศรีปันผลนี้ มีความเหมาะสมกับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม และเป็นผู้ที่พร้อมรับสภาพความเสี่ยงที่สูงจากการลงทุนในกองทุนรวม กรุงศรี 2566 KFINNO – A นี้

สนใจลงทุนกับกรุงศรี และสามารถเข้าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

 

5.กองทุนรวมกรุงศรี 2566 : TGHDIGI

 

 

กองทุนรวม กรุงศรี ตัวไหนดี 2566

กองทุนรวม กรุงศรี 2566 ที่เป็นการลงทุนในหุ้นบริษัทที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการทางการแพทย์ (Digital Health) ทั่วโลก ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ CS (LUX) Global Digital Health Equity ชนิดหน่วยลงทุน IB USD เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

การลงทุนกับกองทุนรวม กรุงศรี 2566 TGHDIGI เป็นการลงทุนที่เปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนจากหุ้นกลุ่ม Digital Health ที่ได้รับประโยชน์จาก 2 Mega trend ที่สำคัญของโลก คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรและสังคม และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จากแรงผลักดันด้านความต้องการสินค้าและบริการทางการแพทย์ที่เพิ่มสูงขึ้น และการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ดังนั้น กองทุนรวมกรุงศรีปันผล TGHDIGI นี้จึงมีความเหมาะสมกับนักลงทุนที่มีความต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในกลุ่ม Digital Health ทั่วโลก และสามารถรับความเสี่ยงในระดับสูงได้ โดยสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมกรุงศรีปันผลได้ โดยต้องลงทุนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

อ้างอิง 1 2

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม อาทิ กองทุนกสิกรตัวไหนดี, กองทุน SCB ตัวไหนดี, กองทุน TMB ตัวไหนดี

 

กองทุนรวม กสิกร ปันผล 2564 ตัวไหนดี
กองทุน scb ตัวไหนดี
กองทุน tmb ตัวไหนดี 2564